Arama

Güftesi bulunan ilk resmi Osmanlı marşı; Hamidiye

Osmanlı'da her hükümdarın kendi marşı vardı. İmparatorlukta devlet marşı anlayışı zamanla gelenek haline geldi. Bu durum, Abdülhamid döneminde de devam etti. Abdülhamid'in saltanatı boyunca resmi törenlerde çalan Hamidiye, Osmanlı'nın güftesi bulunan ilk marşıydı.

  • 1
  • 10
ABDÜLHAMİD’İN SANAT HAMİLİĞİ
ABDÜLHAMİD’İN SANAT HAMİLİĞİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

Sultan II. Abdülhamid'in bir günü nasıl geçerdi?

Müziğe karşı büyük bir ilgi duyan Sultan Abdülhamid, Türk müziğinin yanında Batı müziğini de severdi. Piyano ve keman çalan Abdülhamid'in besteleri olduğu bilinir. Şehzadeliğinde Alexandre Efendi, Guatelli Paşa, Miralay Lombardi Bey ile Paul Dussap Paşa'dan müzik eğitimi aldı.

  • 2
  • 10
GELENEK HALİNE GELEN MARŞLAR
GELENEK HALİNE GELEN MARŞLAR

Müziğe duyduğu ilginin yanında, hayatının her döneminde sanatı ve sanatçıyı destekleyen Sultan Abdülhamid, çok sayıda öğrenciyi müzik eğitimi için Avrupa'ya gönderdi. Bu öğrencilerden biri de Kemancı Vondra Bey idi. Vondra Bey Viyana Konservatuarı'nı birincilikle bitirip payitahta döndüğünde Sultan onun şerefine bir davet dahi tertip etti.

Zamanla imparatorluk marşı anlayışı, devlet içerisinde bir gelenek haline geldi ve bu durum Sultan II. Abdülhamid döneminde de devam etti.

Mozart neden Türk Marşı besteledi?

Sultan Abdülhamid tahta çıktığında onun adına pek çok marş yazıldı. Yazılan marşların hepsini tek tek dinleyen Sultan Abdülhamid, bu konuda oldukça titiz davrandı.

Kendisi için bestelenen marşlar arasında sarayın orkestra şefi Ahmet Necip Paşa'nın hazırlamış olduğu marşı seçti. Böylece beste Hamidiye Marşı olarak ilan edildi. Sultan Abdülhamid kızı Ayşe bu durumu anılarında şöyle anlattı: "Babam yeni padişah olduğu zaman birçok sanatkârlar marşlar yazıp takdim etmişlerdi. Sarayın orkestra şefi olan Necip Paşa da bir marş hazırlamıştı. Babam bu marşların hepsini dinlemiş. Necip Paşa'nınkini seçmiştir. Hamidiye Marşı olarak ilân edilen marş budur" diye bahsetmiştir."

Osmanlı'nın bestekâr kadınları

  • 4
  • 10
OSMANLI’NIN GÜFTESİ OLAN İLK MARŞI; HAMİDİYE
OSMANLI’NIN GÜFTESİ OLAN İLK MARŞI; HAMİDİYE

"Ey velîni'met-i âlem şehinşâh-ı cihan" sözleri ile başlayan Ahmet Necip Paşa'nın bu marşının en önemli özelliği güftesi bulunan ilk resmî marş olmasıydı.

Hamdiye Marşı, 1908 yılına kadar Osmanlı'nın resmi marşı oldu. Başta Cuma Selamlıkları olmak üzere, Abdülhamid'in saltanatı boyunca resmi törenlerde çaldı.

Sultan II. Abdülhamid, bestesinden ötürü Necip Paşa'ya bir de köşk bağışlamıştı.

Osmanlı'nın musiki okulları

  • 5
  • 10
ADINA EN FAZLA MARŞ BESTELENEN PADİŞAH
ADINA EN FAZLA MARŞ BESTELENEN PADİŞAH

II. Abdülhamid, adına en fazla marş bestelenen padişahlardan biri oldu. Sultan için bestelenen diğer marşlardan bazıları ise Marş-ı Sultânî, Abdülhamid Marşı, Hamidiye Marşı idi.

Hamidiye Marşı'nın sözleri 1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilanından sonra değiştirildi. II. Abdülhamid'den sonra yerini Mehmet Reşat'ın güftesiz Reşadiye Marşı'na bıraktı.

Naaşı ile bir imparatorluğun da toprağa gömüldüğü gün

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN