Arama

Mekke’nin fethi ne zaman? Mekke'nin fethi kısaca…

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Hudeybiye Antlaşması'nın müşriklerce bozulması nedeniyle Mekke'yi fethetmek üzere 10 bin kişilik bir ordu ile yola çıktı. Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Mekke'nin fethi, tarihe "fethu'l-fütûh" olarak geçti. Buradaki fetih, düşman elindeki bir şehrin alınmasından ziyade Mescid-i Haram'ın kontrolü ve Kâbe'nin fethi anlamına da geliyor; aynı zamanda kalplerin Allah'ın dinine, İslam kapısının bütün insanlığa açılışını da ifade ediyordu. Bu sebeple Mekke'nin fethedilmesi İslam fetihlerinin başlangıcı kabul edildi. Peki, Mekke'nin fethi ne zaman? Mekke'nin fethi kısaca…

  • 1
  • 20
MEKKE NE ZAMAN FETHEDİLDİ?
MEKKE NE ZAMAN FETHEDİLDİ?

Mekke'nin fethi, 11 Ocak 630 tarihinde gerçekleşti. Bu tarih, Hicri takvimde Hicret'in 8'inci yılına, Ramazan ayının 10'uncu gününe denk gelir.

Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması ile Benî Bekir bin Abdümenât ve Huzâa arasında Câhiliye döneminden beri süregelen kan davası ortadan kaldırılmıştı.

  • 2
  • 20
MEKKE HANGİ OLAY ÜZERİNE FETHEDİLDİ?
MEKKE HANGİ OLAY ÜZERİNE FETHEDİLDİ?

Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi, bu antlaşmaya aykırı biçimde, bir gece baskını düzenleyerek Müslümanların himayesindeki Huzâa kabilesine saldırdı. Kabilenin reisi Kâ'b bin Amr ile bazı Huzâalıları öldürdü.

Bunun üzerine Huzâa kabilesi Medine'ye bir heyet gönderdi. Resûl-i Ekrem, Kureyşlilere bir mektup yollayarak Benî Bekir'le ittifaktan vazgeçmelerini veya öldürülen Huzâalıların diyetini ödemelerini istedi.

  • 3
  • 20
KUREYŞLİLER DİYET ÖDEMEYİ REDDETTİLER
KUREYŞLİLER DİYET ÖDEMEYİ REDDETTİLER

Peygamber Efendimiz, aksi takdirde Hudeybiye Antlaşması ihlâl edilmiş olacağından kendileriyle savaşacağını bildirdi.

Kureyşliler, diyet ödemeyi ve Benî Bekir ile dostluktan vazgeçmeyi reddetmekle birlikte Hudeybiye Antlaşması'nı yenilemek üzere reisleri Ebû Süfyân'ı Medine'ye gönderdiler. Ancak Ebû Süfyân Medine'deki girişimlerinden olumlu bir sonuç alamadı.

  • 4
  • 20
MEKKE’NİN FETHİNDEN ÖNCE HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?
MEKKE’NİN FETHİNDEN ÖNCE HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Mekke'ye yürümeye karar veren Hz. Peygamber, kan dökmemek ve düşmanı hazırlıksız yakalamak için gideceği yeri gizli tutarak sefer hazırlıklarına başladı. Müslüman kabilelere haber gönderip Medine'de toplanmalarını istedi.

Ordusunun gerçek gücünü saklamak amacıyla bazı kabilelerin yol boyunca orduya katılmasını emretti. Medine'den çıkış yasaklandı ve Medine-Mekke arasındaki önemli geçitlere nöbetçiler yerleştirilerek Mekke'ye gidişe izin verilmedi.

  • 5
  • 20
YAPILAN HAZIRLIKLARI BİLDİRMEK İSTEYEN HABERCİ YAKALANDI
YAPILAN HAZIRLIKLARI BİLDİRMEK İSTEYEN HABERCİ YAKALANDI

Yapılan hazırlıkları Kureyşlilere bildirmek isteyen Hâtıb bin Ebû Beltea'nın gönderdiği haberci, bu durumdan vahiy yoluyla haberdar olan Resûl-i Ekrem'in görevlendirdiği sahâbîler tarafından yakalandı.

Ayrıca Mekkelileri şaşırtmak için Mekke-Medine yolu üzerinde bulunan Batn-ı İdam'a Ebû Katâde el-Ensârî kumandasında bir keşif birliği gönderildi.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN