Arama

İtikafın şartları nelerdir? Evde itikafa girilir mi?

Ramazan ayının son on günü dünya işleriyle ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadetle uğraşmaya "itikaf" denir. Peygamber Efendimiz, Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra ömrünün sonun kadar itikafa girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl camilerimizde sağlık sorunu oluşturmaması için itikaf ibadeti yapılamayacak. Peki, evde itikafa girilir mi? İtikafın şartları nelerdir? İtikafa ne zaman girilir? Ramazan'ın kadim sünneti itikaf hakkında bilinmesi gerekenler...

  • 1
  • 15
İTİKÂF NEDİR?
İTİKÂF NEDİR?

İtikâf kelimesinin sözlükteki anlamı, "bir şeye devam etmek, müdavim olmak, insanın kendisini bir yerde alıkoyması ve bir yere kapanıp ibadetle meşgul olmak"tır.

Dinî bir terim olarak itikâf, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslüman'ın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet ederek Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir.

Mukabele geleneği nasıl başladı?

  • 2
  • 15
İSLAM'DAN ÖNCE İTİKAF VAR MIYDI?
İSLAM'DAN ÖNCE İTİKAF VAR  MIYDI?

İtikâf, Hz. İbrahim'in döneminden beri bilinen bir ibadetti ve inananlar itikâfa girmek için Kabe'ye giderdi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "…İbrahim ile İsmail'e şöyle emretmiştik: "Gerek ibadet kastıyla Kâbe'yi tavaf edenler için, gerek itikâfa çekilenler için, gerekse rükû' ve secde edenler için evimi tertemiz tutun!" (Bakara Suresi, 125. ayet)

Öte yandan, bir nevi itikaf yaparak Rabbiyle baş başa kalan Hz. Musa'nın Tûr Dağı'na çıkmadan önce aralarında geçen "ahidleşme" hadisesini ise A'raf suresinin 142. ayetinde şöyle anlatılır:

"Musa ile otuz gece için sözleştik ve onu bir on gece ile tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk gece olarak tamamlandı."

İtikaf ile ilgili hadisler

Bir zamanlar İmrân'ın karısı şöyle demişti: "Rabbim! Karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, benden kabul buyur; kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen."

Al-i İmran Suresi, 35. ayet

Hz. Zekeriyya ve Hz. Meryem de kendilerini Beytü'l-Makdis'de ibadete verdi. Bu ibadetlerin sonrasına denk gelen zaman dilimlerinde ise görevli meleklerin müjdeli haberlerine muhatap oldular. Hz. Âişe şöyle anlatır:

"Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) Ramazan'ın son on gününde itikâf ederdi. Bunu vefat edinceye kadar böylece devam ettirdi."

(Buhari, İtikâf: 1; Müslim, İtikâf: 2)

  • 5
  • 15
İTİKÂFA NE ZAMAN GİRİLİR?
İTİKÂFA NE ZAMAN GİRİLİR?

İbn Abbâs şöyle rivayet eder: Allah Resulü buyurdu:

"İtikâfa giren kişi, günahları hapsedip, sevapların tümünü elde eden kişi gibi, kendisine sevaplar kazandıran kişidir."

Peygamber Efendimiz, Ramazan ayının son on günü itikâf ile geçirirdi. Enes b. Mâlik ile Übey b. Ka'b'in verdikleri bilgiye göre, Peygamberimiz sadece bir yıl seferde olduğu için itikâf ibadetini yerine getiremedi. Fakat ertesi sene yirmi günlük itikâfa girdi. Bu itikâf günleri ise hayatındaki son itikâfı oldu.

Hz. Peygamber'in bu tatbikatından hareketle âlimler, oruçlu kimsenin özellikle Ramazan'ın son on gününde itikâfa girmesini müstehap kabul eder.

Ramazan mukabelesi dinlemek için tıklayın

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN