Arama

Osmanlıca dersleri

Arap alfabesine birkaç harf ilave edilerek oluşturulduğu için "Osmanlı alfabesi" de dediğimiz alfabeyi Türkler bin yıla yakın bir süre kullanarak onu medeniyet dili haline getirdi. Türkler bu alfabeyle yaklaşık 45 bin eser, koca bir divan edebiyatı oluşturdu. Günümüzde artık kullanmasak da hayatımızın her alanında bu medeniyet dilinin izlerini görüyoruz. Kütüphanelerdeki bu hazineler, örümceklerin yuva yaptığı raflarda kapanıp kalmaması için siz Fikriyat okurlarına Osmanlıca derslerini başlatıyoruz. Bu dersimizde alfabenin özellikleri,Osmanlıca nasıl okunur sizlerle buluşturuyoruz.

  • 1
  • 40
OSMANLICA DERSLERİ
OSMANLICA DERSLERİ

OSMANLI ALFABESİ

751 yılındaki Talas Savaşı'yla Arap kültürüyle tanışan Türklerin, İslamiyet'i kabul etmesinden sonra Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmesi için Arap harflerini okuma ihtiyaçları doğdu. Bunun sonucunda da Arap harfleriyle yazılmış ilk Türkçe metinler ortaya çıkmaya başladı. Gazneliler, Karahanlılar, Selçuklular Arap harfleriyle Türkçe metin yazdılar. 600 yılı aşkın Osmanlı tarihi ve kültürü de bu yazıyla yazıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında da bu yazı kullanıldı. Harf inkılabına kadar süren uzunca bir dönemde kullanılan alfabe Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca olarak da adlandırılır. Bir medeniyet dili olarak da kabul edilen Osmanlıca, tarih içerisinde dünyanın en zengin; güçlü ve ahenk özelliği en yüksek dilleri arasına girdi. Bu alfabeyle Türkler, yaklaşık 45 bin eser, koca bir divan edebiyatı meydana getirdi.

Osmanlıca denilen tarihi edebiyat dilimizde, yazı olarak Araplardan alınan fakat daha sonradan geliştirilen harfler kullanıldı. Temeli 28 harfli Arap alfabesi, zamanla Türkler tarafından geliştirilerek Osmanlı alfabesini oluşturdu. Bu alfabeye, Farsçaya mahsus pe (ﭖ), çe (ﭺ) ve je (ﮊ) harflerinin yanında ğ'nin ince sesli kelimelerle gösterilmesi için kâf-ı fârisî (ﮒ) harfi ve Türkçeye mahsus olan nazal ñ (kâf-ı nûnî) için (ڭ) harfi, lam ve elifin birleşmesinden oluşan (ﻻ) lamelif harfi ilave edilererek geliştirildi. Zaman içerisinde ünlülerin gösterilmesi, eklerin yazılması gibi hususlarda Arap imlasından farklı uygulamalar geliştirdi.

  • 2
  • 40
ELİF
ELİF

Elif (ا): Ses telleri kapatılıp hemen açılarak, gırtlak kökünden çıkartılan sert e sesidir. Harfin alfabedeki karşılığı ise 'a' dır.

  • 3
  • 40
BE
BE

Be (ب): Bu sesi gösteren harf, dudaklardan çıkartılır. Dudaklar sıkılıp hemen açılarak be sesi elde edilir.Harfin alfabedeki karşılığı ise 'b' dir.

  • 4
  • 40
TE
TE

Te (ت): Dil alt ve üst dişlere hafifçe dokundurularak çıkartılarak te sesi çıkartılır. Harfin alfabedeki karşılığı ise 't' dir.

  • 5
  • 40
SE
SE

Se (ث): Türkçede olmayan, peltek bir sestir. Dil, üst ve alt dişler arasına hafifçe sıkıştırılıp ses verilirse, bu harfin sesi elde edilir. Harfin alfabedeki karşılığı ise 's' dir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN