Arama

önemi, anlamı ve faziletleri...

Yayınlanma Tarihi: 08.05.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 17:41
Mübarek Kadir Gecesi önemi, anlamı ve faziletleri...

Allahu Teala’nın Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i böylesine önemli ve kutsal bir ayda indirmesi, Ramazan ayının kıymetini daha da artırmıştır. Kadir suresinde Kur’an’ın Ramazan ayında ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede indirildiği belirtilmiştir. İşte bu mübarek geceye “” adı verilmekte olup, bu yazımızda Kadir gecesi hakkındaki önemli ayrıntılara değineceğiz.

🔹 KADİR GECESİ NE DEMEKTİR?

Türkçe de önemli ve kıymetli şeyleri vasıflandırmak için kullandığımız bu kelime sözlükte "güç, şeref, hüküm, kıymet" manasına gelmektedir. Kadir gecesinin ıstılah anlamı ise "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece"dir.

🔹 KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla Kadir gecesini mühim kılan en büyük faktör Kur'an-ı Kerim'in dünyaya nüzulüdür. Kur'an-ı Kerim'de 97. sureye ismini veren bu gece ile alakalı aynı surenin 3. ayetinde "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır" buyurulmaktadır.

KADİR SURESİNİ DİNLEMEK VE OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Kur'an Yolu tefsirine göre ayet-i kerimede geçen "bin ay" ifadesinin açıklaması şu şekildedir:

Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır.

Aynı zamanda Duhan suresinin 3. ayetinde Kadir gecesine işaret edilerek Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir gecede indirildiği zikredilmektedir. Dolayısıyla hem Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği hem de bu gecenin mübarek olduğu yine Kur'an'ın kendi ayetleriyle netlik kazanmıştır.

DUHAN SURESİNİ DİNLEMEK VE OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

🔹 KADİR GECESİ NE ZAMANDIR?

kesin olarak Ramazan ayının içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesinin Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geldiği ile alakalı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu konu ile alakalı hadis literatüründe yer alan bazı hadis-i şeriflerde Kadir gecesinin Ramazan'ın son on gecesinde, son on gününün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde, 21 veya 27. gecelerinde aranması gerektiği ifade edilmiştir.

🔹 HANGİ GECE OLDUĞU NEDEN NET OLARAK BİLDİRİLMEMİŞTİR?

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesi hikmeti üzerinde duran âlimler bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Hâlbuki bu kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesine rast gelme ümidiyle Ramazan'ın son on gününü ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin tam olarak Ramazan ayının hangi gününe denk geldiğinin bildirilmemesi Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermemeleri veya saygıda aşırıya kaçmaları yani ifrat ve tefrite düşmeleri önlenmiş olur.

🔹 KADİR GECESİNİN ALAMETLERİ NEDİR?

Ahmed bin Hanbel'in Müsned adlı hadis kitabında Kadir gecesinin alametleri ile alakalı şöyle bir hadis rivayet edilmektedir:

"Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar."

🔹 KADİR GECESİ NASIL İHYA EDİLMELİDİR?

Rrasulullah (sav) Kadir gecesi ile alakalı olarak şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir gecesinin faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allahtan bekleyerek ibadet ve saygıyla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, fazlu leyletü'lkadr 1)

Hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere Kadir gecesini ihya etmenin en güzel yolu iman, takva ve ibadet ile meşgul olmak ve çokça istiğfar etmektir.

Nitekim Ramazan'ın son on gününe girildiğinde Sevgili Peygamberimiz (sav) dünyevi işlerden uzaklaşıp itikafa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadetlerini yapmaları için uyanık tutardı.

🔹 KADİR GECESİNDE NASIL DUA EDİLMELİDİR?

Hz. Ayşe validemiz Rasulullah (sav)'e "Ey Allah'ın resulü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordu.

Rasulullah (sav) "Allahım sen affedicisin affı seversin. Beni de affet!" diye dua et buyurdu. (İbni Mace, dua 5).

Hadis-i şerifte tavsiye edildiği üzere Kadir gecesinde yapılabilecek en güzel dualardan birisi Allah'tan af ve bolca mağfiret dilemektir. Bu sebeple Müslüman kimseler Ramazan ayının son on gecesini kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek yani tövbe ederek geçirmeye özen göstermelidirler.

🔹 MESCİD-İ AKSA'YA YAPILAN HAİN SALDIRI

İslam âlemi olarak çok zor günlerden geçmekte, her geçen gün haremlerimize yapılan saldırılara uyanmaktayız. Bu yıl özellikle Yahudilerin, mübarek Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya yapacağı saldırı haberleri duyumları alınmaktadır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de her daim nankörlük ve sebatsızlıkla vasıflandırılan bu millet henüz Kadir gecesi gelmeden mübarek mescidimizi postalları ile çiğnemiş, itikâf ve ibadet halinde olan Filistinli kardeşlerimize saldırmışlardır.

Fikriyat ekibi olarak naçizane ricamız, Kadir gecesi arayışları içinde iken dua ve niyazlarımızda Mescid-i Aksa'mız ve Filistinli kardeşlerimizi unutmamamız ve her daim bu kutlu davayı yüreğimizde taşıyarak bu yolda yapabileceğimiz her türlü yardımı takdim etmemizdir.

Kadir gecesine denk gelmeniz ve ibadetlerinizin kabul olunması temennisiyle…

FİKRİYAT
SÜMEYYE ALI JABER

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN