Arama

Fecr suresi meali, tefsiri ve fazileti

Tan yerinin ağırma vakti manasına gelen Arapça "Fecr" kelimesinden adını alan Fecr Suresi, Mekki surelerdendir. Eski kavimlerin akibetlerine vurgu yapan Fecr Suresi, mushaf sıralamasına göre seksen dokuzuncu suredir. Fazileti, muhtevası, tefsiri, ve meali ile merak edilen Fecr Suresi'nde bencillik ve mal tutkusu eleştirilerek insanlık uyarılır.

Fecr Suresi 1-5 Ayetler Meali

﴾1﴿ Yemin olsun şafak vaktine;

﴾2﴿ On geceye;

﴾3﴿ Çift olana ve tek olana;

﴾4﴿ Geçip gitmekte olan geceye.

﴾5﴿ Aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir?

Fecr Suresi'ni okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

Fecr Suresi 1-5 Ayetler Tefsiri

➡ "Sabah aydınlığı" diye çevirdiğimiz fecr kelimesi masdar olarak "tan yerinin ağarması", isim olarak "sabah aydınlığı, şafak vakti, tan yerinin ağarma zamanı" gibi anlamlara gelmektedir. Tan yerinin ağarma zamanı ortalığın aydınlanmaya, canlıların da uyanmaya başlaması, bir çeşit yeniden dirilmeye benzediği için yüce Allah sabah aydınlığına yemin ederek aşağıda anlatılacak konulara dikkat çekmiştir (Râzî, XXXI, 161; ayrıca krş. Tekvîr 81/18). 2. âyette geçen on gecenin, hac ayı olan zilhiccenin ilk on gecesi, hicrî yılın birinci ayı olan muharremin ilk on gecesi, ramazanın ilk veya son on gecesi olduğu yönünde değişik rivayetler vardır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Fecr Suresi 6-14 Ayetler Meali

﴾6﴿ Görmedin mi, rabbin ne yaptı Âd kavmine;

﴾7-8﴿ Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e;

﴾9﴿ Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semûd'a;

﴾10﴿ Kazıklı Firavun'a?

﴾11﴿ İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi.

﴾12﴿ Oralarda durmadan fesat çıkardılar.

﴾13﴿ Bu yüzden rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı.

﴾14﴿ Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir.

Fecr Suresi'ni okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

Fecr Suresi 6-14 Ayetler Tefsiri

➡ Bu kümedeki âyetlerde, geçmişte bazı toplulukların inkâr ve azgınlıkları yüzünden nasıl helâk edildiklerine, maddî güç ve imkânları olsa da bunların kendilerini ilâhî azaptan kurtaramadığına dikkat çekilmekte ve sonraki nesillerin bunlardan ders çıkarmaları hedeflenmektedir. Hz. Nûh'tan sonra tarih sahnesine çıkmış olan Âd kavmi, Yemen'de Uman ile Hadramut arasındaki bölgede yaşamış eski ve önemli bir Arap topluluğudur. İrem ise Âd kavminin bir kolu olup adını kabilenin atası olan İrem'den almıştır. Aynı zamanda topluluğun yerleşim merkezine de bu ad verilmiştir. "Memleketler içinde benzeri görülmemiş olan, sütunlarla dolu İrem'e" şeklinde çevrilen 7-8. âyetlerde, son derece mâmur ve azametli sütunlarıyla görkemli yapıları, rengârenk bağları ve bahçeleriyle tanınan İrem şehri söz konusu edilmiştir (bilgi için bk. Ömer Faruk Harman, "İrem", DİA, XXII, 443).

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Fecr Suresi 15-20 Ayetler Meali

﴾15﴿ İnsan var ya, rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, "Rabbim bana ikram etti" der (mutlu olur).

﴾16﴿ Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der (mutsuz olur).

﴾17﴿ Hayır hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.

﴾18﴿ Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.

﴾19﴿ Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz.

﴾20﴿ Malı aşırı derecede seviyorsunuz.

Fecr Suresi'ni okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN