Arama

İslam tarihinde Ramazan’da kazanılan zaferler

Ramazan ayı, her ne kadar oruç ve bu ayda yapılan ibadetlerle özdeşleşen bir ay olsa da tarihte pek çok savaşın gerçekleştiği, birçok zaferin elde edildiği de bir aydır. Bu mübarek ayda, Müslümanlar açısından oldukça önemli olaylar meydana gelmiş; Bedir Savaşı, Mekke'nin fethi, Kadısiye Savaşı ve Aynicalut Savaşı gibi İslam tarihinin önemli dönüm noktaları olarak görülen muharebelerden Müslümanlar zaferle çıkmışlardır.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 13
BEDİR ZAFERİ
BEDİR ZAFERİ

Hicret'in ikinci yılında, 624'te gerçekleşen Bedir Savaşı, Peygamber Efendimizin (sav) önderliğindeki Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen ilk savaştır.

🔸 Bedir, Medine'nin 160 kilometre uzağında, Mekke-Medine yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde yer alan bir kasabaydı.

🔸 Halk, ticaret için yola çıkan kervanların konaklaması karşılığında verdikleri hizmetlerle ve hayvancılıkla geçimini sağlıyordu.

🔸 Hicret'in ikinci senesinde Kureyşlilerden pek çok kişi Ebu Sufyan idaresindeki ticaret kervanına katılarak Suriye'ye gitti.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) durumdan haberdar olunca ashabını topladı ve onlara kervandaki malların çokluğu, muhafızların azlığı hakkında bilgi verdi.

🔸 Bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacakları Bedir topraklarında ele geçirebileceklerini söyleyerek kendilerini sefere davet etti.

(x)🔍 Mekke müşriklerinin Müslümanlara yaptıkları eziyetler

  • 2
  • 13
KUREYŞLİ MÜŞRİKLER SAYICA ÜSTÜNLERDİ
KUREYŞLİ MÜŞRİKLER SAYICA ÜSTÜNLERDİ

Resul-i Ekrem (sav), Medine'den hareket etmeden on gün önce, sahabilerden Talha bin Ubeydullah ve Said bin Zeyd'i kervan hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirmişse de bu iki sahabi ancak Bedir Savaşı'nın yapıldığı gün geri dönebildi.

🔸 Resulullah (sav), kervanın dönüş bilgisini başka bir kaynak aracılığıyla öğrendi ve 12 Ramazan'da Medine'den hareket etti.

🔸 Sancaktarlık görevi Mus'ab bin Umeyr, Hz. Ali ve Sa'd bin Muâz'a verildi. İslam ordusunun sayısı, 74'ü muhacir olmak üzere 231'i ensar olmak üzere toplam 305 kişiydi. Orduda 70 deve ve 2 at bulunuyordu.

🔸 Suriye'den dönen Ebu Sufyan, Hicaz'a yakın bir yerde Resulullah'ın (sav) kervana baskın yapacağı bilgisini aldı ve Kureyşlilerden yardım istedi.

🔸 Kervanın pusuya düşmemesi için Bedir'den uzak olan ve sık kullanılmayan sahil yolunu takip etti.

🔸 Ebu Sufyan'ın yolladığı haber üzerine Kureyşlilerden 1000 kişi Ebu Cehil komutasında Mekke'den yola çıktı. Orduda 700 deve, 100 at vardı.

(x)🔊 İslam hakkında podcast dinlemek için tıklayın

  • 3
  • 13
MÜŞRİKLER GÜÇLERİNİ GÖSTERMEK İÇİN YOLLARINA DEVAM ETTİLER
MÜŞRİKLER GÜÇLERİNİ GÖSTERMEK İÇİN YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Müşrikler, Ebu Süfyan'ın gönderdiği haberle kervanın kurtulduğunu öğrendiler ve içlerinden bazılarının savaşa gerek kalmadığını söylediler.

🔸 Hazırladıkları ordunun büyüklüğünü ve gücünü Müslümanlara göstermek için yollarına devam ettiler.

🔸 Bedir yakınlarında konaklayan Peygamber Efendimiz (sav) kervan hakkında bilgi toplatmak üzere Zübeyr bin Avvâm, Hz. Ali ve Sa'd bin Ebû Vakkas'ı görevlendirdi.

🔸 Kureyşliler de Müslümanların Bedir civarında olduklarını haber alınca heyecana kapılarak baskına uğramamak amacıyla tedbir aldılar.

🔸 17 Ramazan günü iki ordu da Bedir'e doğru hareket etti. Müslümanlar Bedir kuyularına Kureyşlilerden erken ulaştı ve bu kuyular kapatıldı.

  • 4
  • 13
SAVAŞ MÜSLÜMANLARIN ZAFERİYLE SONUÇLANDI
SAVAŞ MÜSLÜMANLARIN ZAFERİYLE SONUÇLANDI

Resulullah (sav) Hz. Ömer'i elçi göndererek Kureyşlilere savaş yapılmadan Mekke'ye dönmelerini teklif etti ancak Kureyşliler savaşmakta ısrar ettiler.

🔸 Savaş, mübareze olarak adlandırılan bire bir meydana çıkmaların ardından başladı ve ikindiye doğru Müslümanların zaferi ile sonuçlandı.

🔸 Başta İslam'ın ve Peygamber Efendimizin (sav) en büyük düşmanı Ebû Cehil olmak üzere 70 müşrik öldürüldü, 70 kişi de esir alındı. Buna karşılık Müslümanlar sadece 14 şehid verdiler.

🔸 Resul-i Ekrem (sav) şehitlerin cenaze namazlarını kılarak onları defnettirdi, Kureyş'in ölülerini de gömdürdü.

🔸 Müslümanların bu savaşta meleklerin yardımıyla desteklendiği, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmişti:

"Andolsun ki Allah size, zayıf ve çaresiz iken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız."

(x) 📕 Âl-i İmrân suresi 123. ayetin tefsiri

"Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size, "Meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim" diye cevap verdi."

(x) 📕 Enfâl suresi 9. ayetin tefsiri

(x)Kur'an-ı Kerim uygulamamız için tıklayın

  • 5
  • 13
MEKKE'NİN FETHİ
MEKKE’NİN FETHİ

Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması ile Benî Bekir bin Abdümenât ve Huzâa arasında Câhiliye döneminden beri süregelen kan davası ortadan kaldırılmıştı.

🔸 Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi, bu antlaşmaya aykırı biçimde, bir gece baskını düzenlediler.

🔸 Müslümanların himayesindeki Huzâa kabilesine saldırdılar ve kabilenin reisi Kâ'b bin Amr ile bazı Huzâalıları öldürdüler. Bunun üzerine Huzâa kabilesi Medine'ye bir heyet gönderdi.

🔸 Resûl-i Ekrem (sav), Kureyşlilere bir mektup yollayarak Benî Bekir'le ittifaktan vazgeçmelerini veya öldürülen Huzâalıların diyetini ödemelerini istedi.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN