Arama

Kur'an

Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükretmenin adı: Kurban

Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükretmenin adı: Kurban

Kurban Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükür anlamı da taşır. İbadet amacıyla hayvan kesimi ve bu maksatla kesilen hayvan anlamına gelen kurban, hemen bütün dinlerin ana temalarından birini teşkil ettiği gibi, çeşitli dillerde bu kavramı ifade için kullanılan kelimelerin kök anlamlarında da müşterek taraflar vardır. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

Hz. Muhammedin kelimelerle çizilen resmi: Hilye-i Şerîf

Hz. Muhammed'in kelimelerle çizilen resmi: Hilye-i Şerîf

Türk edebiyatında, Hz. Muhammed’e duyulan sevginin tezahürü olarak Hz. Peygamber’i konu edinen birçok eser kaleme alındı. Müstakil eserlerin yanında beyit, dörtlük halinde de Hz. Peygamber'e duyulan sevgi dile getirilmiş, ona ait her husus hakkında bir şeyler yazılmaya çalışılmıştır. Hz. Peygamber’in fizikî ve ruhî özelliklerinin anlatıldığı hilye türü de bunlardan biridir. Sözlükte süs, ziynet, cevher, hilkat, suret ve sıfat anlamı taşıyan hilye; İslâm’da Hazret-i Peygamber’in, beşer kelâmının imkânları nisbetinde kelimelerle çizilmiş resmi anlamına gelir.

Hz. Peygamberin fesahat mucizesi

Hz. Peygamber'in fesahat mucizesi

İnsanlık âlemi içerisinde eşref ve ahsen sıfatlarıyla kâmilen muttasıf olan yegâne varlık Hz. Peygamberimiz’dir. O’nun 23 yıllık risâlet hayatı, insanlara Allah-ü Teâlâ’nın dinini tebliğ ve tebyin ile geçti. Kendi tabiriyle de “Ben de ancak bir muallim olarak gönderildim” nitelendirmesinde bulunan sözleri tatlı, fasılası dengeli, kelimeleri özlü Hz. Peygamber (a.s)’ı vefat yıldönümünde ‘hatiplik’ özelliği ile birlikte sonsuz özlem ve rahmetle anıyoruz.

Kuranı bilim insanları tefsir edecek

Kur'an'ı bilim insanları tefsir edecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş,"Şöyle bir niyetimiz var, her alanın uzmanını bulup Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir etmek. Yani astronomi ile ilgili ayetleri tefsir ederken bir astronom orada bulunsun. Müminun Suresi'nin ilk sayfasının yarısından sonra çocuğun ana rahmindeki gelişim süreçleri anlatılıyor. O ayetleri tefsir ederken o alanın bir uzmanı mutlaka hocamızın yanında olsun. Yer, gök bilimleri... Yani bu alanlarla ilgili üniversitede bölümler var, mühendislikler var. Bu uzmanlardan bir araya getirip mutlaka bu ayetleri daha iyi anlama noktasına gitmek gerekiyor" dedi.

Ayet ve hadislerin ışığında İlmin fazileti

Ayet ve hadislerin ışığında "İlmin fazileti"

İlim öğrenmek, yaşamımızı sürdürebilmek için bir gereklilik olduğu kadar, İslâm'ın da bizlere öğütlediği bir sorumluluktur. Hem Allah kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, hem de Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in hadis-i şeriflerinde, ilim öğrenmenin önemi sıklıkla vurgulanmıştır. 13. yüzyılda yaşayan hadis ve fıkıh âlimi İmam Nevevî'nin, biz Müslümanlara miras bıraktığı Riyazü's Salihin adlı eserinden, ilmin fazileti hakkında ayet ve hadisler...

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN