Arama

Mimar Sinan eseri 5 külliye

Tüm zamanların en iyi mimarı olan "Koca Sinan" olarak anılan Mimar Sinan, ortaya koyduğu eserlerindeki ustalık, mühendislik zekası ve işçilikle yüzlerce yıldır hayranlık uyandırdı. 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 364 eserde imzası bulunan Sinan, dünyada Osmanlı mimarisinin özgünlüğünü kanıtlamış oldu. Mimar Sinan'ın, "ustalık eseri" ve "şaheseri" olarak nitelendirilen 5 önemli külliyesini sizler için derledik.

  • 1
  • 10
Süleymaniye Külliyesi
Süleymaniye Külliyesi

Kanuni Sultan Süleyman'ın gücü ve Mimar Sinan'ın dehasının vücut bulduğu Süleymaniye Külliyesi, 463 yıldır İstanbul'un kalbinde adeta bir mühür gibi duruyor.

İmparatorluğun en simgesel yapısı ve konumu ile de İstanbul'un silüetinin en güzel parçası olan külliyenin yapımına 1550 yılında başlandı. 7 yılda tamamlandı.

İstanbul'daki Mimar Sinan camileri

Külliyenin inşasına 896 bin 360 altın para ve 82 bin 900 akçe, yani yaklaşık 3200 kilo altın harcandı. Külliyenin 7 yıl süren inşasında bin 713'ü Müslüman, toplam 3 bin 523 işçi çalıştı.

Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilen anahtarla, devletin ileri gelenlerinin bulunduğu bir törende dualarla "Ya Fettah" diyerek 15 Ekim 1557'de külliyeyi hizmete açtı.

Süleymaniye'nin sırları

Külliye, cami, Rabi Medresesi, Salis Medresesi, Evvel Medresesi, Sani Medresesi, Tıp Medresesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Hürrem Sultan Türbesi, türbedar odası, darüşşifa, darüzziyafe, Darülhadis Medresesi, tabhane, Mimar Sinan Türbesi ve hamam olmak üzere 15 bölümden oluşuyor.

En önemli bölümünü heybetin ve zerafetin bütünleştiği Süleymaniye Camisi oluşturuyor. Mihrabın iki yanındaki pencerelerde çini madalyonlarda Fetih Suresi, caminin ana kubbesinde ise Nur Suresi yazılı.

Yaklaşık 30'ar tonluk ve dört halifeye adanan 4 fil ayağı, caminin 26,50 metre çapında ve 53 metre yükseklikteki kubbesini taşıyor. Dört minare, Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un fethinden sonraki 4. on şerefe ise Osmanlı'nın 10. padişahı olduğunu simgeliyor.

Mimar Sinan'ın yukarıdan bakıldığında pergel görünümünde olan türbesi, "şaheseri" olarak nitelendirilen Süleymaniye Külliyesi'nde yer alıyor.

Hanedanın ebedî istirahatgâhı Süleymaniye

  • 3
  • 10
Valide-i Atik Külliyesi
Valide-i Atik Külliyesi

İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında, Üsküdar Toptaşı mahallesinde 1570 tarihinde Sultan II. Selim'in karısı Nurbanu Valide Sultan tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen Atik Valide Sultan Külliyesi'nin özellikle çeşmeler bakımından zengin bir tarihi miras olduğunu biliyor muydunuz?

Külliye önceleri Vâlide Sultan adı ile tanındı, III. Ahmed'in annesi Gülnûş Vâlide Sultan'ın Üsküdar İskele Meydanı'nda yeni bir külliye inşa ettirmesi üzerine Eski Vâlide, Atik Vâlide veya Vâlide-i Atik adlarıyla anılmaya başlandı.

1570 tarihinde Sultan II. Selim'in karısı Nurbanu Valide Sultan tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirildi.

Atik Valide Sultan çeşmelerinin akıbeti

Külliye, camii, medrese, sıbyan mektebi, darülşifa, tabhane, imaret, tekke, darülhadis, darülkurra ve hamamdan oluşur. Caminin kuzeyinde medrese, doğusunda sıbyan mektebi ve güneyinde diğer bölümlerden oluşur.

1570'li yıllarda Nurbanu Valide Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Valide-i Atik Külliyesi'nin en önemli kısmı kervansaraydır.

Sinan'ın hemen bütün eserlerinde olduğu gibi Atik Vâlide Camii'nde de nisbetlerin âhengi ile anlam kazanan cephelerde süsleme yok denecek kadar azdır.

  • 5
  • 10
Kılıç Ali Paşa Camii Külliyesi
Kılıç Ali Paşa Camii Külliyesi

Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve ölümünün ardından 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Külliyesi içerisinde cami, türbe, sebil, mektep ve hamam yer alır.

16. yüzyıldan bu yana bozulmadan gelen nadir eserlerden biri olan Kılıç Ali Paşa Camii'nin planı, Mimar Sinan'ın uzun zaman incelediği Ayasofya'ya benzerlik gösterir. Tek şerefli bir minaresi bulunan caminin içerisindeki mermer mihrap ve minber ince işçiliği ile dikkatleri çeker.

Mimar Sinan'ın İstanbul'da armağan ettiği külliyeler

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN