Arama

Büyük münekkid: Orhan Şaik Gökyay

Ömrünün yetmiş senesini öğretmen olarak geçiren Orhan Şaik Gökyay, kaleme aldığı eserler ve Dede Korkut, Katip Çelebi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Hayatını öğrenmek, yazmak ve öğretmek sütunları üzerine bina eden Gökyay, öğrencileri ile ömrü boyunca irtibatını koparmamış bu zaman zarfı içerisinde aşılamayacak, hacimli eserler kaleme almıştır.

Büyük münekkid: Orhan Şaik Gökyay

◾ Edebiyat tarihimizde bazı şahıslar belli yönleri ile tebarüz eder. Hocaların Hocası Mehmet Fuat Köprülü'nün en bilinen talebelerinden olan Orhan Şaik Gökyay da münekkidliği ve titizliği ile öne çıkar.

◾ Hayatı boyunca talebe yetiştiren ve onları iyi tarafa yönlendirmeye çalışan Gökyay, Cumhuriyet dönemi öğretmenleri arasında yetmiş sene çalışan nadir isimlerdendir.

Ömer Hayyam Rubaileri'nin Harvard nüshası

Büyük münekkid: Orhan Şaik Gökyay

1902 - 1994 yılları arasında yaşayan Orhan Şaik Gökyay, 70 sene öğretmenlik yaparak imkansız görünen bir işe imza atar. Hayatı boyunca daimi olarak öğretmek çabası içinde olan Gökyay, bu hususiyeti sebebiyle öğrencileri arasında büyük bir sevgi ve şöhrete kavuşur.

Darülfunun'da hocası olan Fuad Köprülü'den ziyadesiyle etkilenen Orhan Şaik, hocasının yönlendirmeleri ile yabancı diller öğrenmeye başlamış ve farklı alanlarda kendisini yetiştirerek ilim vadisine adım atar.

Fuat Sezgin'den ilham veren alıntılar

Büyük münekkid: Orhan Şaik Gökyay

◾ Uzun yıllar boyunca Anadolu'nun muhtelif illerinde öğretmenlik yapan Gökyay, İstanbul'a gelmesi ile beraber Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim görevliliği kadrosunda bulunur.

◾ Hayatı boyunca eğitimin içinde olan Gökyay, öğrencileri ile irtibatını sıkı tutarak kendisinden sonraki kuşakların gözünde efsaneleşir.

Modern çağdan çıkış mümkün mü?

Büyük münekkid: Orhan Şaik Gökyay

◾ Hayatını telif, tercüme ve bilhassa Dede Korkut ve Katip Çelebi ikilisine vakfeden Orhan Şaik, her türlü muhalefete ve engellemeye rağmen çalışmaları ile adeta dipsiz bir kuyuyu temizledi.

Eleştiri sahasına dair kaleme aldığı metinlerle hem ilmi hem de edebi metinlerin nasıl olması gerektiğine temas eden Hoca, bu vesile ile dönemin akademik yazı diline de etki etti.

Cemil Meriç'in ilk yazısı: Geç Kalmış Bir Musahabe

Büyük münekkid: Orhan Şaik Gökyay

Orhan Şaik Gökyay'ın edebi yönü

◾ Türkçe'ye en ince detayına kadar hakim olan Gökyay, bilhassa eski yazıya ve divan edebiyatına hakimdi. Batı ve Doğu'yu ileri derecede bilmesi onu çağdaşlarından daha ileri bir noktaya taşıdı.

Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerini bilir, bu dillerde araştırmalar yaparak kendi metnini beş ayrı ırmaktan beslerdi.

Gönül coğrafyamız

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN