Arama

Hücre-i Saadet nedir? Peygamberimizin kabri nerededir?

Peygamber Efendimiz Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirirken, iki oda yaptırmış ve bu odalardan biri Hz. Ayşe'ye verilmişti. Hastalık sürecini Hz. Ayşe'nin odasında geçiren ve burada vefat eden Resul-i Ekrem, bulunduğu yere defnedildi ve bu oda Hücre-i Saadet olarak adlandırıldı. En yakın dostları olan Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer de onun yanına defnedilmiş; pek sevgili torunu Hz. Hasan, vasiyeti üzerine Hücre-i Saadet'e getirilmişti. Evliya Çelebi'nin aktardığı bir rivayete göre 12. yüzyılda Resulullah'ın cenazesi çalınmak istenmiş; Şam atabeyi Nureddin Mahmud Zengi buna engel olmuş ve bu tür girişimleri önlemek için kabrin etrafına kurşun döktürmüştü.

  • 1
  • 12
HÜCRE-İ SAADET NEDİR?
HÜCRE-İ SAADET NEDİR?

Hücre-i Saadet, Peygamber Efendimizin (sav) defnedildiği, Hz. Ayşe'nin odasına verilen isimdir.

🔸 Hücre-i Saadet terkibinde, hücre kelimesi Arapçada oda, saadet ise mutluluk manasına gelmektedir

🔸 Bu tamlama, Resul-i Ekrem Efendimizin (sav), Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in kabirlerinin bulunduğu türbe manasında kullanılır.

  • 2
  • 12
HÜCRE-İ SAADET NEREDEDİR?
HÜCRE-İ SAADET NEREDEDİR?

Peygamberimiz (sav), Medine'deki ilk mescid olan Mescid-i Nebevî'yi inşa ederken, kendisi için doğu duvarının güney kısmına bitişik iki oda yaptırdı.

🔸 Bu iki odanın birine Hicret'ten önce evlendiği Hz. Sevde'yi diğerine ise Medine'de evlendiği Hz. Ayşe'yi yerleştirdi.

🔸 Daha sonra sayıları dokuza ulaşan bu odalar içinde Hz. Ayşe'nin odası, Peygamber Efendimizin (sav) burada vefat etmesi ve buraya defnedilmesi nedeniyle önem kazandı.

🔸 Hücre-i Saadet'in yanı sıra bu oda, hücre, el-hücretü'ş-şerîfe, el-hücretü'l-mukaddese, el-hücretü'l-muattara, hücre-i münîfe gibi isimlerle de anıldı.

  • 3
  • 12
HEM EV HEM DE İDARE MERKEZİYDİ
HEM EV HEM DE İDARE MERKEZİYDİ

Peygamber Efendimizin (sav) evi, aynı zamanda idari bir merkez olma özelliği göstermekteydi.

🔸 Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında bulunması, Resul-i Ekrem'in (sav) peygamberlik, devlet başkanlığı, kumandanlık, kazâ gibi görevlerini kolaylaştırmayı sağlıyordu.

🔸 Peygamberimiz (sav) Hicret'in ardından Medine'ye geldiğinde devesinin yularını serbest bıraktırmış ve devenin çöktüğü yeri mescid ve ikametgâh arazisi olarak seçmişti.

🔸 Bu esnada Hz. Nuh'a öğretilen "Rabbim! Beni mübarek bir menzile kondur. Şüphesiz konaklatanların en hayırlısı sensin" şeklinde dua ettiği rivayet edilir.

📕 Mü'minûn suresi 29. ayetin tefsiri

  • 4
  • 12
HİCRET’İN ARDINDAN İNŞA EDİLEN MESCİD
HİCRET’İN ARDINDAN İNŞA EDİLEN MESCİD

Arazinin sahipleri arsayı bağışlamak istemişlerse de bu teklif kabul edilmemiş; karşılığı ödenerek satın alınmıştı.

🔸 Hz. Sevde ve Hz. Ayşe'nin odaları, mescidin inşasında kullanılan taş temeller üzerine kerpiçten yapılmışlardı ve tavanları yoktu.

🔸 Daha sonra hurma gövdesi ve hurma dalları konularak toprakla örtülmüş ve üstleri kapatılmıştı.

🔸 Bu odaların Mescid-i Nebevi'ye açılan kapılarının dışında dışarıya açılan kapılarının da olduğu tahmin edilir.

🔍 Ravza-i Mutahhara: Cennet bahçelerinden bir bahçe

  • 5
  • 12
PEYGAMBERİMİZ HZ. AYŞE’NİN ODASINA DEFNEDİLDİ
PEYGAMBERİMİZ HZ. AYŞE’NİN ODASINA DEFNEDİLDİ

Peygamber Efendimiz (sav) son hastalığını Hz. Ayşe'nin hücresinde geçirmişti.

🔸 Onun yakın dostu ve ilk Müslümanlardan olan Hz. Ebu Bekir, peygamberlerin ancak vefat ettikleri* ya da en sevdikleri** yere defnedildiklerini bildiren hadisi* nakletmesi ile Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) mübarek naaşı Hz. Ayşe'nin odasında toprağa verildi.

*İbn Mâce, Cenâ'iz, 65; ** Tirmizî, Cenâ'iz, 33

🔸 Daha sonra diğer odalar Mescid-i Nebevi'ye dâhil edildiğinden dolayı, Hücre-i Saadet denilince yalnızca bu oda akla gelmiştir.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN