Arama

Berat Kandili zikirleri nelerdir? Berat Kandili'nde ne yapılır?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ikincisi tam ortasında Şaban'ın 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gece Berat Kandili'dir. Kısacık ömrümüze kıymet katan kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası niteliğindedir. Dolayısıyla bu vakitlerde hayır işlemek, tesbih çekip zikir ile meşgul olmak büyük önem taşır. Peki, Berat Kandili'nde okunması gereken zikirler nelerdir? Berat Gecesi hangi zikirler çekilmelidir? Berat Kandili'nde ne yapılır? Berat Kandili tesbihleri nelerdir?

Berat Kandili ne zaman?

➤ Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildiği gece olan Berat Kandili, üç mübarek ayın içerisinde Şaban ayının 14. gecesine denk gelir. 6 Mart 2023 pazartesiyi salıya bağlayan gece idrak edilecek bu mübarek gün günahların affedildiği ve kulların temize çıkarıldığı zaman dilimidir.

➤ Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayacak bu gecede eller semaya yükselecek, Allah Teala'nın (CC) rızası için dualar, ibadetler ve zikirler gerçekleştirilecek. Allah'a yaklaşmaya vesile olacak Berat Kandili'nde ibadetlerin yanı sıra yapılacak zikirler de büyük önem taşıyor.

*Levh-i mahfuz nedir?

Hayattaki bütün anların ve bütün varlıkların,
her şeyin yazılı bulunduğu ilahi muhafaza levhasıdır.

Günahlardan kurtuluşa erme gecesi: Berat Kandili

Berat Kandili'nde ibadet etmenin önemi

➤ İslam'ın temel rehber kaynaklarından Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına nazil olduğu bu gecede, hem Yüce Kitabımız'a hürmeten hem de ayet ve hadislerin işaret ettiği kurtuluşa inanarak ibadet etmek gerekir.

Berat Kandili'nde ne olmuştur?

➤ Kur'an-ı Kerim'in inzal edildiğine işaret eden ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

"Hâ-mîm. Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır." (Duhan Suresi, 1-4. ayet-i kerimeler)

Osman Şahin'in dilinden Duhan Suresini dinlemek için tıklayın

➡ Tefsiri: "Üzerine yemin edilen şey değerli, önemli ve bazan kutsaldır. Burada yemin eden Allah, üzerine yemin edilen de Kur'an'dır; maksat bu kitabın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bildirmektir. Mübarek "uğurlu, hayırlı, bereketli, değerli" demektir. Allah'ın, yarattığı mekânlar ve zamanlardan bir kısmına, bazı önemli işlerin ve ibadetlerin yapılacağı yer ve zaman olma özelliği vermesi, o yerde ve zamanda bulunan, üzerine düşeni yapan kullarına bu yüzden sevaplar, ödüller verip çeşitli lutuflarda bulunması normaldir, bunlarda yadırganacak bir taraf yoktur. Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler, Ramazan günleri ve geceleri, arefe günü, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevî, Kudüs'teki Mescid-i Aksâ, Kâbe'nin üzerinde bulunduğu toprak parçası bu zaman ve mekânların başlıca örnekleridir."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Berat Kandili'nde neler yapılır?

Rahmet deryasının taştığı, sevap ve mağfiretin kullar üzerine dağıtıldığı bu gece bağışlanmamız ve günahlarımızı arkamızda bırakmamız için önemli bir fırsattır. Dolayısıyla zikir, tesbih ve ibadetlerle bu geceyi dolu dolu geçirmek oldukça önemlidir.

➤ Hak Kelam'ın dünyaya indiği bu günde Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek, başkalarının dinlemesine vesile olmak oldukça makbuldür. Özellikle gündüzünde oruç ile bu geceye hazırlanmak, ağzı boş ve haram kelamdan, azaları haramdan muhafaza etmek ve nihayetinde geceyi Kur'an, zikir ve ibadetle şenlendirmek müminler için kaçırılmaz bir fırsattır.

Berat Gecesi'nin önemi nedir?

➤ Mübarek kandillerde ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Allah Teâlâ'ya yönelmesi esastır. Bu minvalde Berat Kandili'nde çekilecek zikirlerden biri de Salavat-ı şerifedir. Peygamberimiz Efendimize (SAV) salavat getirme hususunda Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurur.

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, salavat okunuşu

➡ Tefsiri: "Bu ibadet, kendini Allah'a vermenin, O'nun huzuruna sunmanın en güzel aracıdır, en uygun şeklidir. Müminlerin Hz. Peygamber'e (SAV) salâtı, ona dua etmeleri, onu övgü ve hayırla anmalarıdır. Kendisine, "Selâmın nasıl verileceğini bildik, sana salât nasıl olacak?" diye sorulduğunda, Resûlullah (SAV) namazların oturuşlarında okuduğumuz "salavât-ı şerife"yi öğretmiş, "Bana böyle salât edersiniz" demiştir (Buhârî, "Tefsîr", 33/10). Sahih kaynaklarda meleklerin salâtı da dua, övgü ve tebrik olarak açıklanmıştır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin."
(Ahzâb suresi 41. ve 42. ayet-i kerimeler)

➤ Bu ayet-i kerime ışığında Berat Kandili'nde Peygamber Efendimiz'in (SAV) bizlere öğrettiği zikirleri sık sık söylemek oldukça önemlidir. Berat Kandili'nde ağzı ve kalbi sürekli zikirle meşgul etmek gerekir.

➡ "Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir." (Müslim, Zikir, 32 / Tirmizî, Daavât, 128)

Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar

➤ Peygamber Efendimiz'in (SAV) "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" (Tirmizi, 3383) hadisiyle buyurduğu Kelime-i Tevhid Berat Gecesi'nden sık sık zikredilmelidir. Bu mübarek kelime tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden biridir.

➡ "Her kim, lâ ilâhe illâllâh der ve Allah'tan başka tapılan şeyleri reddederse, onun malına ve canına dokunmak haram olur. Hesabı da Allah'a kalmıştır." (Müslim, İman, 37)

Dua ve zikir ile ilgili sıkça sorulan sorular

➤ Peygamber Efendimiz'in (SAV) "Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir." (Tirmizî, Daavât, 57) olarak buyurduğu Havkale zikrinin Berat Kandili'nde okunması büyük ehemmiyet taşır. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." anlamı taşıyan bu zikir insan için büyük bir manevi dayanak oluşturur.

➡ "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh"

Zikir ile ilgili hadisler

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN