Arama

İstanbul'un kurtuluşu nasıl gerçekleşti?

İstanbul, tarihinde iki kez Batı tarafından işgale uğradı. İlki 1204'te Latinlerin işgalidir. O dönemde İstanbul'daki bazı kiliseleri dahi söküp götürmüş, İstanbul'u 3 yılda adeta yangın yerine çevirmişlerdi. İkincisi de I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1918'de başlayıp 1923'te biten işgal süreciydi. Bu hüzün ve elim dolu günlerin ardından 6 Ekim'de İstanbul özgürlüğüne kavuştu. Bayram yerine dönen şehirdehalk büyük bir sevinç içerisindeydi.

İstanbul tarihte iki kez işgal edildi

📌 İstanbul, tarihinde iki kez Batı tarafından işgale uğradı. İlki 1204'te Latinlerin işgalidir. O dönemde İstanbul'daki bazı kiliseleri dahi söküp götürmüş, İstanbul'u 3 yılda adeta yangın yerine çevirmişlerdi. İkincisi de I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1918'de başlayıp 1923'te biten işgal sürecidir.

İstanbul'un fethi üzerine şiirler

▶ Türk ordularının Suriye cephesinden çekildiği sırada başkenti vurup psikolojik baskı uygulamak isteyen İtilaf Devletleri, İstanbul'a hava saldırıları gerçekleştirdi.

▶ Bu saldırılar, Osmanlı Devleti'ni bir an evvel barış masasına oturmaya zorlamak amacını taşıyordu. Ateşkes görüşmeleri Mondros'ta gerçekleştirildi ve İstanbul'un işgaline giden süreç, 30 Ekim 1918'de ateşkesin imzalanması ile başladı.

Esir düşen beş asırlık payitaht

📌 Ateşkesi takip eden günlerde İttihat ve Terakki kendini lağvetti. Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa yurt dışına kaçtı. 6 Kasım'da Boğazlar silahsızlandırıldı.

▶ İşgalciler, Mondros Antlaşması'ndaki "galip devletler güvenliklerini tehdit eden, tehlikeli gördükleri yerleri işgal edecekler" kararını bahane ederek İstanbul'a girdi ve Osmanlı'nın beş asırlık payitahtı işgal edildi.

İstanbul'un 5 tarihi semti

📌 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine 55 gemiyle demir atan İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'den itibaren ise resmi olarak şehri işgal etti.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın muhafızlığını da yapan Vasıf Çinay, o acı günleri şöyle anlattı:

"Mütareke imzalanıp Çanakkale Boğazı açıldıktan sonra düşman harp gemileri de İstanbul'a girdiler. Marmara'nın sakin ve mavi sınırı üzerinde birbiri arkasına sıralanmış oldukları halde hükmeden ve mağrur bir tavır ile gelen bu gemileri evimizin üst katındaki penceresinden biz de seyretmiştik. Acı hatırasını hala unutamadığım bu manzara beni o gün sonsuz bir hüzün ve eleme düşürerek bir çocuk zaafıyla ağlatmaya kafi gelmişti."

  • 4
  • 16
İŞGAL KUVVETLERİNİN HAKİMİYET YARIŞI
İŞGAL KUVVETLERİNİN HAKİMİYET YARIŞI

📌 İngilizler, İtalyanlar ve Fransızlar, Mondros Mütarekesi'nin hemen ardından İstanbul'u hâkimiyetleri altına alma yarışına girmişlerdi. İstanbul'un her tarafı hem kendi birlikleri, hem de sömürgelerden getirdikleri askerlerle doldu.

Fransız hükumeti Sofya'da bulunan Müttefik Doğu Orduları Başkumandanı General Franchet d'Esperey'e İstanbul'a gitmesi emrini verdi. Fransız general 23 Kasım 1918'de İstanbul'a geldi. Fransızların milli kahramanlarından olan general Beyoğlu'ndaki Fransız büyükelçiliğine gitti. Birkaç gün sonra Balkanlar'a geri döndü. İstanbul'a ikinci gelişi 1919 yılının başlarındaydı.

İstanbul'un yedi kulesi ve ilginç öyküleri

📌 Fransız General Franchet d'Esperey, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesine karşılık gövde gösterisi yaparak, mavi-beyaz Yunan bayrağıyla süslenen Galata Köprüsü'nden at sırtında ilerledi. 21 pare top atışla selamlanan işgal komutanı, Cadde-i Kebir'den geçti.

▶ Bu gövde gösterisiyle İstanbul'da bulunan halkın geleceğe dair ümidini kırarak şehrin kendilerine ait olduğunu hissettirmeye çalıştı.

Türk milleti "Cadde-i Kebir"den Fatih edasıyla geçen generali asla affetmedi.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN