Arama

Kabilesini İslam ile şereflendiren sahabi: Tufeyl bin Amr

Tufeyl bin Amr, Hicret'ten önce Müslümanların muhasara altında bulundukları dönemde İslam'a girmek için Yemen'den Mekke'ye geldi. Peygamber Efendimiz, bazı ayetler okuyarak kendisini İslam'a davet etmiş; o zamana kadar böyle güzel bir söz duymadığını söyleyen Tufeyl, Müslümanlığı benimsemişti. Kabilesini de İslam'a davet eden Tufeyl, Resul-i Ekrem'in duasını almıştı.

  • 1
  • 8
TUFEYL BİN AMR KİMDİR?
TUFEYL BİN AMR KİMDİR?

Bazı kaynaklara göre Amr bin Tarîf'in değil Amr bin Humeme bin Râfi' ed-Devsî'nin oğludur.

Kendisinin Amr ve Hâris adlı iki oğlu vardır. İslamiyet'i kabul ettikten sonra "Zinnûr" lakabını aldı.

  • 2
  • 8
MUHASARA DÖNEMİNDE MEKKE’YE GELDİ
MUHASARA DÖNEMİNDE MEKKE’YE GELDİ

Şehre ulaştığında Kureyş'in ileri gelenleri kendisine Peygamberimizi bir tefrikacı ve fitneci diye tanıttılar ve sözlerini dinlememesini istediler.

Bu telkin üzerine dikkatli davrandığı, hatta Resul-i Ekrem'i işitmemek için kulaklarına pamuk tıkadığı halde onu Kâbe'nin önünde namaz kılarken gördü ve okuduklarını duydu.

İlk Müslümanlar kimlerdi? İslam'ı kabul eden ilk on Müslüman

  • 3
  • 8
O ZAMANA KADAR BÖYLE GÜZEL BİR SÖZ DUYMAMIŞTI
O ZAMANA KADAR BÖYLE GÜZEL BİR SÖZ DUYMAMIŞTI

"Söyledikleri güzelse kabul ederim, değilse bırakırım" diyerek Peygamberimizle konuşmaya karar verdi. Kendisiyle tanıştıktan sonra ona bazı şiirlerini okudu.

Resul-i Ekrem de ona İhlâs ve Muavvizeteyn surelerini okuyarak kendisini İslam'a davet etti. O zamana kadar böyle güzel bir söz duymadığını söyleyen Tufeyl Müslümanlığı benimsedi.

  • 4
  • 8
KABİLESİNİN HİDAYETİ İÇİN PEYGAMBERİMİZ DUA ETTİ
KABİLESİNİN HİDAYETİ İÇİN PEYGAMBERİMİZ DUA ETTİ

Ancak Devsliler Tufeyl'in davetine ilgi göstermediler. Tufeyl de kabilesini Resul-i Ekrem'e şikâyet etmek üzere Mekke'ye gitti.

Kendisini dinleyen Resûlullah, "Allahım, Devs'e hidayet eyle ve onları bize getir!" diye dua etti.

  • 5
  • 8
TUFEYL’İN GAYRETİYLE KABİLESİNDE İSLAM YAYILDI
TUFEYL’İN GAYRETİYLE KABİLESİNDE İSLAM YAYILDI

Ayrıca Resûl-i Ekrem'in, Tufeyl'in davetini kolaylaştırması için, "Allahım, ona nur ver ve bir alâmet lutfet!" şeklinde dua ettiği, bunun üzerine alnında bir ışığın peyda olduğu, Tufeyl onu alnında değil kamçısının ucunda isteyince ışığın kamçıya geçtiği rivayet edilmiş, "Zinnûr" (ışık sahibi) lakabı da bu ışıkla ilgili görülmüştür.

Tufeyl'in yıllar süren gayretleriyle Devsliler arasında İslamiyet yayıldı.

Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabe

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN