Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Peygamberimizin Kadir gecesi duası: Kadir gecesi okunacak sureler, dualar, salavatlar nelerdir?

Peygamberimizin Kadir gecesi duası: Kadir gecesi okunacak sureler, dualar, salavatlar nelerdir?

Peygamberimizin Kadir gecesi duası, Allah Resulü'nün Hz. Ayşe'ye okumasını buyurduğu bir duadır. Hz. Ayşe Kadir gecesini en iyi şekilde ihya etmek için nasıl dua etmesi gerektiğini sormuş ve Peygamber Efendimiz "Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet" duasını ona öğretmiştir. Kadir gecesi, Ramazan'ın son on gününde aranması gereken, semanın kapılarının açıldığı, dua, tövbe ve istiğfar ile geçirilmesi buyrulan, "bin aydan hayırlı" olduğu vurgulanan mübarek bir gecedir. Peki, Kadir gecesi okunacak sureler, dualar, salavatlar nelerdir? Tövbe istiğfar duası ve seyyidül istiğfar duası…

 • 1
 • 10
PEYGAMBERİMİZİN KADİR GECESİ DUASI
PEYGAMBERİMİZİN KADİR GECESİ DUASI

🔸 Kadir gecesi, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nüzul olmaya başladığı gecedir. Kadir gecesinde sema kapıları açılır, dua ve tövbeler kabul edilir.

🔸 Kadir gecesinde dua etmek isteyen Müslümanların merak ettiği konulardan biri de bu geceyi en iyi şekilde nasıl idrak edecekleri konusudur.

Nitekim Hz. Ayşe validemiz Peygamber Efendimizden (sav) şu rivayeti aktarmıştır:

"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum.

Rasulullah (sav) "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet" diye dua et, buyurdu."

Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314

 • 2
 • 10
KADİR GECESİ OKUNACAK SURE
KADİR GECESİ OKUNACAK SURE

🔸 İnsanlığa rehber olan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece Kadir gecesidir. Bu mübarek gece ile ilgili müstakil bir sure de nüzul olmuştur. Dolayısıyla bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyenlerin Kadir suresini okumaları tavsiye edilmiştir.

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr

 • 3
 • 10
KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Biz onu (Kur'ân'ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

🔍 Kadir suresi fazileti! Kadir suresi okunuşu ve anlamı...

 • 4
 • 10
TÖVBE İSTİĞFAR DUASI
TÖVBE İSTİĞFAR DUASI

🔸 Kadir gecesinde günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmesi; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek samimiyetle Allah'tan bağışlanma dilenmesi de tavsiye edilen ibadetler arasındadır.

Okunacak tövbe istiğfar dualarından biri şu şekildedir:

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

Türkçe anlamı:

"Bağışlamanı diliyorum Allah'ım! Bağışlamanı diliyorum Allah'ım! Bağışlamanı diliyorum Allah'ım! (Bir aciz kul olarak ben) Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O'na yönelir ve Yüce Zât'ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidâyet lutfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O'dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim."

🔊 İslam'a dair podcastler dinlemek için tıklayın.

 • 5
 • 10
SEYYİD’ÜL İSTİĞFAR DUASI
SEYYİD’ÜL İSTİĞFAR DUASI

🔸 Kadir gecesinde yapılması tavsiye edilen şeylerden biri de bu geceyi bol bol tövbe ve istiğfarla geçirmek ve Allah'ın bağışlamasını dilemektir.

Seyyid'ül İstiğfar duasının okunuşu:

"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente."

Seyyid'ül İstiğfar duasının anlamı:

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

🔍 Kadir gecesinde yapılacak ibadetler...

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN