Arama

Sosyolojiyi yaşamın içine katan terimler

Sosyoloji ya da toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalı olarak; sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden, küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılır. Sizler için günlük hayatta da karşılaşacağınız sosyoloji terimlerinden örnekler listeledik.

  • 1
  • 26
Abecesiz
Abecesiz

Kimi insanbilimcilere göre, okuma yazmayı oluşturmamış ya da okuma yazmadan yoksun topluluklara özgü nitelik.

  • 2
  • 26
Aile Toplumbilimi
Aile Toplumbilimi

Toplumlarda, toplumsal kümelerde aile kurumunun toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı amaçlayan toplumbilim kesimi.

  • 3
  • 26
Aktöre Toplumbilimi
Aktöre Toplumbilimi

Toplumlardaki, toplumsal kümelerdeki aktöre ölçü ve kurallarının özellikleri ve toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı amaçlayan toplumbilim kesimi.

  • 4
  • 26
Alan Araştırması
Alan Araştırması

Türlü toplumsal olguların, örnekleme yoluyla seçilen somut örnekler üzerinde incelenmesi yöntemi.

  • 5
  • 26
Alt Kültür
Alt Kültür

Bir toplumdaki egemen toplumsal grubun dışında bulunan toplumsal grupların kendi kültürlerine denir. Egemen kültür biçiminin dışında bulunan kültür normları.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN