Arama

Tasavvuf edebiyatının usta şairi Niyazi-i Mısri'nin Divanı'ndan şiirler

"Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş" mısralarıyla tanıdığımız Niyazi-i Mısri, yaşadığı dönemden günümüze kadar gerek tasavvufun gerekse edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri oldu. Öyle ki kültür tarihimizde Yunus Emre'den sonra en çok bestelenen ilahi, Niyazi Mısri'ye aittir. Peki, Mısri meşhur "Derdime" şiiriyle bizlere hangi sırların kapısını aralar? İşte Niyazi Mısri'nin divanından en güzel şiirler…

  • 1
  • 30
VAHDET-İ VÜCUD ANLAYIŞININ 17. YÜZYIL TEMSİLCİLERİNDEN NİYAZİ-İ MISRÎ
VAHDET-İ VÜCUD ANLAYIŞININ 17. YÜZYIL TEMSİLCİLERİNDEN NİYAZİ-İ MISRÎ

🔶 İbn Arabî, Mevlânâ ve Yunus Emre düşüncesinin 17. asırdaki takipçilerinden olan Mısrî, adeta bu üç büyük zatın düşüncelerinin harmanlandığı bir terkip niteliğindedir.

🔶 Türk edebiyatı ve tasavvuf kültüründe büyük yeri olan Mısri, yaşadığı dönemden bugüne kadar kültürel düşüncedeki yeriyle, edebiyat, fikir ve estetik tarihimizde bıraktığı ve hala yaşayan tesirleriyle dünyaya mal edilmesi gereken bir kişiliktir.

🔶 Niyâzî-i Mısrî, Türkçe ve Arapça manzum ve mensur 10 ciltten fazla eseri bulunmaktadır.

🔶 O, edebiyatımızda daha çok mutasavvıf bir şair olarak tanınır.

🔶Gece yazdığı şiirlerinde Niyazi, gündüz yazdığı şiirlerinde ise Mısrî mahlaslarını kullandığı söylenir.

🔎NİYÂZÎ-İ MISRÎ KİMDİR?

  • 2
  • 30
NİYAZİ-İ MISRÎ’NİN SANAT ANLAYIŞINDA YUNUS EMRE ETKİSİ
NİYAZİ-İ MISRÎ’NİN SANAT ANLAYIŞINDA YUNUS EMRE ETKİSİ

🔶 Niyâzî-i Mısrî, Yunus Emre tarzı tasavvufi nazım türleri geleneğinin en başarılı temsilcilerinden biridir.

🔶 Aruzla yazdığı şiirlerde genellikle Nesimî ve Fuzulî, hece ile yazdıklarında ise Yûnus Emre'nin tesirleri açıkça görülür.

🔶 Mısrî Yunus Emre'nin bıraktığı yerden yeni ve güçlü, bestelenmeye müsait şiirler ortaya koymuştur. Mısrî'deki bu etki şairin sanatını besleyen en önemli kaynak haline gelmiştir.

🔶 Niyazi-i Mısrî'ayrıca Yunus Emre'nin bazı şiirlerini şerh etmiştir.

Yunus Emre'nin en çok sevilen 15 şiiri

  • 3
  • 30
NİYAZİ-İ MISRİ’NİN EDEBİYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
NİYAZİ-İ MISRİ’NİN EDEBİYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

📚 Şiirlerinin konusu

🔶 Vahdet-i vücut varlık birliği, aşk, ahlak, yaratılış, eşyanın hakikati, varlığın tekâmülü, insanın hakikati Mısrî şiirinin ana temalarını oluşturmuştur.

📚 Şiirlerinin mahiyeti

🔶 Niyâzî-i Mısrî edebiyatımızda şiirlerine en çok şerh yazılan şairlerden biridir.

🔶 Niyâzî-i Mısrî'nin şiirleri, on yedi kişi tarafından şerh edilmiştir. Şerhlerinin bu kadar çok olması O'nun çok okunduğunun, çok sevildiğinin ve tesirinin genişliğinin delili sayılabilir.

🔶 Edebiyat tarihimizde en çok okunan, yazılan ve yaygın hale gelen ilahiler ona aittir. Kültür tarihimizde Yunus Emre'den sonra bestelenen en fazla ilahi de ona aittir.

Divan edebiyatından beyitler ve anlamları

  • 4
  • 30
ŞİİRLERİNDEKİ TASAVVUFİ ETKİLER
ŞİİRLERİNDEKİ TASAVVUFİ ETKİLER

🔶 Niyâzî-i Mısrî, her şeyden evvel mutasavvıf bir şairdir.

🔶 Niyâzî-i Mısrî, "Varlık birdir, o da Hakk'ın varlığıdır" ve "Yaratıklara var demek mecazidir" düşüncesini benimseyen sufilerdendir.

🔶 İnsanı alemin ruhu olarak gören Mısrî, kemale erdikçe mükemmel bir ayna haline geldiğini savunmuştur. Ona göre insan alemdeki her şeyi, "küçük alem" olarak tanımlanabilecek kendi iç dünyasından öğrenir.

🔶 Onun tasavvufi düşünce dünyasını Yunus, Mevlana ve İbni Arabi oluşturur.

🔶 Mısrî, şeriat-tarikat-hakikat ilişkisini içerisinde tasavvufi eserlerini meydana getirmiştir.

Mevlana'ya ilham veren şair Feridüddin Attar ve Esrarname'si

  • 5
  • 30
NİYAZİ-İ MISRÎ’NİN DİVANI
NİYAZİ-İ MISRÎ’NİN DİVANI

🔶 Mısrî'nin en meşhur eseri sayılan Divanı da tasavvufi bir mahiyettedir.

🔶 Hatta öyle ki Mısrî'nin Divan'ı tarikat mensupları arasında en çok okunan divanların başında gelmiştir. Bu divan ayrıca Mısrî'nin şairliğini en iyi yansıtan eserlerinden biridir.

🔶 Mısrî'nin şiirleri bütün tarikat çevrelerince beğenilince dervişler şairin divanını bir baş ucu kitabı haline getirmiştir.

🔶 Divan'ın yurt içi ve yurt dışında birçok nüshası vardır. Ayrıca eski ve yeni harflerle baskıları da yapılmıştır.

🔶 Eserin iki adet şerhi bulunmaktadır.

Divanının içeriği

🔶 Divan'da 158'i gazel 199 şiir bulunmaktadır. Ayrıca bir mesnevi, yedi murabba, dört muhammes, bir müseddes, iki tarih, biri Arapça üç tahmîs, çeşitli na't ve mersiyeler vardır.

İşte şairin Divan'ından örnek şiirler... 👇

Mısrî'nin Divanı'nı satın almak için tıklayınız

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN