Arama

Anlatarak iyileşme: Psikoterapi

Psikoterapi, akıl sağlığı veya ruhsal sorunların tedavisinde bir psikolog ya da psikiyatrist ile konuşarak gerçekleştirilen terapi yöntemlerine denir. Psikoloji sürecinde birey ruh hali, düşünce ve davranışları hakkında bilgi sahibi olur ve yanlış düşünce kalıplarını fark ederek onları dönüştürebilir. Yalnızca ruhsal sorunlar yaşayanlar değil, yaşamında bir çözümsüzlüğe giren, anlam arayışında olan herkes psikoterapi tedavisi görebilir. Psikoterapiye dair merak edilenleri sizler için derledik.

Psikolojinin bilimsel temeli

🔹 Psikolojinin bilimsel bir mahiyet kazanması 1879'da Wilhelm Wundt'un ilk kliniğini açışına dayanır. Fakat bundan önce de farklı kültürlerde, ruhsal sağlığı bozuk olan insanların rahatsızlığını tedavi etmek için çeşitli yaklaşımlar geliştirilir. En eski psikolojik tedavi yaklaşımları dini ve tıbbi bakış açılarının birleşiminden oluşuyordu.

🔹 Kimi kültürlerde ruh sağlığı bozuk kişiler seçilmiş, özel insanlar olarak kabul edilerek toplum tarafından yüceltilirken kimi kültürlerde şeytani veya içine cadı kaçmış kimseler olarak nitelendirilirdi. Orta Çağ'ın sonuna kadar bu şekilde ruhsal problemlere sahip insanların ortadan kaldırılması, yakılması ve öldürülmesi gibi eylemler söz konusu olmuştur.

*Wilhelm Wundt kimdir?

Alman fizyolog, psikolog Wilhelm Wundt modern psikolojinin yapısalcılık ekolünü kurar. Böylece insan davranışlarının bilimsel açıdan araştırılmasına ışık tutar.

Dijital çağda medya hastalıkları

Psikoterapi nedir?

🔹 Psikoterapi, akıl sağlığı sorunlarının tedavisinde bir psikolog yada psikiyatrist ile konuşarak gerçekleştirilen terapi yöntemlerinin genel adıdır. Genel olarak duygusal çatışmaları çözümleyen, bu çatışmaların oluşturduğu kaygı, stres ve üzüntüyü azaltan, kişilerarası ilişkileri düzenleyen bütün tekniklere denir.

🔹 Psikoterapi, Sigmund Freud tarafından geliştirilen bir konuşma tedavisi olan psikanaliz uygulamasıyla başlar. Kısa zaman içinde Alfred Adler ve Carl Jung gibi bilim adamları, psikolojik işleyiş ve değişim hakkında yeni kavramlar sunmaya başlar.

*Psikanaliz nedir?
Ruhsal çözümleme.

Psikoterapi kimlere uygulanmalıdır?

🔹 Psikoterapide, terapist ile danışan arasındaki ilişki temel alınarak danışanın ruhsal sorunları üzerinde yoğunlaşılır.

🔹 Yalnızca psikolojik rahatsızlık yaşayanlar değil, yaşamında bir çözümsüzlüğe giren, anlam arayışında olan herkes psikoterapi tedavisi görebilir.

🔹 Bu tedavi sürecinde birey kendi ruh hali, düşünce ve davranışları hakkında bilgi sahibi olur ve yanlış düşünce kalıplarını fark ederek onları dönüştürebilir.

Son dakika biten işlerin açıklaması: Parkinson yasası

Psikoterapinin sağladığı kazanımlar

🔹 Psikoterapi, kişinin hayatının kontrolünü nasıl eline alacağını öğretir ve zorlu durumlarla sağlıklı başa çıkma becerileri edinmesine yardımcı olur.

🔹 Farklı yaklaşımlarda birçok psikoterapi türü vardır. Birey için doğru olan psikoterapi türü, bireyin ihtiyacına göre uzman tarafından belirlenir.

Psikoterapi hangi durumlarda kullanılır?

🔹 Psikoterapi, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), fobiler, panik bozukluğu vb. anksiyete bozuklukları başta olmak üzere alkolizm, kumar, uyuşturucu bağımlılığı, anoreksiya, bulimia gibi yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, depresyon veya bipolar bozukluk gibi duygudurum bozuklukları ile şizofreni gibi gerçeklikten kopmaya neden olan psikotik bozuklukların da tedavisinde kullanılır.

🔹 Bazı durumlarda psikoterapi antidepresan ilaçlar kadar etkili olabilirken bazen de ruh sağlığı sorununun semptomlarını hafifletmek için yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda psikoterapinin yanında ilaç kullanımına ya da diğer tedavi yöntemlerine başvurulması gerekir.

Ben en özel insanım sanrısı: Narsisizm

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN