Arama

Hacet namazı kaç rekattır? Hacet namazı nasıl kılınır?

Hacet, Allah'tan veya büyük bir makamdan bir istekte bulunmak demektir. Hacet namazı ise Allah'ın arzu ettiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz, dilediğimiz bir şeyin gerçekleşmesi için kıldığımız bir namazdır. Dünyalık veya ahiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse ihtiyaçlarını karşılamak için Allah'tan yardım istemelidir. Peki Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır? Hacet namazı ne zaman kılınır?

  • 1
  • 10
Hacet namazı nedir?
Hacet namazı nedir?

Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza "Hâcet namazı" denir.

  • 2
  • 10
Hacet namazı hadis
Hacet namazı hadis

İnsanlar hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Bunlar doğaldır. Dünyalık veya âhiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı, ayrıca bunların gerçekleşmesi için Allah'tan yardım istemelidir.

Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur:

"Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:

Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348).

  • 3
  • 10
Hacet namazı kaç rekattır?
Hacet namazı kaç rekattır?

Hâcet namazı dört veya on iki rek'at olarak kılınır.

Dört rek'at olarak kılındığı takdirde birinci rek'atında Fatiha'dan sonra üç Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek'atında ise Fâtiha'dan sonra birer kere İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunur.

Namazdan sonra hadiste bildirilen hâcet duasını okur ve isteğini Cenâb-ı Rabbi'l-âlemîn'e iletir. "Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder."

  • 4
  • 10
Hacet namazı nasıl kılınır?
Hacet namazı nasıl kılınır?

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Hacet namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
3 defa Ayetel Kürsi okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  • 5
  • 10
Hacet namazı 2. rekat kılınışı
Hacet namazı 2. rekat kılınışı

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas sûrelerini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu okuruz

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN