Arama

Tarihi bir kaynak olarak Selimnâme

Osmanlı tarihçiliğinin gelişme dönemi ürünleri olarak bilinen Selimnameler, Yavuz Sultan Selim Han'ın dönemini anlatır. Kısa ama bereketli bir iktidar süren Yavuz Sultan Selim'i övmek isteyen pek çok şair ve tarihçi, Selimname yazarak tarihe kayıt düşmek istemiştir. Yavuz Sultan Selim'e yazılan Selimname eserleri, Osmanlı kültür ve medeniyet aynasının tarihe ve edebiyata tutulmuş birer yüzü gibidirler. Sizler için meşhur Selimnamelerden alıntılar derleyerek yazarlarını tanıtıp, minyatürleri bir araya getirdik.

  • 1
  • 22
Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim

📌 Yavuz Sultan Selim sekiz yıla seksen yıllık icraatlar sığdırmış, kudretli bir Osmanlı padişahıdır. Kendisinin keskin zekâsı ve inatçı tavrı sayesinde on yıllardır halledilemeyen doğu sorunu büyük ölçüde, Mısır sorunu ise tamamen halledilir. I. Selim, padişahlığı kadar sanata olan düşkünlüğü ve âlimlere karşı hürmeti ile de bilinir. Vefat ettiğinde oğlu Sultan Süleyman'a herhangi bir sorunu olmayan, hazinesi ağzına kadar dolu, büyük sınırlara sahip, merkezi otoritesi kuvvetli, bir devlet bırakır.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Kuvvetli bir şair olan Yavuz, şiirde söyleyişi ve keskin ifadeleri benimser. Selimî mahlasıyla kaleme aldığı şiirleri bugün dahi büyük bir zevkle okunur.

Geçilemez sanılan çölü aştı: Yavuz Sultan Selim

  • 2
  • 22
Minyatür
Minyatür

◼ II. Bayezid ve divanı

Kaynak: Selimnâme-i Şükrî

Osmanlı'dan günümüze 15 minyatür sanatçısı

  • 3
  • 22
Selimnâme Kültürü
Selimnâme Kültürü

📌 Yavuz Sultan Selim'in hayatı, yaşadıkları ve saltanatı hakkında devrinde yahut sonrasında yazılan eserlere "Selimnâme" denir. Bu gelenek ilk defa I. Selim zamanında oluşur, bir müddet devam ettikten sonra ise terk edilir. Selimnâme yazan müelliflerin çoğunluğu eserlerini Kanuni Sultan Süleyman devrinde telif eder. Zaman içerisinde kısa bir iktidar süresinde büyük işler başaran Yavuz Sultan Selim'e dair duyulan sevgi, saygı ve hürmet bu eserlerin çoğalmasına ve farklı bir tütün doğmasına vesile olur.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Yavuz'a yazılan Selimnâme'lerin ekseriyetin dili Türkçe olmakla beraber, Farsça ve Arapça olarak yazılan pek çok Selimnâme vardır.

8 yıla 80 yıl sığdıran Yavuz Sultan Selim'in muharebeleri

  • 4
  • 22
Minyatür
Minyatür

◼ Şehzade Selim ve Tatar Hanı

Kaynak: Selimnâme-i Şükrî

Osmanlı'dan yadigar kıymetli minyatürler

  • 5
  • 22
Selimnâme Kültürü
Selimnâme Kültürü

📌 Osmanlı tarih yazıcılığının zirvesinde ortaya çıkan bu tür, büyük bir değer ifade eder. Bilhassa belli bir dönemi ele almaları Selimnâme ve ondan sonra ortaya çıkacak olan Süleymannâmeleri tarihi kaynak olarak müstesna bir mevkiye taşır. Ayrıca tarih ilmi bakımından bu denli kıymetli olan Selimnâmeler, edebi birer numunedir. Mensur, manzum ve mensur-manzum karışık olarak yazılan bu eserler, Osmanlı kültür ve medeniyet aynasının tarihe ve edebiyata tutulmuş birer yüzü gibidirler.

10 soruda Yavuz Sultan Selim ve hilafet

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN