Arama

Osmanlı'dan yadigar kıymetli minyatürler

Minyatür sanatı, Osmanlı saray kültürünü yansıtan, el yazmalarını süsleyen, genelde padişah ve diğer yüksek mertebeli kişilere sunulan bir sanattı. Osmanlı'dan yadigâr kalan minyatür sanatının en önemli özelliklerinden birisi, anlatılmak istenen konunun eksiksiz olarak aktarılmasıydı. Kuzey Afrika, Uzak Doğu, Ön Asya, Orta Doğu ve Avrupa gibi farklı bölgelerde farklı ekoller halinde gelişen minyatür sanatı, İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte yeni bir çehreye kavuştu. Zamanla özgün Osmanlı minyatürü haline gelen bu sanat, sarayda yapılan tahta çıkma, sünnet, düğün gibi törenleri konu edinmesi açısından tarihi belge niteliği de taşırlar.

Minyatürlerin dışında Osmanlı'nın son yılları ile Cumhuriyet'in ilk çeyreği arasındaki döneme dair birçok yazışma, fotoğraf ve belge İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında erişime açıldı. Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Farsça dillerindeki belgelerde, Sultan Abdülhamid ve Enver Paşa'nın mektupları ve önemli isimlere ait hatıratlar yer alıyor. Sizler için hiç görmediğiniz Osmanlı minyatürleri derledik.

  • 1
  • 25
Ali Çelebi- Hünername
Ali Çelebi- Hünername

16. yüzyıl'a ait Ali Çelebi'nin Hünername'de yer alan minyatür...

Ali Çelebi kimdir?

Nakkaş Ali olarak da bilinen Ali b. İlyâs, Osmanlı şair ve yazarlarının önde gelen isimlerinden Lâmiî Çelebi'nin dedesidir. Bursa'da doğan Ali Çelebi, Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'la birlikte Semerkant'a gitti. Orada nakkaşlığın inceliklerini öğrenerek sanatında ilerledi. Daha sonra Bursa'ya döndü. Buradaki çalışmalarıyla kısa zamanda tanındı. Bursa'daki Yeşilcami ve Yeşiltürbe'nin kalem işleriyle çinilerini, taş ve ahşap satıhlar üzerindeki nakışlarını Ali Çelebi yaptı.

  • 2
  • 25
Levni- Surname-i Vehbi
Levni- Surname-i Vehbi

18. yüzyılda Levni'nin, Surname-i-Vehbi'de yer alan minyatürü.

Levni kimdir?

II. Mustafa ve III. Ahmet dönemlerinde başnakkaşlık yapan Levni'nin asıl adı Abdülcelil Çelebi'dir. Levni lakabı Farsça renk ve boya anlamına gelen "levn" kelimesinden gelmekte olup renklerle uğraşan anlamına gelir. Resimlerinde perspektife ve resmettiği insanların kişilik özelliklerini yansıtmaya verdiği önem, resimdeki renk ve kompozisyon uyumu, Osmanlı minyatürü için oldukça önemli bir yeniliktir. Minyatüründe konuları yaşanan ve zevk duyulan aleme çevirmiştir.

Levni'nin önceki ressamlara göre ayrı bir tarz teşkil eden üslûbu eserin kendisine ait olduğunu tereddütsüz ortaya koyar.

Türk hayat tarzını ve âdetlerini göstermesi ve kültür tarihimizi belgelendirmesi bakımından büyük değer taşıyan Levnî'nin eserlerinin hemen hemen tamamı Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunur.

  • 3
  • 25
Matrakçı Nasuh-Beyan-ı Sefer İrakeyn
Matrakçı Nasuh-Beyan-ı Sefer İrakeyn

16. yüzyıla ait Matrakçı Nasuh'un Beyan-ı Sefer İrakeyn'i gösteren minyatür...

Matrakçı Nasuh kimdir?

Gerçek adı Nasuh Bin Karagöz El-Bosnavi'dir. Labutu andıran sopalarla oynanan matrak oyununu keşfetmesinden dolayı matrak lakabı verildi.. II. Bayezid'in son döneminde Enderun'da eğitim gördü. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde eserler verdi. Çizimleri bugün hem estetik hem de geçmişe ait çok ayrıntılı bilgiler içermesi nedeniyle şaheser olarak tanımlanır.

  • 4
  • 25
Matrakçı Nasuh- Beyan-ı-Sefer-i Irakeyn
Matrakçı Nasuh- Beyan-ı-Sefer-i Irakeyn

16. yüzyılda Matrakçı Nasuh'a ait Beyan-ı-Sefer-i Irakeyn gösteren minyatür.

Matrakçı Nasuh topografik tasviri oluşturdu. Nasuh'un topografik tasvirlerinde insan figürlerine rastlanmamakta birlikte mekan, bitki örtüsü, burada yaşayan hayvanlar, yapılar ve meydanlar ayrıntılarıyla gösterilerek kendi bütünlüğü içinde yer alır.

  • 5
  • 25
Menakıbı Hazret-i Mevlana
Menakıbı Hazret-i Mevlana

16. yüzyıla ait olan bu minyatür Menakıbı Hazret-i Mevlana'yı gösterir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN