Arama

Fransızların katlettiği Afrika mimarisi

Batı uygarlığının doymak bilmeyen sömürge merakı, 500 yıl boyunca Afrika'da devam etti. 19'uncu yüzyılda yüzde 35'ini işgal ettikleri kara kıtada, dillerinden kültürlerine kadar pek çok hayati unsuru Fransız kavramlarıyla yer değiştirdiler. Bu amansız sömürüden Afrika'nın kendisine özgü yerel mimarisi de payını aldı.

🔴 Dünyanın en eski yapım geleneklerine ve mimari tipolojisine ev sahipliği yapan Afrika, özgün şehir yapılarının yer aldığı bir kıtadır.

🔴 Aynı zamanda söz konusu bu coğrafya, kadim değerlerini daima önemsemiştir.

Kuzey Afrika'nın incisi: Fas

🔴 Dünyadaki en etkileyici mimari eserlere ev sahipliği yapan kara kıta, ibadet mekanlarından devasa yapılara, yaşam alanlarından toplanma merkezlerine kadar müthiş bir çeşitlilik barındırır.

🔴 Büyük Zimbabwe şehrinin yıkıntıları, Güney Afrika'daki Mapungubwe Krallığı, Kenya'daki Gedi kalıntıları ve Sudan'daki Meroe piramitleri gibi onlarca birbirinden eşsiz eser bu topraklarda belirir.

🔴 Aynı meridyen üzerinde bile farklı iklim özellikleri gösteren bu coğrafyada geleneksel Afrika mimarlığı, tasarım ve kullanılan malzeme açısından farklılık gösterir.

🔴 Kültürü, doğası, coğrafyası ile dünyanın diğer kısmından sıyrılan Afrika, yer altında olduğu kadar yer üstünde de insan eliyle oluşturulmuş yapıları ile oldukça zengin bir kıtadır.

Güney Afrika'nın tarihi: Ümit Kalesi

🔴 Geçmişi, insanlık tarihinin yazılışı kadar eskilere dayanan Afrika, barındırdığı zenginliklerden dolayı pek çok emperyalist ülkenin gözünü diktiği bir bölge olur.

🔴 Başlarda Avrupa ile ticaret yaparak Batı dünyasıyla ilişkiler kursa da Afrika kıtası için 16. yüzyıl istilanın, yağmanın ve sömürünün başladığı yıllar olur.

🔴 Avrupalılar Afrika'nın toprakları, insanları, madenleri ve türlü zenginliklerini sömürmede amansız bir yarışa girer.

🔴 Afrika kıtasının kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar her karışı istila edilir, kültürleri yok edilir, dini, dili ve mimarisiyle tamamen asimile edilir.

Kuzey Afrika'da işgale karşı direniş hareketi: Senûsîlik

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN