Arama

Cuma hutbesinde duaya amin demek caiz midir?

Cuma namazı akıl sağlığı yerinde, bulüğ çağına ermiş, mukim ve sağlıklı her erkek müslümana farz kılınmış bir ibadettir. Cuma namazı da her namaz ibadeti gibi insanları toparlayan ve birleştiren bir etkiye sahiptir. Birçok Müslümanın zihninde karışıklığa neden olan Cuma namazına âmîn denilip denilmeyeceği sorusunun cevabını sizler için hazırladık... Cuma namazı farz mıdır? Cuma namazı kimlere farzdır? Kimler cuma namazı kılar?

Cuma hutbesinde duaya amin demek caiz midir?
Yayınlanma Tarihi: 20.7.2022 13:20:45 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 18:03

Soru: Cuma hutbesinde duaya âmîn demek caiz midir?

🔷 Cevap: Hutbeyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz'den gelen bir hadis var. "Hutbe okunurken yanındakine "sus" dersen o hutbenin faziletini gidermiş olursun." "Yani ses çıkarma konuşma." diyor.

🔷 Peki bu âmîn demek, konuşma sayılır mı? Peygamberimiz 'in (sav) adı geçtiği zaman salavat getirilebiliyor. Eğer o konuşma olsaydı Fatiha Suresi'nden sonra âmîn demek konuşmak olurdu. Çünkü namazdayken konuşmak namazı bozar.

🔷 Dolayısıyla ikinci hutbede özellikle ümmet için dua etmek gerekir. Şâfiî mezhebinde bu hutbenin sahih olmasının şartlarından biridir, farzdır yani.

🔷 Duaya âmîn demek bizim sünnetimizde var. Öyle olunca madem ki hutbede dua edilebiliyor. Bazı mezheplere göre edilme zorunluluğu var. Âmîn demesi tabi bir şey. Aleni mi söylenmeli, yoksa içinden mi?

🔷 İçinden söyleseler daha iyi olur. Çünkü Hanefiler, Fatiha Suresi'nden sonraki Âmîn'i içinden söylüyorlar.

🔷 Burada içinden söylemeleri daha uygun, derim. Ama içinden söylemediler, açıktan söyledilerse de bu hutbeye zarar vermez. Zaten o zamana kadar hutbe bitmiş olur.

https://www.instagram.com/p/CgKeb9BlaXL/

Cuma Namazı

🔷 Cuma gününün özellikleri içinde en başta geleni cuma namazıdır. Bu namaz Kur'ân-ı Kerîm'de özellikle zikredilmiş ve teşvik edilmiştir. Hadis ve fıkıh kitaplarında da ayrı bölümlerde ele alınmıştır.

🔷 Peygamber Efendimiz (sav), henüz Medine'ye hicret etmeden önce oradaki Müslümanlar, sayıları artmaya başladığından Ehl-i kitab'ın haftalık toplantı ve ibadet günlerinin bulunduğunu dikkate alarak yaptıkları müzakereler sonunda kendileri için de böyle bir gün olarak arûbe gününü seçmişlerdir.

🔷 Cuma namazının ne zaman farz kılındığı konusunda iki rivayet bulunmaktadır. Birinci rivayete göre Mekke'de farz kılınmış, ancak müşriklerin engellemesi yüzünden fiilen edası hicrete kadar ertelenmiştir. İkinci rivayete göre ise Cuma namazı hicret sırasında farz kılınmıştır.

🔷 Şöyle ki: Peygamberimiz (sav), Medine'ye bir saat mesafede bulunan Kubâ'ya ulaşınca orada konaklamış, pazartesiden perşembeye kadar ashabı ile beraber çalışarak İslam'ın ilk mescidini inşa etmiştir.

🔷 Cuma günü Kubâ'dan hareket edip Rânûnâ Vadisi'ne gitmiştir. Burada Sâlim b. Avf kabilesine misafir olmuştur. Bu sırada cuma vakti girdiği için vadideki namazgâhta ilk cuma namazını kıldırmıştır. (İbn Hişâm, I, 494)

Cuma namazı farz mıdır ?

🔷 Cuma namazının belli şartların gerçekleşmesi takdirinde farz olduğu konusunda ittifak (icmâ) vardır.

🔷 Bu vücûb ve sıhhat şartları olarak ikiye ayrılır. Vücûb şartları cuma ile yükümlü olmak için, sıhhat şartları ise namazın muteber ve geçerli olması için gereklidir. Vücûb şartları hakkında mezhepler arasında keskin bir görüş ayrılığı yoktur.

🔷 Bir müslümanın cuma namazı ile yükümlü olabilmesi için erkek, hür, mukim (dinen yolcu sayılmayan) ve mazeretsiz olması şarttır.

🔷 Cuma namazı kadına farz olmamakla beraber camiye gidip namaza iştirak ettiği takdirde ayrıca öğle namazını kılması gerekmez. Yolculukta olanlara Cuma namazı farz değildir, kıldıkları takdirde namazları geçerli sayılır. Ayrıca öğle namazı kılmalarına gerek yoktur.

Cuma namazı yükümlülüğünü düşüren mazaretler nelerdir?

🔷 Kişiyi düşkün hale getiren yaşlılık

🔷 Sağlığa zararlı olabilecek aşırı ölçüde sıcak veya soğuk ve aşırı derecede yağmur, çamur

🔷 Mal ve can güvenliğine zarar verebilecek durumlarCuma namazı ile ilgili ayetler

🔷 Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda hemen Allah'ı (CC) anmaya koşun; işi, alış verişi bırakın! Eğer bilirseniz sizin için hayırlı olan budur.

(Cum'a Suresi, 9.ayet)

🔷 Onlar bir ticâret veya bir eğlence görünce hemen oraya akın edip, seni hutbede ayakta bırakıverdiler. De ki: "Allah'ın (CC) katındaki mükâfat, ticaretten de, eğlenceden de daha hayırlıdır!" Allah,(CC) rızık verenlerin en hayırlısıdır.

(Cum'a Suresi 11.ayet)

https://www.instagram.com/p/CgHNleBFc4l/

Bu içerikte kaynak olarak, DİA cuma maddesi kullanılmıştır.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN