Arama

Marshall G. S. Hodgson'dan 25 alıntı ile Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek

ABD'li şarkiyatçı ve dünya tarihçisi Marshall G. S. Hodgson, dünya düzenine dair getirdiği eleştirilerle tanınmış bir isim. İslami çalışmalara kavramsal ve metodolojik katkılar yapmış, diğer Batılı tarihçilerin aksine, İslam medeniyetinin altın çağını yaşadığı döneme büyük önem vermişti. İslam'ı hem bir din hem de bir dünya medeniyeti olarak ele alan Hodgson, Batı'nın tüm dünyaya kabul ettirdiği haritalarda oynadığı oyunlara da yer vermiş, Avrupa'yı bu konuda sık sık eleştirmişti. Marshall G. S. Hodgson'ın Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek kitabından 25 alıntıyı derledik.

İslam medeniyetinin araştırılması, neredeyse kaçınılmaz bir biçimde, Avrupa tarihinin yeniden ele alınmasını ve değerlendirmesini gerektirir.

Beş büyük medeniyetin dördü Asyalıdır.

Avrupalılar ve deniz aşırı akrabalarının tamamı dünya nüfusunun ancak yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Biz Avrupalılar yeryüzünün geri kalanının efendiliğini yapmaktayız. Bu duruma diğer uluslar epeydir itiraz ediyorlar ve itirazları muhtemelen artacaktır. Artık dünyadaki yegâne halk olmadığımız gerçeğine uyanmanın zamanı değil mi?

Kuzey Amerika'daki en yaygın haritalar ABD'yi, bir kara parçasını ikiye bölmek pahasına olsa bile, yüksek bir konumda göstermektedir.

Batı Avrupalılar gerçek anlamda, ancak Yüksek Orta Çağ'da uygarlığın çekirdek alanlarının yaratıcı düzeyine yükselmeye başlamıştır. Haçlı Seferleri'nin başarında sözgelimi tıbbi ve kimyevi teknoloji alanında gerek Yunanlılar, gerekse Araplarla karşılaştırıldığında hâlâ kaba ve cahil idiler.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN