Arama

İbadetin önemi ile ilgili ayetler

İbadet, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığımızı gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleridir. İnsanoğlu olarak her birimizin yaratılış gayesi Yüce Rabbimize kulluk ve ibadet etmek; Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıracak salih ameller işlemektir. Bu amaçla fert ve toplum yararına gerçekleştirilen her olumlu davranış dini ve manevi bir anlam kazanır. Peki ibadet nedir? İbadetin önemi nedir? İbadetin önemi hakkında Kur'an-ı Kerim bize ne öğütlemiştir? Sizler için ibadetin önemini anlatan ayetleri derledik.

  • 1
  • 15
Mâide Suresi – 72. Ayet
Mâide Suresi – 72. Ayet

◾"Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, "Benden başka ilâh yoktur, şu halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım."

Mâide Suresi – 72. Ayet

Mâide Suresi okumak ve dinlemek için tıklayın

📌 Asırlar boyunca Hıristiyanlık âlemini meşgul etmiş ve kilise tarafından olabildiğince karmaşık hale getirilmiş olan Hz. Meryem'in ve Hz. Îsâ'nın mahiyeti meselesine Kur'an herkesin anlayabileceği bir üslûpla açık ve kesin bir cevap getirmektedir: Meryem oğlu Îsâ Mesîh sadece bir peygamberdir; annesi de dürüst, inançlı ve namuslu bir insandır; her ikisi yiyip içerlerdi, yani beşer dışında düşünülmemesi gereken varlıklardı.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

İbadet etmenin önemi ilgili ayetler ve hadisler

  • 2
  • 15
Nîsa Suresi – 36. Ayet
Nîsa Suresi – 36. Ayet

"Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anababaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez."

Nîsa Suresi – 36. Ayet

Nîsa Suresi okumak ve dinlemek için tıklayın

📌 Buradan itibaren yedi âyette, sûrenin ana konuları arasında bulunan cemiyet düzeni, bu düzenin harcı durumundaki yapıcı sosyal ilişkiler, yakından uzağa doğru insanlara iyi davranmak, maddî ve mânevî yardımda bulunmak, bunları gösteriş için değil, sırf Allah rızâsı için yapmak ve böylece cemiyet halinde dünya hayatını yaşarken de bir olan Allah'a kulluğu gerçekleştirmek tavsiye ve teşvik edilmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

12 Kasım 2021 Cuma hutbesi Konusu: İbadet: Allah ile Kul Arasındaki Kutlu Bağ

  • 3
  • 15
A'râf Suresi – 59. Ayet
A’râf Suresi – 59. Ayet

◾ Andolsun ki Nûh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum."

A'râf Suresi – 59. Ayet

A'râf Suresi okumak ve dinlemek için tıklayın

📌 Sûrenin başlarında Hz. Âdem hakkında bilgi verilmişti. 59-93. âyetlerdeyse Hz. Nûh ile daha sonraki bazı peygamberlerin kendi toplumlarıyla ilişkileri ve dinlerini tebliğ çabaları özetlenmekte; ardından değerlendirme mahiyetinde bazı açıklamalar yapıldıktan sonra 103-156. âyetlerde Hz. Mûsâ'nın tebliğ faaliyetleri, kendi kavmiyle ilişkileri, Firavun ve yandaşlarına karşı verdiği mücadeleye geniş olarak yer verilmekte; daha sonra yine İsrâiloğulları'nın dinî, ahlâkî ve sosyal hayatlarıyla ilgili karakteristik özellikleri anlatılmaktadır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz ve ahlakımız üzerindeki etkisi

  • 4
  • 15
En'âm Suresi – 102. Ayet
En’âm Suresi – 102. Ayet

◾"İşte bu Allah sizin rabbinizdir. O'ndan başka tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O'na kulluk edin, O her şeye vekildir (Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur)."

En'âm Suresi – 102. Ayet

En'âm Suresi okumak ve dinlemek için tıklayın

📌 İnsanlar, şuradan buradan edindikleri aslı olmayan derme çatma inançlardan vazgeçerek, Allah hakkında, bir önceki âyette belirtildiği şekilde inanç taşımaya çağrılmakta, O'ndan başka tanrı bulunmadığı, önceden olduğu gibi şimdi ve bundan sonra da her şeyin yaratıcısının O olduğu vurgulanmakta; insanlardan, burada belirtildiği şekilde oluşturdukları sahih imanlarını, uydurma tanrılara değil, yalnız Allah'a kulluk ederek ibadetle pekiştirmeleri istenmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Aile hakkındaki hadis-i şerifleri okumak için tıklayın

  • 5
  • 15
Nahl Suresi - 97. Ayet
Nahl Suresi - 97. Ayet

Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve âhirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz.

Nahl Suresi - 97 . Ayet

Nahl Suresi okumak ve dinlemek için tıklayın

📌 "Güzel işler" diye çevirdiğimiz sâlih kelimesi, insanların hem din hem de dünya hayatları için iyi ve yararlı olan bütün faaliyetleri kapsayan bir Kur'an tabiridir. Aslında âyet metninde "işler" kelimesi yoktur; bununla birlikte diğer birçok âyette sâlih, "iş" anlamına gelen "amel" kavramıyla birlikte kullanıldığı için meâlini böyle verdik.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN