Arama

Ramazan-ı Şerif 7. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

On bir ayın sultanı, müminlerin dermanı Ramazan-ı Şerif sadrımıza şifa olarak geldi. Bu Ramazan ayında da Müslümanlara yaraşır şekilde hayırda yarışmaya gayret edecek, ibadet ve itaatlerimizle tevbe, istiğfarda önce gidecek ve böylece Hak Teala'nın rızasına erenlerden olma duasında buluşacağız. Sizler için Ramazan-ı Şerif'in her gününe özel 1 ayet-i kerime, 1 hadis-i şerif ve 1 dua hazırladık. İşte, Ramazan ayının 7. günü için hazırladığımız 1 ayet, 1 hadis ve 1 dua...

Ramazan-ı Şerif 7. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua
Yayınlanma Tarihi: 17.3.2024 08:56:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:08

1 AYET

Şöyle de: "Biliniz ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz, O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir."

Cuma Suresi 8. Ayet

Cuma Suresi 8. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın


Cuma Suresi 8. Ayet Tefsiri

◼ Bakara sûresindeki çağrı ile burada yapılan çağrı arasındaki ortak nokta ise, ölümü asla istemeyeceklerinin asıl sebebi öteki hayata dönük ümitlerini söndürecek derecede kötü işler yapmış ve âhiret hayatının varlığını bildikleri halde dünya hayatına taparcasına bağlanmış olmalarıdır. Bu son nokta Bakara sûresinin 96. âyetinde, "Yemin olsun ki, onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun" şeklinde, burada 8. âyette de "kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm" denerek ifade edilmiştir (Tevrat ve Yahudilik hakkında bilgi için bk. Âl-i İmrân 3/3-4; Ömer Faruk Harman, "Tevrat", İFAV Ans., IV, 363-367; a.mlf., "Yahudilik", İFAV Ans., IV, 464-470; ölümün mahiyeti hakkında bk. Âl-i İmrân 3/185; nefis-ruh-insan ilişkisi için bk. Nisâ 4/1; İsrâ 17/85). Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 345-347 ﴾ 5–8 ﴿

Tefsirin tamamı için tıklayın

1 HADİS-İ ŞERİF


Abdurrahman b. Ebî Bekre'nin (RA) babasından naklettiğine göre Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:

"(Ey insanlar!) Bu (Zilhicce) ayınızda, bu (Mekke) şehrinizde bu (Arefe) gününüz nasıl saygın ise, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız (kişilik değerleriniz ve namuslarınız) da aynı şekilde saygındır."

(Buhârî, İlim 9)

◼ İslam hakka riayet eden, kamu ve kişilik haklarını koruyan yegane dindir. Herhangi bir hakkın olmadığı, hak gasbının en yüksek seviyede olduğu bir dönemde Resulullah (SAV) bu sözleri ile dünya tarihine daha evvel görülmemiş bir refah sunmuş, insanların tüm haklarının aziz ve saygın olduğunu ilan etmiştir.

1 DUA

Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve "Ey rabbim!" dedi, "Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat!"

Neml Suresi 19. Ayet


Neml Suresi 19. Ayeti okumak ve dinlemek için tıklayın

Neml Suresi 19. Ayet Tefsiri

◼ Hüdhüd çok geçmeden gelip Sebe' ülkesinden Hz. Süleyman'a bilgi getirdiğini, orada bir kraliçenin yönetimindeki milletin, şeytana uyarak güneşe taptığını haber vermiştir (şeytanın insanlara, yaptıklarını güzel göstermesi ve onları doğru yoldan alıkoyması hakkında bk. En'âm 6/43; Nahl 16/63). 22. âyette, ilim ve hikmet sahibi olmasına rağmen Hz. Süleyman'ın bilmediği bir şeyi herhangi bir hayvanın bilebileceği hatırlatılmaktadır (Râzî, XXIV, 190). Ayrıca bu âyet, bilgili kimselere ârız olabilecek kendini beğenme duygusuna karşı insanı dikkatli olmaya çağıran bir uyarıdır (Zemahşerî, III, 143). Müfessirler Sebe' ülkesinde hükümdar olan ve Kur'an'da adı anılmaksızın bahsi geçen kadının Belkıs bint Şürahbil olduğunu kaydetmektedirler (Şevkânî, IV, 128).

Tefsirin tamamı için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN