Arama

Bilime yön veren Müslüman alim; Cabir bin Eflah

Döneminin en önemli astronomu olan Cabir bin Eflah, çubuklu güneş saatinin mucidiydi. Azimut kadranı denilen bu saat, Avrupa'da ancak üç asır sonra Alman astronomi bilgini ve matematikçisi Regiomontonus tarafından 1450'de onun modeline uygun olarak yeniden yapılabildi. Trigonometride kendi ismiyle anılan formülü bulunan Müslüman alim, Kopernik, Kepler gibi birçok Batılı bilim insanını etkisi altına aldı. Sizler için Cabir bin Eflah'ın bilime katkılarını derledik.

  • 1
  • 12
Tarihe damgasını vuran Endülüs'te bilim
Tarihe damgasını vuran Endülüs'te bilim

Endülüs, 711 yılından itibaren Müslümanların ve gayrimüslim tebaanın çeşitli sahalardaki faaliyetleriyle yüksek ve parlak bir medeniyetin doğuşuna beşiklik ederken Batı, dine aykırı kabul edildiği için aklî faaliyetlerin yasaklandığı "karanlık çağ" denilen bir dönemin içerisindeydi. Batı bu karanlık çağ içerisindeyken, Kur'an-ı Kerim tarafından düşünmeye teşvik edilen Müslümanlar, İslam dünyasının dört bir yanına cami, mektep, hastane ve rasathanelerde ileri düzey dersler okuttu. Eğitim için özel binalar tahsis edildi ve medreseler açıldı.

İslam'ın Avrupa'daki mührü Endülüs'ün Batı'ya 10 hediyesi

Endülüslü astronomlar dünyanın büyüklüğünü Yunanlılardan daha doğru hesapladı. Astronomi ile birlikte matematik çalışmaları da uygulamalı ve teorik olarak yürütüldü. Müslümanlar bilim insanları, astronominin gelişmesini sağladı. Özellikle onların yaptığı uzay gözlemleri sayesinde çok yeniliğe imza atıldı.

Tarihe yön veren medeniyet: Endülüs

Müslüman alimlerin astronomiyi önemli ölçüde değiştirmesini sağlayan durum ise trigonometriyi başarı bir şekilde uzay gözlerimde kullanmalarıydı. Bunun neticesinde birçok icada imzalarını attılar. Bu Müslüman astronomlardan biri de Endülüslü Cabir bin Eflah'dı. Gelin Cabir bin Eflah'ın bilime katkılarına daha yakından bakalım👇

  • 4
  • 12
Cabir bin Eflah kimdir?
Cabir bin Eflah kimdir?

Endülüslü bilim insanı Cabir bin Eflah, İşbiliye'de günümüzdeki ismiyle Sevilla'da doğdu. Batı'da Geber ismiyle tanınan Müslüman âlimin hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da oğlunun İbn Meymun'u şahsen tanımış olmasından 12. yüzyılda yaşamış olduğu düşünülür.

İslam'ın altın çağında yaşayan Cabir bin Eflah, Batı'da daha çok İngiliz astronom Batlamyus'u eleştirmesiyle tanındı. Eflah, Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginiydi. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıydı.

Cabir bin Eflah, Endülüs'ün Sevilla şehrinde yapılan rasathanenin nasıl yapılması gerektiğini tespit edip inşasını bizzat kontrol etti.

Bilime yön veren Müslüman alimler ve icatları

  • 5
  • 12
GÜNEŞ SAATİNİN MUCİDİYDİ
GÜNEŞ SAATİNİN MUCİDİYDİ

Cabir bin Eflah "Cabir'in Teodalit"i diye bilinen çubuklu bir güneş saatinin mucidiydi. Azimut kadranı denilen bu saat, Avrupa'da ancak üç asır sonra Alman astronomi bilgini ve matematikçisi Regiomontonus tarafından 1450'de onun modeline uygun olarak yeniden yapılabildi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN