Arama

Mücadele ehli bir düşünür: Ömer Ferit Kam

Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ise ilk devir şair ve düşünürlerinden olan Ömer Ferit Kam, Sultan II. Abdülhamid'in harem doktoru Ahmed Muhtar Paşa'nın oğludur. İyi bir tahsil hayatı geçiren Kam, hayatı boyunca büyük bir eğitim seferberliğinin içinde olmuştur. Mekteb-i Hukuk ve Tıbbiye'yi terk eden şair, İslami ilimlere dair icazet aldığı gibi özel derslerle kendisini yetiştirerek Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde üniversite ve lise hocalığı yapmış, böylece pek çok mühim talebe yetiştirmiştir.

◼ Ülkemizin fikri alandaki müstesna isimlerinden Ömer Ferit Kam 1864 yılında İstanbul, Beylerbeyi'nde dünyaya geldi. Babasının soyu "Delikurt Oğulları" olarak bilinen Çankırılı bir aileye dayanmaktaydı. Annesi Fâtıma Fitnat Hanım ise Çerkeçli Molla Kuzu ailesine mensuptu. Kam, kendini kurt ile kuzunun izdivacından doğan bir çocuk olarak görüyordu.

Annesi nazik, kibar ve dinine oldukça düşkün bir hanımefendiydi. Öyle ki 82 yıllık ibadet hayatına 5 yaşında namaz kılmaya başlayarak başlamıştır. Ömer Ferid her ne kadar babasının ölümüne üzülse de annesinin ölümü onu derinden etkilemiştir. Annesinin eşyalarını yüzüne, gözüne sürerek teselli bulmaya çalışır.

Hassas bir yürek

  • 2
  • 14
Ömer Ferid Kam
Ömer Ferid Kam

◼ Ömer Ferit, babasının isteği üzerine Mekteb-i Tıbbiye-yi Mülkiye'ye yazılır. Fakat Ömer Ferit burada geçirdiği zaman içinde bu mesleği icra ederken mutluluk duymayacağının farkına varır. Ardından Tıbbiye'yi yarıda bırakarak Mekteb-i Hukuk'a girer. Ancak babasının ölümüyle buradan da ayrılmak zorunda kalır.

◼ Okumaya duyduğu büyük arzu onu özel hocaların dizinin dibine götürür. Fehmi Efendi'den Arapça, Keşmişli İskender Efendi'den Farsça dersleri alır. Öte yandan Fransızca da öğrenir.

Ünlü edebiyatçıların birbirinden ilginç meslekleri

Fransızca öğrendiği hocası aslen Polonyalı Hayreddin Bey'dir. Ömer Ferit Kam'ın üzerinde en çok iz bırakan hocası ise Nüzhet Efendi'dir. Babasının yakın arkadaşı olan Nüzhet Efendi'den ders almaya başladığında Ömer Ferit 17-18 yaşlarındadır.

Âgâh Sırrı Levend'ten aktarıldığı üzere Nüzhet Efendi İstanbul şehreminlerinden Rıdvan Paşa'nın babasıdır. Aynı zamanda devrin önde gelenlerinden biri olup Hoca İshak Efendi'nin "İzhârü'l-Hak" eserini Türkçeye çeviren kişidir.

Düşüncenin atlılarından

Ömer Ferit Bey uzun yıllar boyunca cami derslerine devam etti. 1905'te Mustafa Âsım Efendi'den İslami ilimlere dair icazetname, bugünkü ismiyle diplomasını aldı.

◼ Aynı yıl içinde, İran'ın İstanbul elçisi Rızâ Dâniş Han'ın Lahey Barış Konferansı'na dair yazdığı şiiri Türkçeye tercüme ettiği için İran hükümeti tarafından kendine "Şîr-i Hurşîd" nişanı verildi.

Edebiyatımızın Esrarengiz Kalemi

◼ Kam'ın ilk resmi görevi Hariciye Nezareti'nin Tercüme Odası'nda başladı. Öte yandan Sadrazam Said Paşa'nın dileğiyle Beylerbeyi Rüşdiyesi'nde Fransızca öğretmenliği yaptı.

Sahib-i Tarih

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN