Arama

İsmet Özel’in edebi şahsiyetini özetleyen şiir: Mazot

İsmet Özel, ilk edebi faaliyetlerine 19 yaşında başlar. 1960'lı yıllarda ülkemizde devam eden İkinci Yeni akımının getirdiği yeni ideolojiden de yararlanarak kendi özgün şiir anlayışını oluşturmayı başarır. Şair, ortaya koyduğu şiirlerinde okuyucuya müziksel bir ahenk ve ritim sunar. Özel'in şiirlerinde oluşturmaya çalıştığı yoğun çağrışımlar okuyucuyu şiire bağlar, aynı zamanda 'okuyucuyu iyi bir şiir okuyucusu' olma yolunda eğitir. Şairin İslami karakterini oluşturduğu yıllarda arayış ve sorgulama hisleri içerisinde yazdığı ''Mazot'' şiiri, onun edebiyat ve şiir anlayışını ortaya koyan önemli bir eserdir. Peki, Mazot şiiri özelinde, İsmet Özel'in şiir anlayışı ve edebi karakteri nasıldır?

🔹 1960'lı yıllarda şiir yazmaya başlayan İsmet Özel, o yılların güncel şiir akımı olan ''İkinci Yeni'' hareketinin dışında kalmayı tercih eder. Şiirlerinde kullandığı kelimeleri seçmede gösterdiği titizlik, yoğun imaj ve betimleme onu dönemin önde gelen başarılı şairlerinden birisi yapar.

🔹 Özellikle şiirlerinde göze çarpan toplumla iletişim kurmadaki yeteneği, parça ve bütünleri bir araya getirmedeki ustalık, onu alanında eşsiz bir şair kılar.

Halkın Dostları'ndan Hakk'ın dostlarına İsmet Özel

🔹 Özel, Erbain kitabında yer alan "Mazot" şiirini 1970 yılında kaleme alır. Farklı temalarda ve farklı uzunluklarda mısralar içeren şiir, adeta İsmet Özel'in kendiyle yaptığı bir konuşma niteliği gösterir.

10 Maddede İsmet Özel

🔹 Şair, şiire isim olarak seçtiği "Mazot" kelimesi ile ne anlatmak istediği konusunda bize ipuçları verir. Mazot sanayinin vazgeçilmez temel parçası olan makinenin olmazsa olmaz yakıtıdır.

🔹 Sadece makinenin değil; hayatın her alanında ihtiyaç duyduğumuz petrol ve petrol ürünlerinin de temsilcisi niteliğindedir. Tüm bu faydalarına rağmen mazot, çevreye oldukça zararlı bir maddedir. Mazot, adeta İsmet Özel'in, doğaya duyduğu özlemi, şehir hayatında katlanmak zorunda kaldığı olumsuzlukları simgeler.

İsmet Özel'e göre şiir nedir, nasıl okunur?

🔹 Ağlamadan
dillerim dolaşmadan
yumruğum çözülmeden gecenin karşısında
şafaktan utanmadan utandırmada aşkı
Üzerime yüreğimden başka muska takmadan konuşmak istiyorum

İsmet Özel

🔹 Bu ilk bölümde şairin konuşmak, derdini anlatmak istediğini anlarız. Fakat bazen insan bir şey söylemek istediğinde dili dolaşır konuşamaz. İsmet Özel, ağlamadan, dili dolaşmadan konuşmak, konuşabilmek istemektedir.

İsmet Özel'e göre şiir nedir, nasıl okunur?

🔹 Mazot'un ilk bölümü, şairin kendi ruh durumunu ele veren ifadeleri içerir. Şair mutlu değildir. Dilleri dolaşmadan, yumruğu çözülmeden diyeceklerini demelidir. İçinde söylemek, haykırmak istediği pek çok şey vardır.

🔹 Şiirin çok manidar olan son mısrasında şair, hiçbir şeye bağlı kalmaksızın sadece yüreğiyle konuşmak istediğini belirtir. Şair, herkesin bir şeylere bağlı kalarak, mecburiyet halinde konuştuğu yerde, hiçbirini desteklemeyerek ve aksi olarak tamamen kalbiyle, inancıyla konuşma arzusunu ifade eder.

İsmet Özel'in hafızalara kazınan şiirleri

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN