Arama

 • Anasayfa
 • Biyografi
 • Modern asrın önde gelen tefsir alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni kimdir?

Modern asrın önde gelen tefsir alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni kimdir?

Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni, Yalova'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Mescid-i Aksa'da verilen cuma hutbesinde ünlü müfessir Şeyh Sabuni için taziye mesajı okundu. Modern asrın önde gelen tefsir alimlerinden olan Muhammed Ali es-Sabuni'nin ilmi yaşantısına dair bilgileri derledik.

Modern asrın önde gelen tefsir alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni kimdir?
Yayınlanma Tarihi: 19.3.2021 21:32:49 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 21:57

Şeyh Muhammed Ali İbn Şeyh Cemil es-Sabuni el-Halebi
İlmi ile amil bir âlim, fakih, hafız, müfessir…

📌 Muhammed Ali es-Sabuni kimdir?

Şeyh Sabuni 1930 yılında ilim ve âlimlere sevgisi ile maruf bir ailede, Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Şeyh Cemil zamanının önde gelen âlimlerinden biri olmasının yanı sıra Sabuni ailesinde İslami ilimler ve Arap dili ve belagati ile ilgilenen birçok ilim adamı yer almaktadır.

Muhammed Sabuni ilkokul sürecinden sonra ticaret lisesinde eğitim görmeye başlamış ve yine bu yıllarda Kur'an-ı Kerim hıfzını tamamlamıştır. İslami ilimlere yatkınlığından dolayı bir müddet sonra ticaret lisesini bırakmış ve İslami ilimler ağırlıklı ders içeriğine sahip Hüsreviyye İslam Enstütüsü'nde eğitimine devam etmiştir.

➡ Bu okulda şer'i ilimlerde kendisine öncü olacak birçok değerli alim ile tanışmış ve onların kürsüsünde ilmi hayatını derinleştirmiştir. Halep'in en önde gelen hocalarından Kur'an ilimleri, tefsir, hadis, Siret-i Nebi, fıkıh, fıkıh usulü, İslam tarihi, Arap dili ve belagati dersleri almıştır. Bu derslerin yanı sıra fizik, kimya, biyoloji, matematik, coğrafya ve İngilizce eğitimi de görmüştür.

Fikriyat podcast uygulamasında yer alan programları dinlemek için tıklayın

➡ 1949 yılında bu okuldan mezun olan Muhammed Sabuni, yüksek başarısına binaen Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından eğitimine daha nitelikli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla Kahire'ye gönderilmiştir. Kahire'deki Ezher Üniversitesi'nde 1952 yılında yükseköğretimini tamamlayan Şeyh Sabuni aynı üniversitede ihtisas yapmaya devam etmiş ve 1955 yılında "Şeri Davalar" alanında yapmış olduğu yüksek lisansını tamamlamıştır.

Ezher Üniversitesi'nden mezun olan Muhammed Sabuni edinmiş olduğu ilmini başkalarına aktarmak üzere vatanı Suriye'ye dönmüş ve 1962 yılına kadar öğretmen olarak vazife yapmıştır.

➡ Daha sonra Suriye'den Suudi Arabistan'a gönderilen bir ilmi heyetin içerisinde yer almış ve 28 sene boyunca Melik Abdulaziz Üniversitesi'nin Mekke kampüsünde öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Kendisi bu uzun süreçte birçok ilim adamı yetiştirmiştir.

➡ Şeyh Muhammed Sabuni'nin üstün gayreti ve başarısı sebebiyle Ümmü'l Kura Üniversitesi kendisinden bazı önemli İslami kitapları tahkik etmesini talep etmiştir.

➡ Şeyh Sabuni ilmi eser neşretme ve kadim kitapları tahkik etme gibi yoğun ve ilmi faaliyetlerinin yanı sıra İslam'a davet hususunda bizatihi ve fiilen çalışmış, 600 bölümden oluşan, iki yılda tamamlanan ve tefsir dersleri silsilesinden oluşan bir televizyon programı yapmıştır.

➡ Muhammed Sabuni tanınmış ilmi kişiliği sebebiyle dünya çapında birçok konferans ve sempozyuma davet edilmiş, yerel ve uluslararası çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Riyazü's Salihin'i e-kitap olarak okumak için tıklayın

➡ Farklı alanlarda yayınlamış olduğu otuzu aşkın eseri değerlendirecek olursak, kendisinin interdisipliner (belirlenen ortak çalışma içerisinde yer alan disiplinlerin bilgisine farklı disiplinlerin katkıda bulunması) bir kişilik olması; daha çok tefsir eserleri ile öne çıkması ve "Saffatü't Tefasir" adlı eserinin dünya çapında okutulan çağdaş bir tefsir eseri olması, Muhammed Sabuni'nin nitelikli bir müfessir olduğunu gösterir.

➡ Şeyh Sabuni'nin birbirinden farklı alanlarda yazdığı ilmi kitapları dünya çapında ün kazanmış ve birçok farklı dile çevrilmiştir. Eserlerinden bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Safvetü't-Tefâsir
 • Tefsirü'l Vadıh el-Müyesser
 • Ravaiu-l Beyân fî Tefsîr-i Ayati'l Ahkâm min el-Kur'ân (2 cilt)
 • Gabsün Min Nûri'l Kur'ân'ıl Kerim (8 cilt)
 • En-Nübüvve ve'l-enbiya
 • Namaz Risalesi
 • Muhtasar-ı Tefsîr-i İbn Kesir (3 cilt)
 • Min Kunuzu's Sünne

➡ Oldukça mütevazı olan, ömrü boyunca öğrenmeye ve öğretmeye büyük bir arzu ve istek duyan Sabuni aynı zamanda Türklere ve Türkiye'ye duyduğu ilgisi ile tanınmaktadır.

Muhammed Sabuni 19 Mart mübarek Cuma günü Yalova/ Türkiye'de ebedi âleme göç etmiştir. (İnna lillahi ve inna ileyhi raciun – Şüphesiz Allah'tan geldik ve yine O (cc)'na döneceğiz.)

➡ Rasulullah (sav)'in buyurduğu üzere "Âlimin ölümü alemin ölümü gibidir." Şeyh Sabuni de vefatı ile bir devrin kapandığı, yeri doldurulamayacak ve arkasında bıraktığı ilmi eserler ile amel defteri her daim açık kalan değerlerimizden birisidir.

Fikriyat ekibi olarak kendisine Allah'tan rahmet ve merhamet, ailesine baş sağlığı diliyoruz.

(Ruhuna el-Fatiha…)

FİKRİYAT
SÜMEYYE ALI JABER

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN