Arama

Devletin bekası için Nizamülmülk'ten 20 tavsiye

Devlet idare etmek ahlak ve adalete dayandığı için tarih boyunca birçok alim nasihat ve tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bu tür eserlerin en önemlilerinden biri de yarım asırlık devlet adamlığı tecrübesine sahip Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün Siyasetnâme'sidir. İşte yarım asırlık devlet tecrübesi olan Nizamülmülk'ün Siyasetnamesi'nden 20 alıntı…

"Şu cihanda bana ilimden daha yakın bir dost bulunmaz. İlim hazineye bedeldir; zira hazineyi sen muhafaza edersin, ilim ise seni muhafaza eder."

"Sultan, bütün tutumlarında orta yolu izlemelidir. Padişahın dengesiz ve ölçüsüz hareket etmesi, onun halk nezdindeki saygı ve yüceliğini zedeler."

"Öyle insanlar vardır ki, dostlukları ile düşmanlıkları arasında bir fark yoktur. En iyisi, bu tür insanlardan uzak durmaktır."

"Devlet adamı zulmetmemeli, zulmetmiyorsa bile vazifelendirdiği adamların zulmedip etmediğini bilmelidir. Yoksa mazlumların ettiği ah, eninde sonunda dönüp kendisini bulacaktır."

"Devlet işlerinde vazife yapanlar, başkalarının hakkına çok kolay ulaşabildikleri, bütün gücü kendilerinde gördükleri için, yaptıkları her iş kayıt altında olmak zorundadır."

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN