Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • Osmanlı topraklarında seyahat etmek için verilen özel izin; Mürur tezkiresi

Osmanlı topraklarında seyahat etmek için verilen özel izin; Mürur tezkiresi

Farklı nedenlerle yüzyıllardır Osmanlı toprakları insanların ilgisini çekiyordu. Fakat bu topraklara seyahat etmek isteyen yerli ve yabancı herkes, bir izin tezkiresi almak mecburiyetindeydi. Osmanlı sınırları içerisinde dolaşmanın bazı şartları vardı. Osmanlı topraklarındaki herkes bu şartlara göre hareket ederdi. Peki, mürur tezkiresi nedir? Yabancılar Osmanlı topraklarında hangi prosedürü izleyerek gezebiliyorlardı, nerelere gidiyorlardı?

 • 1
 • 22
MÜRUR TEZKİRESİ NEDİR?
MÜRUR TEZKİRESİ NEDİR?

Osmanlı topraklarında seyahat etmek isteyen yerli ve yabancı herkes, seyahat için bir izin tezkiresi almak mecburiyetindeydi. 16. yüzyılda "yol hükmü" denilen bu belge 19. yüzyılda "mürur tezkiresi" adıyla anıldı.

Osmanlı tarihinde az bilinen 35 ilginç bilgi

 • 2
 • 22
FATİH DÖNEMİNDE SEYAHAT İZNİ UYGULAMASI BAŞLADI
FATİH DÖNEMİNDE SEYAHAT İZNİ UYGULAMASI BAŞLADI

Osmanlı'da seyahat izinleri; yol izni, il can name, icazet, yol izni ve mürur tezkeresi belgeleri ile yapılırdı. Fatih zamanında göçlerde il can name uygulaması başlatıldı.

Fatih döneminde başlatılan bu uygulamayla seyahat edeceklere yol hükmü verilirken daha sonraları mürur tezkiresi verilmeye başlandı. 16. yüzyılda "yol hükmü" denilen belge 19. yüzyılda "mürur tezkiresi" adıyla anıldı.

 • 3
 • 22
NEDEN BÖYLE BİR BELGEYE İHTİYAÇ DUYULDU?
NEDEN BÖYLE BİR BELGEYE İHTİYAÇ DUYULDU?

Osmanlı döneminde ziyaretçilere seyahat izni verilmesinin en önemli sebepleri arasında nüfus artışını ve göçü engellemek ve devletin güvenliği yer alıyordu. Ayrıca, Müslüman olarak kendini tanıtan casusların ülkeye girişini engellemek de isteniyordu.

Osmanlı büyük bir devlet olsa da belli bir yerden sonra ülkeye yapılan göçü engellemek zorundaydı. II. Meşrutiyet gelene kadar bu süreç böyle devam etti.

Osmanlı arşivinden tarihi fotoğraflarla İtalya

 • 4
 • 22
SEYAHAT BELGELERİNDE NELER YAZILIRDI?
SEYAHAT BELGELERİNDE NELER YAZILIRDI?

Mürur tezkiresinin süresi 1 yıldı. Bu belge bir anlamda pasaport yerine geçiyordu. Mürur tezkeresi ise kaza ve kasabalarda kadı ve naiplerce düzenlenerek verilirdi.

 • 5
 • 22
MÜRUR BELGESİ NASIL ALINIRDI?
MÜRUR BELGESİ NASIL ALINIRDI?

Bir şehre gitmek isteyen kişi önce mahalle imamından nereye ve hangi amaçla gideceğine dair bir pusula alır, kadıya gidip bunu gösterir ve haracını ödedikten sonra tezkire hazırlanırdı.

Medrese öğrencileri izinli olduklarında müderrisleri kendisine kefil olur, ancak bu şartla tezkire alabilirlerdi. Büyük şehirlere göçü önlemek ve iç güvenliği sağlamak için mürur tezkiresi verme işi bilhassa 1830'lara doğru daha da önem kazandı, nüfus işleriyle ilgili Defter Nezareti oluşturulunca bu nezarete havale edildi.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN