Arama

Ayşe Şasa’nın Yeşilçam Günlüğü’nden alıntılar

Modern felsefeye dair her metni büyük bir iştah ile okuyan ama içindeki boşluğu dolduramayan Yeşilçam'ın ünlü senaristi Ayşe Şasa, aradığı huzuru İslam'da bulmuştu. Yeşilçam'a dair en yetkin isimlerden olan Şasa'nın "Yeşilçam Günlüğü" bir yakın zaman hatıratı olduğu gibi sinema ile yakından alakadar olan herkese hitap ediyor. Sizin için "Yeşilçam Günlüğü"nden alıntıları bir araya getirdik.

Ayşe Şasa’nın Yeşilçam Günlüğü’nden alıntılar

📌 "Türk sinemasını bir süreç olarak kavramak ve incelemek çabası, insanı belirgin bir olguyla karşı karşıya getirir. Ortalama Türk filmini şekillendiren iki unsur vardır. Bir tarafta hep gizil, örtük bir yerellik, bir tarafta hep çiğ ve sözde bir modernlik. Bu iki karşıt eğimin zıt kutuplardan oluşan baskısı, Türk sinemasının veriminde karmaşık bir rol oynar."

Ayşe Şasa'nın Delilik Ülkesinden Notlar kitabından 20 unutulmaz alıntı

Ayşe Şasa’nın Yeşilçam Günlüğü’nden alıntılar

📌 "Ben sahiciliğin ipucunu iki şeyde arıyorum: İbadetteki ihlasta, zulmü sorgulamaktaki samimiyette. Her şey, sahiciliğin, gerçek müminin kalbinden dışarıya adım atacak kıvama kavuşmasına bağlı. Yeniden işler, yeniden görünür kılınabilmesine bağlı. Bu kıvamı kavrayabilmek, eğilimlerine kulak vermek için bir kez daha İsmet Özel' in Üç Mesele'sini, Waldo'sunu, Şiir Okuma Kılavuzu'nu ve öbür düzyazı eserlerini karıştırıyor, şiirlerine bakıyorum."

10 Maddede İsmet Özel

Ayşe Şasa’nın Yeşilçam Günlüğü’nden alıntılar

📌 "Yine bizler, İslam medeniyet dairesinde yaşayan insanlar, sinemanın kuramsal hedeflerini kendi medeniyetimizin ana eğilimlerine, ana vizyonuna uygun olarak tarif etmekte özgürüz. Bizler, Batı sinemasının ürünlerini de kendimize has açıdan okuma; bu konuda kendi değerlerimizi ve vizyonumuzu temel alan tahlil ve eleştiri yöntemleri kullanma imkânlarına sahibiz. Bütün bu eğilimler neticesinde, modern Batının teknolojik bir ürünü olarak zuhur eden sinema, 'Geleneğe' mâl edilmiş olur."

Distopyada delilikten veliliğe: Ayşe Şasa'nın göz ardı edilen Şebek Romanı

Ayşe Şasa’nın Yeşilçam Günlüğü’nden alıntılar

📌 "Sinemaya adım attığım 60'lı yıllarda Türk düşüncesine yerli bir perspektif getirmek için büyük çabalar gösteren rahmetli romancı Kemal Tahir ile sinema alanında onun fikirlerinden esinlenen Halit Refiğ, Metin Erksan gibi sinemacılarla yaptığımız yoğun sohbetler, beni derinden etkilemişti. Anti-Batıcı Marksistler olarak o dönemde geliştirmeye çalıştığımız sistematik, 70'li yılların ortalarına doğru beni tatmin etmekten artık uzaktı. 80'li yıllardan başlayarak kimliğimi yeni bir boyut çevresinde derinleştirmeye çabalıyordum. Tevhid düşüncesi, İslam metafiziği, tasavvuf, bu yeni boyutun odağını teşkil etmekteydi."

Bir ömürde iki hayat; Ayşe Şasa

Ayşe Şasa’nın Yeşilçam Günlüğü’nden alıntılar

📌 "Bugünkü Türk toplumunun, görünüşteki bütün buhrana rağmen, bütün dünyaya şifa götürebilecek bir iman ve insan gücüne sahip olduğuna yürekten inananlardanım. Sanatçı, nefsini arıttığı oranda ruh âleminin sırlarından güç kazanır, kozmik nura açılır, hakiki aşkta beka bulur. İnsan bireyleri kadar toplumları ve âlemleri ışıtacak cevher bu aşkta yatıyor. Yeter ki onu arayalım..."

Yeşilçam'ın dervişi; Ayşe Şasa

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN