Arama

Din kolaylıktır

Din kavramının çokça sorgulandığı çağımızda İslam, tüm yaratılmışlara dinin esasında bir kolaylık olduğunu söyler. Belli bir çerçevesi ve sınırları olan din, insanlığı Hak Teala'nın emirlerine uymaya ve yasaklarından sakındırmaya çağırır. Resul-i Ekrem (SAV) dinin kolaylık olduğunu dile getirerek geniş kitleleri İslam'a davet etmiştir.

"Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var."

İnşirâh Suresi 6. Ayet

İnşirâh Suresi 6. Ayeti okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

İnşirâh Suresi 6. Ayet Tefsiri

➡ Rivayete göre bu sûre inince Hz. Peygamber, 5 ve 6. âyetlerde güçlüğün yanında kolaylığın da bulunacağının iki defa zikredilmesini göz önüne alarak, kendisine inananlara, "Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez!" buyurmuştu (Muvatta', "Cihâd", 6; Taberî, XXX, 151). Oldukça muhtasar ve değişik şekillerde açıklanmaya elverişli olan "O halde önemli bir işi bitirince diğerine koyul" meâlindeki 7. âyetle ilgili olarak çok farklı yorumlar yapılmıştır (meselâ bk. Taberî, XXX, 152; Râzî, XXXII, 7).

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma!"

A'râf Suresi 199. Ayet

A'râf Suresi 199. Ayeti okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

A'râf Suresi 199. Ayet Tefsiri

➡ Müşriklerin, birtakım nesneleri tanrılık vasıflarıyla niteleyip putlaştırarak bunlardan medet ummalarının ne kadar saçma olduğunu bir kez daha vurgulayan bu iki âyet, Mekke müşrikleri ve din konusunda onlara benzer bir yol izleyen her dönemdeki insanlar için yeni bir uyarı anlamı taşımaktadır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"İşimi bana kolaylaştır."

Tâhâ Suresi 26. Ayet

Tâhâ Suresi 26. Ayeti okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

Tâhâ Suresi 26. Ayet Tefsiri

➡ Bu âyetlerde, başta Resûl-i Ekrem olmak üzere Allah'ın birliği inancına çağrıda bulunacak bütün tebliğ adamlarına, hangi şartlar altında olursa olsun, Allah'a olan güveni bir an bile yitirmemek gerektiği fikri, Hz. Mûsâ'nın hayatından kesitler verilerek telkin edilmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır."

İnşirâh Suresi 5. Ayet

İnşirâh Suresi 5. Ayeti okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

İnşirâh Suresi 5. Ayet Tefsiri

➡ Hz. Peygamber ve arkadaşları Mekke döneminde müşriklerin giderek değişik şekildeki işkencelere kadar varan baskılarından acı çekiyorlardı. Bu durum hem peygamberi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu âyetleri indirerek sıkıntılardan sonra ferahlığın ve başarının geleceğini müjdelemiştir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık."

Duhân Suresi 58. Ayet

Duhân Suresi 58. Ayeti okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

Duhân Suresi 58. Ayet Tefsiri

➡ Sûre, Kur'an'ın önemine dikkat çekerek başlamış, yeri geldikçe onun müstesna niteliklerine temas etmişti. Son âyetlerinde yine aynı temayı işlemekte, insanların anlamak ve üzerinde düşünmek için Kur'an'a yönelmelerini tavsiye etmektedir. Onu anlamak kolaydır, Hz. Peygamber'in kavmiyle konuşup anlaştığı dilde vahyedilmiştir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN