Arama

Çocuklarda Manevi Eğitim

Varlıklarıyla her yana neşe saçan çocukların eğitim konusu oldukça önemlidir. Özellikle de altı yaşına kadar verilen öğretim, tüm hayatını etkilemektedir. Modern dönemde geçmişe nazaran bu mesele daha ciddiye alınır hale gelse de bir nokta ihmal ediliyor: Manevi eğitim. Peki, çocuklara manevi değerlerimiz nasıl verilmeldir?

  • 1
  • 9
Din eğitimi gerekli midir?
Din eğitimi gerekli midir?

🔸 İnsan, dünya hayatındaki varoluş sürecini din mefhumuyla anlamlandırabilir. Herhangi bir inanışa sahip olmayan kişiler dahi özlerinde bir şeye inanma, güvenme ve sığınma ihtiyacı hissederler.

🔸 Günümüzde zaman geçtikçe manevi değerlerin öğretiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Küçük yaşlarda din eğitimi almayan bireyler, yaş aldıkça birçok problem yaşamaktadır.

🔸 Varoluşunu bir mantığa dayandıramayan bu kişiler, yaşadıkları psikolojik buhranlar sonucunda istikametli bir hayat sürdüremez, çevrelerine de büyük zararlar verirler.

Çocuklara din eğitimi verirken nelere dikkat edilmeli?

  • 2
  • 9
Din eğitimi için en doğru zaman
Din eğitimi için en doğru zaman

🔸 Yapılan araştırmalar, insanın 0-6 yaş döneminde aldığı eğitimin tüm hayatını etkilediğini ve kalıcı olduğunu göstermektedir. Bu yaş aralığında öğrenilen bilgiler; insanın karakter ve huy gelişimine önemli derecede tesir eder.

🔸 Çocuğun farklı yönlerden yetiştirilmesinde aile önemli bir faktördür. Din eğitiminde de anne-baba aynı ehemmiyete haizdir. Çünkü çocuğun Allah'a (CC), hayata, insan ilişkilerine ve daha birçok şeye bakış açısı, yakın çevresi ekseninde gelişir.

"Çocukken öğrenilen ilim taşa yazı kazımak gibidir."

Geleceğin inşasında en etkin rol: Çocuk eğitimi

  • 3
  • 9
Çocuk taklitle öğrenir
Çocuk taklitle öğrenir

🔸 Erken yaşlarda, çocuğa doğru rol modeller sunulmalı ve başta Allah'ın (CC) varlığı, birliği daha sonra Kur'an-ı Kerim ve onun yaşayan timsali peygamberlerden bahsedilmeli, nebilerin hayat hikayeleri çocuklara okunmalıdır.

🔸 İnsanoğlu doğumdan yetişkinliğe, taklit neticesinde öğrenir. Çocuklukların ilk taklit edeceği kişiler, annesi ve babası olacaktır. Anne ve babasını namaz kılarken gören çocuk, taklit etmek ister.

Çocukları severek büyütmekle ilgili ayet ve hadisler

  • 4
  • 9
Eğitimde kolaylaştırıcı olunmalı
Eğitimde kolaylaştırıcı olunmalı

🔸 Her eğitim çeşidinde olduğu gibi din eğitiminde de çocuğun psikolojisi ve gelişimsel düzey hakkında bilgi sahibi olunması eğitimi daha etkin kılar.

🔸 Çocuğa verilen din eğitiminde kolaylaştırıcı olmalı ve aşırılığa kaçılmamalıdır. Aynı zamanda bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa gibi öğretim metotlarından faydalanılmalıdır.

*Bilinenden bilinmeyene ve yakından uzağa öğretim metodu nedir?
Öğrencinin önceden öğrendikleriyle yani bildikleriyle bağlantı kurması ve öğretmenin
anlatılmak istenen mesellerde örnekleri yakın çevreden vermesi, daha sonra uzak örneklere geçmesi öğrenimi kolaylaştırır.

"Çocuk eğitimi "çocuk oyuncağı" değildir!"

  • 5
  • 9
Zorlayıcı davranışlardan kaçınılmalıdır
Zorlayıcı davranışlardan kaçınılmalıdır

🔸 Çocukların din, Allah ve peygamberlerle ilgili sorularına anlayabilecekleri şekilde kısa, net ve anlaşılır şekilde cevaplar verilmelidir.

🔸 Manevi değerlerin öğretiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de üslup ve tarzdır. Çocuğa bağırıp çağırılması, zorlanması dini sevmesinden çok uzaklaşmasına neden olacaktır.

6 yaşında yaramazlık yapan bir çocuk devamlı '' Allah seni sevmez cehennemde yakar'' sözleriyle vazgeçirilmeye çalışılmaktadır. Çocuk, bir gün ''Bizim köyde Allah var mı?'' diye sorunca babası niçin sorduğunu merak eder. Çocuk ''Bizim köyde Allah yoksa oraya gideceğim.'' der.

Çocuklarda dijital medya kullanımı iletişim ve gelişimi bozuyor

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN