Arama

Cennete kapı açan yemin: Rıdvan biatı

Mekke'nin fethinden iki yıl önce, umre için yola çıkan Peygamber Efendimiz ve sahabelerin şehre girmesi engellendi. Müslümanların orada bulunma amacını anlatması için elçi olarak gönderilen Hz. Osman'ın öldürüldüğüne dair söylentiler çıkması üzerine, Allah Resulü yanındakilerden her ne olursa olsun savaştan kaçmayacaklarına dair biat etmelerini istedi. Müslümanların verdiği bu söz, yeryüzünün en hayırlıları olarak anılmalarını ve cennetle müjdelenmelerini sağlayacaktı.

📌 Mekke'nin fethinden iki yıl önce, 628 yılının Mart ayında Hz. Peygamber, gördüğü bir rüya üzerine, ashabını umre yapmaya davet etti. Bunun üzerine bin dört yüz sahabe ile hicretin altıncı altıncı yılında Zilkâde ayının birinci pazartesi günü Mekke'ye hareket ettiler.

📌 Umreye amaçlı yola çıkan bu kafilenin yanında sadece yolcu silahı ve yetmiş kadar kurbanlık deve vardı. Hz. Ömer: "Yâ Resûlallâh! Ebû Süfyân ve adamlarının bize saldırmalarından endişe etmiyor musunuz? Gerektiğinde onlarla çarpışmak için yanımıza silâhlarımızı alsak olmaz mı?" diye sordu.

Allah Resulü (sav): "Bilmiyorum! Ben umreye niyetlenmiş iken silah taşımak istemem!" buyurdu. (Vâkıdî, II, 573)

Mekke'nin fethi ne zaman?

📌 Peygamber Efendimizin devesi Kasva'nın, Mekke'ye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Hudeybiye Kuyusu çökmesi üzerine Müslümanlar burada kamp kurdu.

📌Ardından Huzâa kabilesi reisi Budeyl, bir grupla çıkageldi. Mekkelilerin savaş için hazırlıklarından bahsetti. Peygamber Efendimiz (sav), geliş amaçlarını anlatarak şöyle buyurdu:

"Biz kimseyle harp etmek için gelmedik. Maksadımız Beytullâh'ı ziyarettir, umredir. Harp, Kureyş'i yıpratmış ve onlara çok zarar vermiştir. İsterlerse (aramızdaki çarpışmayı bırakmak için) onlarla belli bir müddet antlaşma yapalım. Bu durumda onlar, benimle insanların arasından çekilirler. Eğer ben diğer insanlara galip gelirsem, isterlerse insanların girdikleri İslam'a Kureyşliler de girerler. Şayet ben galip gelemezsem (Kureyşliler benimle savaşmak zahmetinden kurtulup) rahata ererler. Şayet Kureyş bu teklifimi kabul etmezse, vallahi ben, bu din uğrunda başım gövdemden ayrılıncaya kadar savaşacağım. Muhakkak Allah vaadini yerine getirecektir."

📌Yalnızca umre amacıyla yola çıkan Müslümanların şehre girmesi, Mekkeli müşrikler tarafından engellendi. Üstüne üstlük henüz Müslüman olmayan Halid bin Velid'in kumandasında 200 kişilik bir süvari birliğini Gamîm mevkiine gönderdi.

📌 Peygamber Efendimiz, savaşmaya değil umre amacıyla niyetiyle geldikleri anlaşılsın diye ele geçirilen müşrikleri serbest bıraktı.

Halid bin Velid kimdir?

📌 Resulullah (sav), Hırâş b. Ümeyye el-Kâ'bî'yi elçi olarak gönderip, kendilerinin savaşmaya değil umre için geldiklerini yanlarındaki develeri kestikten sonra geri döneceklerini bildirmesini istedi. Fakat Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber'in elçisini dinlemedi.

📌 Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Mekke'deki nüfusu nedeniyle Hz. Osman'ı elçi olarak Mekke'ye yolladı.

📌 Hz. Peygamber (sav), Hz. Osman'a "Kureyşlilere git! Onlara haber ver ki, biz buraya hiç kimse ile çarpışmak için gelmedik! Biz ancak şu Beytullâh'ı ziyaret için, onun haremliğine riayet ve tazim ederek geldik. Yanımızdaki kurbanlık develeri kesecek ve döneceğiz! Sonra onları İslam'a da dâvet et!" buyurdu.

📌 Allah Resulü, aynı zamanda Mekke'de bulunan bütün müminlerle görüşmesini, Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemesini, Mekke'de imanın açığa vurulacağı günün yaklaştığını haber vermesini emir buyurdu.

(İbn-i Sa'd, II, 97; İbn-i Kayyım, III, 290)

Hz. Osman neden şehit edildi?

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN