Arama

İslam'ın güven çağrısı selamlaşmanın önemi

Dinimiz Müslümanları kardeş ilan etmiş, kardeşlik bilincinin yerleşip devam etmesi için de onlara bazı görevler yüklemiştir. Bunlardan biri de selamlaşmaktır. Öyle ki Peygamber Efendimizin, Medine'ye hicretinde insanlara yaptığı ilk tavsiyelerden biri, "Selamı yayınız." talimatı olmuştur. İslam'ın güven çağrısı selamlaşmanın önemine dair bilgileri derledik.

  • 1
  • 11
Allah’ın güzel isimlerinden “es-Selâm”
Allah’ın güzel isimlerinden “es-Selâm”

"Selam" kelimesi, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Arap toplumunun birbirleriyle selamlaşmada kullandıkları temel bir kavramdı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde değişik anlamlarının yanı sıra, insanların birbirine selamı, meleklerin insanlara selamı, cennetliklerin birbirlerine selamı gibi kullanımları da yer alır. Allah'ın güzel isimlerinden biri "es-Selâm", cennetin bir adı "Dâru's-selâm" (esenlik yurdu)'dır.

Yol gösterici 50 hadis

Bir rivayete göre Allah, Hz. Âdem'i yarattığı zaman, meleklere selâm vermesini ve onların vereceği karşılığı dinlemesini emretmiş, akabinde de "İşte bu senin ve soyundan geleceklerin selamıdır." demişti. Hz. Âdem'in; "es-selâmü aleyküm"üne karşılık melekler; "aleyke's-selâm ve rahmetullah" şeklinde karşılık vermişlerdi. (Buhari, İsti'zan, 1)

Gönüller yapan 40 hadis

  • 3
  • 11
Terim olarak "selam"
Terim olarak selam

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Amellerin hangisi daha hayırlıdır" diye soran kimseye "Yemek yedirmen ve tanıdığına-tanımadığına selam vermendir." (Buhârî, İman, 18) buyurmuştur.

Selam, bir terim olarak esenlik dileğini ifade eden özel sözlerdir. İslam'da selamlaşma, taraflardan birinin diğerine "Selamün aleyküm" (selam, esenlik ve güven sizin üzerinize olsun) demesi; diğerinin ise "Ve aleyküm selâm" (Sizin üzerinize de selam, esenlik ve güven olsun) şeklinde cevap vermesi ile gerçekleşir.

Aile hayatıyla ilgili ufuk açan 35 hadis

  • 4
  • 11
Selamı teşvik eden hadis-i şerifler
Selamı teşvik eden hadis-i şerifler

Selamı teşvik eden bir başka hadis-i şerif de şöyledir: "Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi sevebileceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız." (Müslim, İman, 22, no: 93)

Dinimiz Müslümanları kardeş ilan etmiş, kardeşlik bilincinin yerleşip devam etmesi için de onlara bazı görevler yüklemiştir. Bu görevlerden biri de selamlaşmaktır.

İslami adaba göre binekte olan yaya olana, yaya olan oturana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selam verir. Bir gruptan ayrılan kişi de geride bıraktıklarına selam verir. Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Biriniz bir meclise vardığında selâm versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selâm versin. Önce verdiği selâm, sonraki selâmından daha üstün değildir."

İslam kardeşliği hakkında 20 hadis

  • 5
  • 11
Selamlaşmanın önemi
Selamlaşmanın önemi

Selamlaşmak insanlar arası iletişimin anahtarıdır. Bu yolla birbirlerine iyi dileklerini sunan insanlar, iletişimde ilk olumlu sinyali vermiş ve diyalog kapısını açmış olurlar. İnsanların birbirlerini sevmeleri ancak birbirlerini tanımalarıyla mümkündür. "Kişi bilmediğinin düşmanıdır" sözü bunun için söylenmiştir. Tanımak için iletişim kurmak gerekir. İletişimin kapısı da selâmla açılır. Allah elçisinin ifadesiyle, insanların birbirlerini sevebilmelerinin yolu buradan geçer ve kişilerin Allah için birbirlerini sevmeleri de imanlarının bir göstergesidir. Karşılıklı sevgi ve saygı ise anlaşmazlıkların ve düşmanlıkların panzehiridir. O halde selâmlaşma barışın anahtarıdır.

Peygamber Efendimizin insanları birleştiren 40 hadisi

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN