Arama

Cemil Meriç’ten düşünce dünyanızı aydınlatacak 10 kitap

Cemil Meriç, kendi ifadesiyle "hayatını irfana adamış, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi"ydi. "Düşman bir dünyada dostsuz büyüyen" Cemil Meriç'in yalnızlığı çocukluğundan başlayıp ömrü boyunca devam etti. Kaleme aldığı eserleriyle edebiyat ve fikir dünyamızda sadece dönemini değil ondan yıllar sonra gelen nesilleri de etkiledi. İşte Cemil Meriç'ten düşünce dünyanızı aydınlatacak 10 kitap…

  • 1
  • 10
BU ÜLKE
BU ÜLKE

📚Kitabın içeriği

📌Bu Ülke, Cemil Meriç'in doğu-batı mevzusu, sağ-sol çatışması gibi mevzulara değindiği en sevilen kitaplarından biridir. İlk baskını 1974'te yapan kitap, Türkiye'deki edebiyat ve siyaset dünyasını, doğunun fikir alemini ve önemli düşünce insanlarını ele almaktadır.

📌Cemil Meriç'in hayatından kesitleri ve yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerini topladığı bu kitap, deneme türünün modern Türk edebiyatındaki en muazzam örneklerinden birini oluşturuyor. Yakın Türkiye tarihine ışık tutan kitap, yazarın deneyimleri ve yorumlamaları ile ustaca harmanlanıyor.

📌Yazar, Alev Alatlı Türk Edebiyatı dergisinin 1984 Nisan sayısında "Bir ders kitabı kadar net bir günce kadar " cümlesini kurmuştur.

Bu Ülke kitabını incelemek ve satın almak için tıklayınız

📜Kitabın bölümleri

📌Kitap, genel hatlarıyla yazarın kendi hayatının anlatıldığı ve yakın Türkiye tarihi üzerine deneyimlerinin yer aldığı iki ana bölümden oluşuyor.

📌İlk bölümde yer alan Cemil Meriç'in çocukluğunun ve gençlik yıllarının anlatıldığı bölüm, oğlu Mahmut Ali Meriç'in gözünden babasını tasvir eden metinler şeklinde yer alıyor. Bu bölüm ile okuyucunun, yazarın kim olduğu, ideolojisi ve felsefesi açısından fikir sahibi olması da sağlanıyor.

📌Kitabın ikinci bölümünde ise Türkiye'deki sağ sol çatışmaları, ilerici ve gerici düşünceler, doğu ile batı karşıtlıklıklarını ele alan Meriç, yorumsuz ve düz anlatımı ile karşılıyor okuyucusunu. Doğrusuyla yanlışıyla tüm bu meselelerin incelendiği kitapta, Cemil Meriç'in hayatından izlere de tanıklık ediliyor.

📌Öte yandan yazarın olaylara açıklık getirdiği değişik tanımlamaları da okuyucunun gözüne çarpan detaylar arasında yer alıyor. Kısacası, Cemil Meriç'i yakından tanıma fırsatı elde ederken, Türkiye'yi anlama üzerine de fikir sahibi olacağınız bir deneme türü bu kitapta sizi bekliyor.

Düşünce adamı Cemil Meriç'in 'Bu Ülke'sinden 20 alıntı

📕Bu Ülke'yi neden okumalıyız?

📌Okurken derin düşüncelere kapılıp, yazarın tespit niteliğindeki tanımlamalarında kendinizi kaybedeceğiniz bu eser, Türkiye'nin geçmişindeki sağ-sol çatışmalarını anlamlandırma üzerine de bir kaynak oluşturuyor.

"Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim."

🔍Bunları biliyor muydunuz?

Cemil Meriç kimdir?

📌Yazar Cemil Meriç, bütün hayatını kitaplara ve okumaya adadı.

📌Okumayı ise 4 yaşında öğrendi. Kitaplar ile olan yakın dostluğu onu bilge bir isim yaparken, ne yazık ki gözlerini kaybetmesine neden oldu.

📌Ancak körlüğüne rağmen kitaplardan asla vazgeçmemiş bulduğu her fırsatta kitapların kendisine okunmasını sağlamıştı.

  • 2
  • 10
UMRANDAN UYGARLIĞA
UMRANDAN UYGARLIĞA

📚Kitabın içeriği

📌Bu Ülke'yle aynı yıl yayımlanan ve zengin bir birikimin ürünü olan denemelerden oluşan bu kitap kitap, öncelikle "uygarlık" kavramına ışık tutuyor.

📌Cemil Meriç'in kitabı "batılılaşma-çağdaşlaşma-uygarlık" tartışmalarına yıllar öncesinden katkı sağlayan ufuk açan deneme ve makalelerden oluşuyor.

📌Cemil Meriç, 2000'li yılların eşiğinde hâlâ güncelliğini koruyan 'batılılaşma-çağdaşlaşma-uygarlık" tartışmalarına, '70'li yıllarda kaleme aldığı şu satırlarla katılıyor:

"Kaynaklarından kopan bir intelijansiyanın kaderi, bir mefhum hercümerci içinde boğulmak. Umrandan habersizdik, medeniyete ısınamadık. İnsanlığın tekâmül vetiresini ifade için kendimize lâyık bir kelime bulduk: Uygarlık. Mâzisiz, musikisiz bir hilkat garibesi."

🔍Kitabı neden okumalıyız?

📌Umrandan Uygarlığa, çağdaş uygarlık düzeyinden medeniyetlerin ölümüne, Osmanlı devlet adamlarından büyük siyasi eserlere kanat açan geniş soluklu ve güncel bir yapıt... "Zirvelerle uçurumlar arasında bir diyalog, acıların ve ümitlerin kitabı, bir devrin, daha doğrusu bir medeniyetin muhakemesi...göz karartıcı bir düşüşün grafiği."

"Filozofların aydınlatmadığı toplumu, şarlatanlar aldatır..."

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız

  • 3
  • 10
MAĞARADAKİLER
MAĞARADAKİLER

📚Kitabın içeriği

📌Mağaradakiler, Cemil Meriç'in Türkiye ve Avrupa'daki entelektüelleri, aydın zümreleri anlattığı ve analiz ettiği kitabıdır.

📌Kitap ilk kez 1978'de yayımlanmıştır.

📌Kitap, kendi insanından kopan aydının trajedisidir. Amacı yeraltı mağarasına bir parça aydınlık getirmektir.

📜Kitabın bölümleri

📌Cemil Meriç iki bölümden oluşan kitabının, "Mağaranın Dışı" olarak adlandırdığı birinci bölümünde bazı kavramları, entelektüellik ile ilgili tartışmaları ve Rusya'daki entelektüel birikimi anlatıp yorumlamıştır.

📌"Mağaradakiler" isimli ikinci bölümde Türk aydınını ele almaktadır. Cemil Meriç kitabını okuyucuya şöyle sunmaktadır;

"İnsanlık aynı sefil putlara tapan bir şaşkınlar kafilesi. Hakikatte mağaranın içi de, dışı da bir. 150 yıldır bir gölgeler aleminde yaşıyoruz. "

🔍Kitabı neden okumalıyız?

Cemil Meriç'in hakikatte içi de, dışı da bir mağarayı anlattığı kitap Mağaradakiler bir geniş ufuk kitabıdır.

Aydın mı dersiniz, entelektüel mi dersiniz? İki kavrama farklı anlamlar mı yüklersiniz? Aydınlardan/ entelektüellerden çok şeyler mi beklersiniz, hiçbir şey beklemez misiniz?.. Öyle ya da böyle, kültürle derinlemesine alışveriş kaygınız varsa, zaman eksenine düşünce mesaisi düşürebiliyorsanız, bu kavramlar üzerine kafa yorarsınız, bu sorulara cevap arasınız, ufuk ararsınız.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız

  • 4
  • 10
KIRK AMBAR
KIRK AMBAR

📚Kitabın içeriği

📌Cemil Meriç Kırk Ambar isimli kitabında, Avrupa ekseninde Hıristiyanlık ile Müslümanlık karşılaştırması üzerinden, Hıristiyanlığın özellikle Hıristiyan Batı'nın her dönemde taktiklerinin değiştiğini ve dönemin ruhuna göre düzenlendiğini anlatır.

📌Bu hali ile Batı'nın asla İslam topraklarını ele geçiremeyeceğini ve kapitalizm altında ezemeyeceğini savunur. Müslüman gözünden ise dünyanın harp ve İslam toprakları olmak üzere iki kategoride değerlendirdiği, bunların dışında bir toprak parçası olmadığını söylemektedirler.

📜Kitabın bölümleri:

📌Bir mefhumlar kamusu olan Cemil Meriç'in abidesi "Kırk Ambar" iki bağımsız bölümden oluşuyor: Rümuz-ül Edeb ve Lehçe-t-ül Hakayık'tır.

Mefhumlar kamûsu Kırk Ambar'dan düşünce dolu alıntılar

🔍Kitabı neden okumalıyız?

📌Meriç kaleme aldığı bu eseriyle dünya edebiyatından klasiğe, hümanizmden edebiyat sosyolojisine, romanın romanından edebiyat tarihinin tarihine uzanan bir çizgide okuyucusunu düşünceye davet ediyor…

"Zekânın zaferi olan iş, istenerek yapılmıyorsa hudutsuz bir ıstıraptır."

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız

  • 5
  • 10
BİR DÜNYANIN EŞİĞİNDE
BİR DÜNYANIN EŞİĞİNDE

📚Kitabın içeriği

📌Bir Dünyanın Eşiğinde, Cemil Meriç'in ilk telif eseridir.

📌Kendi deyimiyle o zamana kadar "coğrafyasında tek kıta, kafasında tek yarım küre" olan Meriç'in Asya'yı, özellikle "Hint"i keşfidir bu eser. Olemp'i ararken Himalaya çıkmıştır karşısına.

📌48 yılını gömdüğünü söylediği bu kitapta, düşüncesi ve şiiriyle, dini, felsefesi, masalıyla Hint edebiyatını ve uygarlığını inceleyen Meriç'e göre, "Çağdaş Avrupa, en aydınlık taraflarıyla Hint'in bir devamıdır"

📌Düşünsel serüveninin tamamında olduğu gibi bu mihnetli çalışması sırasında da zaman zaman okuyucusunu bulamamaktan, anlaşılmamaktan şikayetçidir. Ama herkesi davet ettiği bu dünya düşünce hürriyetinin vatanıdır. "Hint", der Meriç, "her inanca söz hakkı tanıyan bir ülke olduğu için ikinci vatanım oldu. Bu kitapta rüyaları ve realitesiyle bütün Hint var... yani bütün insan."

🔍Kitabı neden okumalıyız?

📌Yazar, Hint'i tanıyıncaya kadar düşüncenin ve şiirin Yunanla başladığını sanıyordu. Hint kültür ve edebiyatını keşfettikten sonra bakış açısı tamamen değişti. Dil, üslup ve içerikte Cemil meriç'in yaşadığı heyecana tanık olmak istiyorsanız elinizdeki kitap bunun için biçilmiş bir kaftan…

"Makine gürültülerinden kurtulmak isteyen sanatçı, kendine, zamanın kalın duvarları ile çevrili bir has bahçe yaratır."

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN