Arama

Osmanlı’nın askeri öncü birliği: Akıncılar

Osmanlı tarihinde Akıncılar, sınırların güvenliğinde, yeni yerlerin fethinde ve savaşlarda öncü birlik oluşlarıyla oldukça önemli bir rol üstlenmişlerdi. Sürekli ordu birliklerine mensup olmayan Akıncılar, silahlarını kendileri temin eder, Rumeli'de sınır boylarına yakın yerlerde otururlar ve düşman topraklarına akınlar yaparlardı. Turhanlı, Mihallı, Malkoçoğlu en bilinenlerindendi. Akının her çeşidi, iyi bir plan, emir ve komuta zincirinde yapılırdı.

  • 1
  • 13
AKINCILARIN TARİHİ OSMAN GAZİ’YE UZANIYOR
AKINCILARIN TARİHİ OSMAN GAZİ’YE UZANIYOR

Orhan Gazi zamanında daimî piyade ve süvari askerlerinin oluşturulmasına kadar Akıncılar aktif görev almışlardır.

Osmanlı'nın kısa sürede uç beyliğinde bir devlet haline gelmesi de Akıncılar sayesinde gerçekleşmiştir.

  • 2
  • 13
SÜREKLİ ORDU BİRLİKLERİNE MENSUP DEĞİLLERDİ
SÜREKLİ ORDU BİRLİKLERİNE MENSUP DEĞİLLERDİ

Osmanlı için aktif görev alan Akıncılar, sürekli ordu birliklerine mensup değillerdi. Rumeli'de sınır boylarına yakın yerlerde otururlar ve genellikle yaz aylarında düşman topraklarına akınlar yaparlardı.

Devlet akıncılar için kışla tahsis etmez, onlara maaş vermez, teçhizat ve silâh sağlamazdı.

Türkiye'nin süper kahramanı: Akıncı

  • 3
  • 13
SİLAHLARINI KENDİLERİ TEMİN EDERLERDİ
SİLAHLARINI KENDİLERİ TEMİN EDERLERDİ

Akıncılar, güçlü ve genç yiğitlerden seçilirdi. Akıncı olabilmek için kişinin imam ya da köy kethüdâsını veya dürüst birini kefil göstermek mecburiyetindeydi.

Düzenli bir şekilde tutulan akıncı defterlerinin bir nüshası ilgili serhad kadılığında, diğeri ise devletin merkezinde saklanırdı. Bu defterlere akıncıların isim ve eşkâlinden başka, baba adları, mahalle ve köyleri de yazılırdı.

  • 4
  • 13
OSMANLI’NIN EN BİLİNEN AKINCILARI
OSMANLI’NIN EN BİLİNEN AKINCILARI

Akıncılar mensup oldukları kumandanların isimleriyle anılırlardı. Turhanlı, Mihallı, Malkoçoğlu akıncıları gibi Osmanlı akıncıları en bilinenlerdendi.

Türklerin Rumeli'ye ilk geçişlerinde hazır bulunan Evrenos Bey'e bağlı olanlar Arnavutluk'ta, Turhanoğulları Mora'da, Mihaloğulları Sofya'da, Malkoçoğulları ise Silistre dolaylarında bulunurlardı.

  • 5
  • 13
TURHANOĞULLARI AKINCILARI KİMDİR?
TURHANOĞULLARI AKINCILARI KİMDİR?

Yıldırım Bayezid, Turhan Beyi Trakya ve Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarındaki şehirlerine akın için yollamış, böylece 1396'daki İstanbul kuşatması ve ablukası sırasında bu yolları kapatmıştır.

Turhan Bey, Tesalya fatihi olarak da bilinir. Bölgeye İslami bir karakter kazandırmış, Anadolu'dan pek çok Türk göçmeni bölgeye yerleştirilmiştir. Turhan Bey'in oğlu Ahmed Bey de akıncılık görevini üstlenmiş; Tesalya ve Mora bölgesinde faaliyetler göstermişlerdir. Turhanoğulları, akınların yanı sıra bölgede pek çok vakıf eser inşa etmişlerdir.

Osmanlı tarihinde bilmeniz gereken ilkler

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN