Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Berat Kandilinde neler yapılır? Berat Kandilinde yapılması gereken ibadetler…

Berat Kandilinde neler yapılır? Berat Kandilinde yapılması gereken ibadetler…

Berat Kandili, İslam dünyasının mübarek saydığı gecelerden biridir. Berat gecesi bu yıl 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek. Allah'ın affı ve bağışlaması umuduyla eller semaya yükselecek ve Müslümanlar günahlarından mağfiret edilmek için dualar edecek. Bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için zikirler çekilecek, oruç, namaz ve tövbe ile bu mübarek gece ihya edilecek. Peki, Berat Kandilinde neler yapılır? Berat Kandilinde yapılması gereken ibadetler…

 • 1
 • 8
BERAT KANDİLİNDE NELER YAPILIR?
BERAT KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

Müslümanlarca mukaddes kabul edilen Şaban ayının 15. gecesi ihya edilen Berat Kandili, bu yıl 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.

💠

🔸 Berat Gecesi, İslam dünyasının beklediği ve faziletlerinden faydalanmayı umduğu gecelerden biridir.

🔸 Berat Kandiline mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, hadis rivayetlerinden de yola çıkarak nafile oruç tutmak; bu mübarek geceyi tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

💠

Berat Kandili, Müslümanlarca kutsal sayılan diğer gecelerden farklı bir maneviyatla geçirilen, daha fazla ibadet edilen bir gecedir. Berat Kandilinde nafile ibadetlere önem verilmesi önerilir.

🔸 Berat gecesi için Peygamber Efendimizin "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu belirtilir.

Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmetü's-salât, 191

Başka bir hadis-i şerife göre Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

🔸 "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der."

İbn Mâce, İkâmetü's-salât, 191

🔸 Bu geceye ayrı bir önem verilmesine dair bir diğer husus da kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin Hicret'in ikinci yılında Berat gecesinde gerçekleşmesidir.

Günahlardan kurtuluşa erme gecesi: Berat Kandili

 • 2
 • 8
BERAT KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER…
BERAT KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER…

Berat Kandilinin faziletlerinden yararlanmak isteyenler, bu geceyi en iyi şekilde idrak etmek isteyenler, nafile ibadetleri eda edebilir; gündüzünü oruç ile gecesini ise tövbe, namaz, dua ve zikir ile geçirebilirler.

💠

🔸 Berat Kandilinde Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Allah Teâlâ'ya olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

🔸 Peygamber Efendimize (sav) salât-ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

🔸 Kaza, nafile namazlar kılınmalı; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir.

Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler

 • 3
 • 8
BERAT KANDİLİNDE TÖVBE EDİLMELİ
BERAT KANDİLİNDE TÖVBE EDİLMELİ

Bu mübarek gecenin feyzinden yararlanmak için günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek samimiyetle Allah'tan bağışlanma dilenmelidir.

💠

🔸 Rasûl-i Ekrem Efendimiz (sav); "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." buyurmuştur.

Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101

🔸 Seyyidü'l İstiğfar duası edilebilir:

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

🔸 Seyyidü'l İstiğfar duasının anlamı:

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

Resimli Berat Kandili mesajları!

 • 4
 • 8
BERAT KANDİLİ ORUCU NASIL TUTULUR?
BERAT KANDİLİ ORUCU NASIL TUTULUR?

Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandilinin gündüzünü oruçlu geçirmek isteyenlerin, cumayı cumartesine bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyet etmeleri gerekir.

💠

🔸 Berat Kandiline özel bir oruç türü yoktur. İslam geleneğinde kandil gibi özel ve mübarek sayılan gecelerin gündüzünü oruçlu geçirmek, nafile ibadetlerde bulunmak, geleneğin bir parçasıdır.

🔸 Ayrıca Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır; Berat gecesi de Şaban ayı içerisinde yer alan mübarek bir gecedir.

🔸 Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır. Oruca niyet etme zamanı güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir.

📌 Nasıl niyet edilir?: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.

Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

 • 5
 • 8
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandiline mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, bu mübarek geceyi tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

💠

🔸 İslam âlimlerinin belirttiğine göre bu geceye özel Berat Kandili namazı şeklinde bir namaz yoktur.

🔸 Gazzali, Berat gecesi için her rekâtında Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okunmak suretiyle 100 rekât ya da her rekâtında Fatiha'dan sonra 100 İhlas suresinin okunduğu 10 rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir.

🔸 Ancak İmam Nevevî, bunun aslının olmadığını söylemiş ve bu namazı bir bidat olarak ele almıştır.

🔸 Kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları, çok fazla borcu olanların en azından 1 günlük kaza namazlarını eda etmeleri; sevabını Allah'tan umarak nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir.

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN