Arama

İslam’a uygun bir düğün nasıl olmalı? Merak edilen dini sorular...

Müslümanların günlük hayatta kendisine gerekli olan dini bilgiyi öğrenmesi farzdır. Yapılan bütün işler, dinin kapsamı içerisinde yer aldığından İslam'ın dışında kalan hiçbir konu yoktur. Bundan dolayı da müminler sergiledikleri davranışların dini hükmünü bilmesi gerekir. İslam'ın iki temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ve onun hayata uygulanmış şekli olan Peygamber Efendimizin (SAV) hadisleri ideal mümini oluşturur. Peki, namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı? İslam'a uygun bir düğün nasıl olmalı? Geçmiş senelerin zekatı nasıl hesaplanır? Vesveseden nasıl kurtuluruz? Merak edilen dini sorular...

  • 1
  • 14
İslam’a uygun bir düğün nasıl olmalı?
İslam’a uygun bir düğün nasıl olmalı?

💠Yüce Allah Rum suresinde şöyle buyurmaktadır: "Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır." (Rum, 30/21)

Rum suresi 21. ayetin tesiri ve meali

💠 Peygamber Efendimiz (SAV) birçok hadisinde Müslümanları evlenmeye teşvik eder: "Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim!" (Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, VII, 131)

💠 Evlilik, İslam'ın uygun gördüğü ailenin, aile de toplumun temelini oluşturur. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin de sünnetidir. "Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden değildir. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim." (İbn Mâce, Nikâh, 1)

🎥Sağlam bir evlilik nasıl olur? Saliha Erdim

💠 Sevenlerin şahitliği, iyi dilekleriyle gerçekleşen düğünler ise evliliğin ilk adımını oluşturur. Böylelikle yeni bir ailenin kurulduğu, bir ahit imzalandığı herkese duyurulur.

💠 Peygamberimiz (SAV), evlenmeye niyetlenenlere yüce Allah'ın yardım edeceğini müjdelemiş, Müslümanlara da birbirlerine destek olmalarını istemiştir. Resulullah (sav) yeni evlenenlere "Allah senin için bu düğünü mübarek eylesin." diye dua eder, meşru eğlencelere izin verirdi. (Müslim, Nikâh, 79)

💠 Düğünlerin gösterişten uzak, sade, samimi ve mutedil bir şekilde yapılması Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetidir. Zira Müslümanların özelliklerinden biri de aşırılıktan uzak olmasıdır.

💠 İslam'da esas olan, evliliği kolaylaştırmaktır. Gereğinden fazla düğün masrafları aileleri zor duruma sokmakta, uzun yılları ödenen borçlar huzursuzluğa neden olmaktadır. Hâlbuki tevazuda hikmet vardır.

🎥Saliha Erdim - Eşler birbirine neden tahammül edemiyor?

💠 Allah Resulü (SAV), yeni evlenen bir sahabiye "Bir koyunla dahi olsa düğün yemeği ver." şeklinde tavsiyede bulunmuştur. (Buhârî, Nikâh, 69) Buradaki asıl maksat dostlar ile buluşmak ve gönül almaktır. Dolayısıyla riya ve gösteriş sofralarına dönüşmemelidir.

💠 Eğlenirken ölçülü ve dengeli olunmalı, İslam'ın ilkelerinden ödün verilmemelidir. Maide suresinde yüce Allah şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve Allah'ın koyduğu sınırları da aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez." (Maide, 5/87)

Maide suresi 87. ayetin tefsiri ve meali

Vav TV'de "Günümüz Meseleleri" programında kıymetli bilgiler veren Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Karapınar sizler için cevapladı:

💠 Düğün davetlerinde zengin-fakir ayrımı yapılmamasını emreden Peygamberimiz (SAV), zenginlerin davet edilip fakirlerin unutulduğu düğün yemeğini "en kötü yemek" olarak nitelendirmiştir. (Buhârî, Nikâh,73)

💠 Peygamber Efendimizin (SAV) kızı Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin düğünü Müslümanlara en güzel örneği oluşturur. Hz. Fâtıma'nın çeyizi, bir parça kadife, bir su tulumu ve içi güzel kokulu ızhır otuyla doldurulmuş bir yastıktan ibaretti.

💠 Hz. Fatıma'nın mehri ve çeyizi gibi, düğün yemeği de gayet sade ve mütevaziydi. Buna rağmen o gün Peygamber kızının düğününe şahit olanlar, "Biz, Fâtıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik." demişlerdi. (İbn Mâce, Nikâh, 24)

'Cennetteki kadınların efendisi' Hz. Fatıma

  • 5
  • 14
Vesveseden nasıl kurtuluruz?
Vesveseden nasıl kurtuluruz?

💠 Vesvese, fısıltı, söz, fiskos, kuruntu anlamına gelir. İnsanın içine doğan kötü telkinler, karışık sözler ve kuşkulanma durumları; kötü duygu ve düşünce, şüphe ve evham olarak tanımlanabilir.

💠 Dini anlamda vesvese "kötü bir işin yapılması, iyi bir işin terk edilmesi veya geciktirilmesi ya da eksik yapılması için şeytanın insanı kışkırtması, aklını çelmesi ve akla kötü düşünceleri getirmesi" anlamında kullanılır.

💠 Kur'an-ı Kerim'de vesveseci şeytanın şerrinden Allah'a sığınılması emredilir.

💠 "De ki: Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!" (Nâs, 114/1-6)

Nâs suresi 1-6. ayetlerin tefsiri ve meali

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN