Arama

Hz. Muhammed'in son zevcesi Meymune Bint Haris

Meymune (r.a.) Peygamber Efendimiz’in (sav) son eşi ve aynı zamanda da ahiret yurduna göç eden son annemizdir. Rasulullah’tan 20 yıl sonra dünyaya gelen ve Kaza Umresi’nden sonra kendisiyle düğünü gerçekleşen Meymune binti Haris hem örnek kişiliği hem de âlemler içindeki en şerefli beşer ile sireti üzerinde durulması gereken hanım sahabi ve tahur annelerimizdendir.

Hz. Muhammed’in son zevcesi Meymune Bint Haris
Yayınlanma Tarihi: 4.8.2021 15:05:04 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 14:00
Sesli dinlemek için tıklayınız.

◾ Meymune validemizin Rasulullah (sav) ile evlenmeden önceki adı Berre olup, Meymune ismi bizatihi Sevgili Peygamberimiz tarafından kendisine verilmiştir. Mekke'li Beni Hilal kabilesine mensup olan Meymune validemizin kız kardeşleri de ileri gelen sahabe-i kiramlarla evli olup, ablalarından Ümmü'l-Fadl bizatihi Efendimiz'in (sav)'in amcası Hz. Abbas'ın eşidir.

BÜYÜK VE ŞEREFLİ BİR MERTEBE

Meymune binti Haris Efendimiz (sav) ile evlenmeden önce bir kere evlenip boşanmış, bunun üzerine tekrar evlendi. Ne var ki ikinci eşinin vefatı üzerine yeniden dul kalan validemiz, Hz. Muhammed (sav)'in ailesine katılmanın ne denli büyük ve şerefli bir mertebe olduğunun farkındaydı.

◾ Hem gönlüne hem de zihnine Rasulullah ile izdivaç fikri yerleşse de bir hanım olarak bu düşünceyi nasıl dillendireceğini bilemiyordu. Derken konuyu ablasına açmaya karar veren Meymune binti Haris bu rağbetini ablası vesilesiyle Rasulullah'ın amcasına ulaştırmış, o da bizatihi Rasulullah'a giderek, Meymune validemizin durumunu anlatmış, üstün karakterini övmüş ve bu izdivacı desteklediğini belirtmiştir.

◾ Nitekim Ahzab suresi 50. ayetinde "kendini mehirsiz olarak Peygamber'e adayan" hanımlardan kast, Meymune bint Haris olduğu düşünülmektedir:

"Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği câriyelerini, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca mümin bir kadın kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar, peygamber de onunla evlenmek isterse, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere, onu da sana helâl kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları câriyeleri hakkında hangi kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşrû kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgeyicidir."

◾ Amcasının tavsiyesi üzerine bu teklife olumlu bakan Rasulullah (sav) ile Meymune binti Haris'in izdivacı, Hudeybiye Antlaşması'ndan bir yıl sonra gerçekleşen kaza umresi dönüşünde yani hicri yedinci yılda Mekke ile Medine arasında Serif denilen bir bölgede gerçekleşmiştir. Hatta bazı rivayetlere göre nikâh esnasında Rasullullah (sav)'ın hala ihramlı olduğu nakledilmektedir. Evlendikleri zaman Meymune validemiz yaklaşık olarak kırk, Rasulullah (sav)'da ellili yaşlarının sonundaydı.

◾ Aslında Hz. Muhammed (sav) bu izdivacın yapılan umrenin anısına Mekke'de gerçekleşmesini talep etmiş ancak Hudeybiye Antlaşma'sında kararlaştırılan üç günlük mühletin sonunda Mekkeliler şehrin boşaltılmasını isteyince düğün yemeği Mekke'de verilememişti.

Meymune binti Haris Rasulullah'ın son eşi olup, kendisinden sonra bir kere daha nikâhlanması yasaklanmıştır. Nitekim bu konuya Ahzab suresinin 52. ayetinde dikkat çekilmiştir:

"Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, bunların yerine başka hanımlar alman sana helâl değildir. Allah her şeyi gözetendir."

(x) Hasan Kara'dan Azhab suresi...
(x)İshak Danış'tan Azhab Suresi...

EVLİLİKLERİ 4 YIL SÜRDÜ

Hz. Muhammed (sav) ile Meymune binti Haris'in evlilikleri yalnızca dört yıl sürmüş olup, maalesef bu sürenin sonunda Rasulullah (sav) ebedi hayata göç etmiştir. Ne var ki Meymune binti Haris tıpkı peygamberimizin eşlerinden en sonuncusu olduğu gibi, yine o kutlu zevcelerden ahiret hayatına göç edenlerin de sonuncusudur.

Meymune binti Haris anlamlı bir tevafuğun neticesi olarak hicretten sonra 51 yılında yaklaşık olarak 80 yaşındayken, Peygamber Efendimiz (sav) ile nikâhlandığı ve düğün yemeğinin dağıtıldığı bölgede vefat etmiştir.

Meymune validemiz Rasulullah'ın sağlığında dört yıl boyunca ev ve aile yaşantısına şahit olmuş, özellikle Hz. Muhammed (sav)'in gündelik yaşantısı ile alakalı kırk altı adet hadis rivayet etmiştir.

Hz. Ayşe Meymune validemizle alakalı olarak "Meymûne bizim hepimizden fazla Allah Teâlâ'dan korkan ve sıla-i rahmi, yakın akrabaları gözetendi" buyurmuştur. Aynı zamanda elinin açıklığı ve oldukça cömert olmasıyla tanınan Meymune validemiz hayatının son demlerinde Rasulullah ile gerçekleştirdiği izdivacı sebebiyle "İhtiyar kadınların en talihlisi" olarak anılmaktadır.

FİKRİYAT
SÜMEYYE ALI JABER

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN