Arama

Necip Fazıl’ın edebi siyer örneği Çöle İnen Nur’dan alıntılar

Çöle İnen Nur, İslami konularda önemli çalışmaları olan Necip Fazıl'ın, Peygamber Efendimizin hayatını edebi bir şekilde kaleme aldığı siyer kitabıdır. Üstad, eserinde "Sen, herkesin kendi ruh mensurundan aksettireceği her ân yeni ve değişik pırıltılarla da, muvazi aynalar arasındaki mum gibi sonsuz ve hudutsuzsun!" diyerek kendi ruhundaki pırıltılarla Efendimizin sonsuzluğunu anlatmaya çalışır. Peygamber Efendimizin şiirsel bir dille anlatıldığı Çöle İnen Nur eserinden en çarpıcı alıntıları siz Fikriyat okurları için derledik.

  • 1
  • 21
Çöle İnen Nur kitabı
Çöle İnen Nur kitabı

Çöle İnen Nur, genç aydınlara hitap edebilecek dini yayınların bulunmadığı 1950 öncesinde Necip Fazıl tarafından siyer geleneğiyle kaleme alınan bir eserdir. Necip Fazıl, 1948 yılında Büyük Doğu dergisinde, "Çöle İnen Nur" başlıklı haftalık olarak tefrika edilen bir yazı serisine başlar. Bu yazılarda o, eski bir geleneği, "siyer" geleneğini canlandırır. Peygambere olan sevginin en içten duygularla dile getirildiği bu yazılar sonrasında "O Ki O Yüzden Varız" adı ile 1961 yılında kitaplaştırılır. Akabinde aynı eser, 1969'da Çöle İnen Nur adı ile yeniden yayımlanır.

Çöle İnen Nur'da en dikkat çekici özelliklerden biri şair tarafından kullanılan şiir dilidir. Şairin amaçladığı yüzyıllardır Türk İslam geleneğinde süregelen tür ve biçimleri edebi bir biçimde yeniden şekillendirmektir. Çöle İnen Nur, Hz. Peygamber'in hayatını tarihî bir biyografi olarak değil genellikle İslâmî gelenek ve kaynaklardan gelen bilgiler edebî bir üslûpla geliştirilerek vücut bulmuş bir eserdir.

"Belanın en büyüğü nebilere, sonra velilere, daha sonra derece derece Allah'a yakın olanlara isabet eder."

"Allah sevgilisinin, Allah sevgisi...
Kaleme, ölçüye sığar mı?"

"İnsan ne aptaldır! Mucize içindeyken mucize bekler."

"Yalan, Allah'ın yarattığı hakikati değiştirmek, ihanetlerin en büyüğü..."

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN