Arama

İslam sanatına dair bilinmesi gereken terimler

Kültürümüzün büyük bir bölümünü oluşturan İslam sanatı, bütün tezahür şekillerinde İslam'ın varlık, hayatı algılayış ve anlamlandırış biçimini yansıtır. Diğer bir ifadeyle İslam sanat eserleri onları ortaya koyanların inanç ve hayat tarzlarının en somut göstergesidir. Bu sanat İspanya'dan Orta Asya'ya kadar birbirinden çok uzak ülkeleri birleştiren bir kültürün ve medeniyetin ifadesidir. Sizler için, İslam sanatına dair bilinmesi gereken terimleri derledik.

  • 1
  • 26
Alem
Alem

Alem: Minare, kubbe, sancak direği gibi şeylerin tepesinde bulunan, ay yıldız ya da lale biçiminde metal tepelik. Yapıların kubbe ve külah gibi yerlerinin tepesinde, sancaklarda çoğunlukla yarım aya benzer formda bezeme elemanı, bir çeşit tepelik. Maden ya da taştan yapılmış olabilir.

  • 2
  • 26
Almaşık duvar
Almaşık duvar

Almaşık duvar: Farklı iki cins malzemenin atlamalı olarak meydana getirdiği örgü türüdür. Daha çok erken İslam ve Osmanlı döneminde görülür.

Müslümanların sanata yaklaşımları nasıl olmuştur?

  • 3
  • 26
Ana Kubbe
Ana Kubbe

Ana Kubbe: Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağa oturtulmuş orta kubbedir.

  • 4
  • 26
Arasta
Arasta

Arasta: Arasta, çarşılarda aynı ürünü satan dükkânların bulunduğu bölüme verilen ad.

İslam mimarisinin en önemli yapı çeşitlerinden biri olan külliyelerde sıklıkla yer alan arastalar, geçmişte geliri külliyenin içindeki camiye vakfedilen tek tip dükkânlardan oluşurken, günümüzde çoğu turistik olmak üzere çeşitli ürünler satan ve kira geliri hariç camilere gelir bırakmayan çeşitli dükkânlardan oluşur.

Dükkânların her birinin ayrı kapısı yoktur. Sabah ve akşam birlikte açılır ve kapanırlar.

Edirne Selimiye külliyesindeki turistik eşya satan arasta ve Kırklareli'deki Hızırbey Külliyesindeki tuhafiyecilerin bulunduğu arastalar halen faaliyetini sürdüren arastalara örnek verilebilir.

Esnafın bereket için toplandığı dua kubbesi hakkında 10 bilgi

  • 5
  • 26
Arz odası
Arz odası

Arz odası: Topkapı Sarayı'nda padişahların, Divan-ı Hümâyun üyeleri ve yabancı devlet adamlarıyla buluşma yeridir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN