Arama

İslam uygarlığındaki kütüphaneler hakkında ilginç bilgiler

Emevi dönemindeki idarecilerin Kurtuba Kütüphanesi'nde altı yüz bin eserden oluşan dev bir koleksiyonu bulundurduğunu biliyor muydunuz? İslam uygarlığındaki pek çok şehir, yüzlerce kütüphane ve binlerce kitaba ev sahipliği yapardı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen alimler, bu kitaplardan faydalanırdı. Sadece kütüphaneler değil kişisel kitaplıklar da muazzam büyüklükteydi. Öyle ki bir Müslüman hekim, kitaplardan ayrılmak istememesi ve bunları taşımak için dört yüz deve gerekmesi sebebiyle Buhara sultanının davetini geri çevirmek zorunda kalmıştı. İşte sizlere İslam uygarlığında kütüphanelere verilen önemle ilgili ilginç bilgileri derledik.

Müslümanlar tarafından bilim, teknoloji ve sanatın tüm alanlarında yazılan kitap el yazması ve tezler akıl almaz boyutlar ulaşmıştı.

Müslümanların kâğıt üretebilmelerinin yanında bilim adamlarının da deneylerini ilerletebilmelerini teşvik edilmesi sayesinde 8. yüzyıldan itibaren kitaplar, Müslümanlar tarafından üretilmeye başladı.

  • 2
  • 17
KİTABIN AĞIRLIĞINCA ALTIN
KİTABIN AĞIRLIĞINCA ALTIN

Abbasi Halifesi Memun, tercümanlara Yunancadan Arapçaya tercüme ettikleri her kitabın ağırlığı kadar altın ödüyordu.

Bu teşvik sayesinde önemli miktarda kitap üretilmiş oldu ve Abbasi Halifesi Memun ilime verdiği önem nedeniyle gelecek nesillerden Müslüman ve gayrimüslim herkesin saygısını kazandı.

  • 3
  • 17
İSLAM UYGARLIĞININ İLK KİTABI
İSLAM UYGARLIĞININ İLK KİTABI

Abbasiler döneminde, yüzlerce kütüphane açılmıştı. Aralarında özel olanların da bulunduğu bu kütüphaneler sayesinde okuyucular binlerce kitaba erişebilmişti.

İslam uygarlığının ilk kitabı 7. yüzyılda ortaya çıktı. Bu kitap ise Peygamber Efendimize vahiylerle inzal olunan Kur'an-ı Kerim'di.

  • 4
  • 17
KUR'AN’DAKİ SURELERİN YERİ NASIL BELİRLENDİ?
KUR’AN’DAKİ SURELERİN YERİ NASIL BELİRLENDİ?

Sahabeler tarafından hemen ezberlenen bu ayetler, kâtipler tarafından da yaprak, bez, kemik ya da taş gibi o an bulunan herhangi bir malzeme üzerine yazılırdı.

Kur'an-ı Kerim'in ilk tekmil kopyası, Hz. Ömer'in kızı Hafsa'nın elinde bulunuyordu.

Bu ayetler sureler şeklinde düzenlenip, her bir surenin yeri ve sırası Peygamber Efendimiz tarafından bizzat kontrol ediliyordu.

İlk dönemlerde Kur'an-ı Kerim'in birkaç tane kopyası bulunmakla beraber bunlardan çoğu sahibi tarafından yazılmış açıklayıcı notlar içermekteydi.

İlave yorumlar içermeyen tek bir standart nüsha oluşturması amacıyla eldeki bütün bu kopyaların toplanması ve Hz. Hafza'daki orijinal haliyle karşılaştırılması gerekiyordu.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN