Arama

'Dost Ehli' ve 'Gönül Adamı' Fethi Gemuhluoğlu

Yirminci asrın önemli isimlerinden olan Fethi Gemuhluoğlu, Zarifoğlu'nun deyimiyle "Tek başına âdeta bir okuldu…" İlim ehli, ele kalem tutan, okuyan ve en önemlisi düşünen bir kuşağın ağabeyi olan Gemuhluoğlu bilhassa dostluk özelinde dile getirdiği fikirleri ile tanındı. Arkasından herkesin hoş kelam ettiği Gemuhluoğlu 45 yıl önce bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

’Dost Ehli’ ve ’Gönül Adamı’ Fethi Gemuhluoğlu

🔹 "İnsana, fikre, komşuya, coğrafyaya, tarihe, kendi vücuduna, görünen ve görünmeyene her şeye karşı dost olmak" anlayışıyla tanınan Gemuhluoğlu, 1922 yılında İstanbul Göztepe'de, Arapkirli bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

🔹 Fikir insanının çocukluk yılları, son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam ederek, 1950-1955 yılları arasında İstanbul'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, 1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü yaptı.

Fethi Gemuhluoğlu'ndan 20 alıntı

’Dost Ehli’ ve ’Gönül Adamı’ Fethi Gemuhluoğlu

🔹 Almanya'da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalışan Gemuhluoğlu, 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda özel kalem müdürlüğü görevinde bulundu.

🔹 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği basın müşavirliği görevini ifa eden Gemuhluoğlu, yaptığı çalışmalarla yaşadığı döneme "gönül ve iyilik adamı" olarak damgasını vurdu.

🔹 1970-1977'de de Türk Petrol Vakfı'nda genel sekreter olarak çalıştı. "Dostluğun adresi" olarak vasıflandırılan Gemuhluoğlu, bulunduğu bütün görevlerde, batılılaşmanın Türk toplumunda meydana getirdiği tahribatın onarılması için büyük çaba sarf etti.

Bu toprakların her kıymetine ayrı bir önem atfetti

🔹 Gemuhluoğlu, sadece belli bir kesime değil, medeniyetimizi ve geleneksel bilgeliğimizi oluşturan bütün unsurlara, yapılara ve kişilere sesleniyordu.

🔹 Bu anlamda Yaşar Kemal'den Asaf Halet Çelebi'ye, Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Genco Erkal'a, Cahit Zarifoğlu'ndan Nuri Pakdil'e, Neyzen Tevfik'ten Cinuçen Tanrıkorur'a, bu toprakların her kıymetine ayrı bir önem atfediyor, birliyor, derliyor, toparlıyor, toplumu topluca bir kalkınmanın, bir dirilişin ve yeniden varoluşun safına çekiyordu.

Derin bir entelektüel: Hilmi Ziya Ülken

🔹 Fethi Gemuhluoğlu'nun sahip olduğu sağlam karakteri, toplumu bütün olarak ele alan bütünleştirici tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturarak, entellektüel, bilim ve fikir sevdalısı olan, okuyan ve düşünen bir ilim halkası oluşturmayı başardı.

🔹 Sahip olduğu zarif İstanbul Türkçesiyle yaptığı konuşma, mektup ve makalelerinde iman, aşk, emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu olan Gemuhluoğlu, döneminin yükseköğrenim gençliğine bu değerleri aşıladı.

🔹 Fethi Gemuhluoğlu'nun fikirlerini işlediği yazıları Serdengeçti, Yeşilada, Arapgir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göldağı gibi gazete ve dergilerde yayımlandı.

🔹 Yazılarında ele aldığı konuları hayatın içinden seçen usta yazar, makalelerinde, şehirlere göçün gelecekte doğuracağı tehlikeleri, Macar hürriyet savaşçılarını, mazlum ve masum milletlerin bağımsızlığını, İslam ülkelerinin birbirine yakınlaşmasının önemini, Müslümanların birbirlerini tenkit etmesinin yanlışlığını incelikle işledi.

Milli sinemanın öncüsü: Yücel Çakmaklı

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN