Arama

Müslümanların çalışmalarından faydalanan Avrupalı bilginler

Dünyada kimi isimler vardır ki çığır açan işlere imza atmış, modern bilim ve keşiflere önemli katkılarda bulunmuşlardır. Onların bu keşifleri tarihte büyük yankı uyandırsa da aslında gerçekleştirdikleri pek çok yeniliğin temeli Müslüman alimlere ait çalışmalara uzanır. İslam uygarlığında bilim dünyasında gerçekleştirilen buluşlar, dünya tarihini değiştirmiş; Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Kopernik, Tycho Brahe, Johannes Kepler gibi Avrupa'nın önemli dimağlarının çalışmalarını beslemiştir.

  • 1
  • 14
ROGER BACON (1214-1292)
ROGER BACON 1214-1292

Roger Bacon, Oxfordlu bir bilgindir ve Avrupa'da deneysel yöntemin kurucusu olarak bilinir. Eğitimini İspanyol Mağribilerin öğrencilerinden aldı.

İyi derecede Arapça bilen Bacon, etrafındakilere her fırsatta Arapça bilmenin ve Arap biliminin gerçek bilgiye giden tek yol olduğunu vurguluyordu.

  • 2
  • 14
İBNÜ’L HEYSEM’İN YÖNTEMİNDEN FAYDALANDI
İBNÜ’L HEYSEM’İN YÖNTEMİNDEN FAYDALANDI

Bacon, Opun Mains adlı eserinin neredeyse her adımında İbnü'l Heysem'den alıntı yaptı ya da ona atıfta bulundu. Bu eserin 4. bölümü de görme iletim teorisiyle ilişkili alanlar başta olmak üzere neredeyse tamamen İbnü'l Heysem'in bulgularına dayanır.

Bilimsel ve deneysel yöntemi İbnü'l Heysem geliştirmiş, diğerleri gibi Bacon da bu yöntemden istifade etmiştir.

Kameranın en yalın hali: Karanlık oda

  • 3
  • 14
KİNDİ VE İBN FİRNAS’TAN İLHAM ALDI
KİNDİ VE İBN FİRNAS’TAN İLHAM ALDI

Kindî, Bacon için diğer bir ilham kaynağı olup, geometrik ve fizyolojik optik alanındaki iki eseri Avrupalılar tarafından da kullanılmıştır.

İbn Firnas'ın uçan makinesi, Bacon'ın 1260 yılında yazdığı De Mirabili Potastate Artis et Naturae (Sanat ve Doğanın Harikulade Güçleri) adlı el yazmasında açıkladığı ornitopter adlı uçan makinesine ilham kaynağı olmuştur. Bacon'ın İbn Firnas'ın anavatanı olan Kurtuba'da eğitim aldığı bilinir.

  • 4
  • 14
BARUT HAKKINDAKİ YAZILARIN TEMELİ MÜSLÜMAN KİMYASIYDI
BARUT HAKKINDAKİ YAZILARIN TEMELİ MÜSLÜMAN KİMYASIYDI

Bacon'ın barut hakkındaki yazıları Müslüman kaynaklara ve iddiaya göre Marcus Graecus'a ait Liber Ignium adlı Latince esere dayanıyordu, çok sayıda barut tarifi içeren bu kitabın orijinali Arapça olup İspanya'da Latinceye tercüme edilmiştir.

Roger Bacon Müslüman kimyasını Arapça eserlerin Latinceye yapılan tercümelerinden tanımış ve simyanın ve dönüşüm bilgisine çok büyük önem izafe edilmiştir.

  • 5
  • 14
İBN-İ SİNA’NIN ESERİ TIP ALANINDAKİ BAŞUCU KİTABIYDI
İBN-İ SİNA’NIN ESERİ TIP ALANINDAKİ BAŞUCU KİTABIYDI

Tıp alanındaki başucu kitabı İbn-i Sina'nın Kanun adlı eseri olup İbn-i Sina'dan yaptığı alıntıların sayısı neredeyse diğer bütün müelliflerden yaptığı alıntıların toplamına denktir.

Bacon'ın düşünce yöntemine en büyük etkiyi yapan ve onu Batılı çağdaşlarından farklı kılan eser, Zekeriya Razi tarafından 9. yüzyılda kaleme alınan Sırrü'l Esrar adlı eserdir. (Latince ismi Secretum Secretorum).

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN