Arama

'Dost Ehli' ve 'Gönül Adamı' Fethi Gemuhluoğlu

20'nci asrın fikir adamlarından ve önemli söz ustalarından biri, Fethi Gemuhluoğlu… Zarifoğlu'nun deyimiyle "Tek başına âdeta bir okuldu…" Necip Fazıl onu savaş sırasında kahramanlara su taşıyan sakaya benzetirken sadece savaşın geri planındaki önemli bir adam olmasına dikkat çekmekle kalmıyor; ayrıca onun o dönemki nesle fikirlerini taşıdığını da belirtiyordu. Sadece Necip Fazıl'la kalmadı bu iyi niyetli düşünceler, edebiyatın usta düşünürleri de övgüyle bahsetti Gemuhluoğlu'ndan. "İnsana, fikre, komşuya, coğrafyaya, tarihe, kendi vücuduna, görünen ve görünmeyene her şeye karşı dost olmak" anlayışıyla tanınan Gemuhluoğlu'nu, hayata veda edişinin 41'inci yılında rahmetle anıyoruz.

’Dost Ehli’ ve ’Gönül Adamı’ Fethi Gemuhluoğlu

"İnsana, fikre, komşuya, coğrafyaya, tarihe, kendi vücuduna, görünen ve görünmeyene her şeye karşı dost olmak" anlayışıyla tanınan Gemuhluoğlu, 1922 yılında İstanbul Göztepe'de, Arapkirli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Fikir insanının çocukluk yılları, son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam ederek, 1950-1955 yılları arasında İstanbul'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, 1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü yaptı.

’Dost Ehli’ ve ’Gönül Adamı’ Fethi Gemuhluoğlu

Almanya'da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalışan Gemuhluoğlu, 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda özel kalem müdürlüğü görevinde bulundu. 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği basın müşavirliği görevini ifa eden Gemuhluoğlu, yaptığı çalışmalarla yaşadığı döneme "gönül ve iyilik adamı" olarak damgasını vurdu. 1970-1977'de de Türk Petrol Vakfı'nda genel sekreter olarak çalıştı. "Dostluğun adresi" olarak vasıflandırılan Gemuhluoğlu, bulunduğu bütün görevlerde, batılılaşmanın Türk toplumunda meydana getirdiği tahribatın onarılması için büyük çaba sarf etti.

  • 3
  • 12
BU TOPRAKLARIN HER KIYMETİNE AYRI BİR ÖNEM ATFETTİ
BU TOPRAKLARIN HER KIYMETİNE AYRI BİR ÖNEM ATFETTİ

Gemuhluoğlu, sadece belli bir kesime değil, medeniyetimizi ve geleneksel bilgeliğimizi oluşturan bütün unsurlara, yapılara ve kişilere sesleniyordu. Bu anlamda Yaşar Kemal'den Asaf Halet Çelebi'ye, Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Genco Erkal'a, Cahit Zarifoğlu'ndan Nuri Pakdil'e, Neyzen Tevfik'ten Cinuçen Tanrıkorur'a, bu toprakların her kıymetine ayrı bir önem atfediyor, birliyor, derliyor, toparlıyor, toplumu topluca bir kalkınmanın, bir dirilişin ve yeniden varoluşun safına çekiyordu.

’Dost Ehli’ ve ’Gönül Adamı’ Fethi Gemuhluoğlu

Fethi Gemuhluoğlu'nun sahip olduğu sağlam karakteri, toplumu bütün olarak ele alan bütünleştirici tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturarak, entellektüel, bilim ve fikir sevdalısı olan, okuyan ve düşünen bir ilim halkası oluşturmayı başardı. Sahip olduğu zarif İstanbul Türkçesiyle yaptığı konuşma, mektup ve makalelerinde iman, aşk, emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu olan Gemuhluoğlu, döneminin yükseköğrenim gençliğine bu değerleri aşıladı.

  • 5
  • 12
ŞAHSİYETİNİ OLUŞTURAN TEMEL UNSUR, "TASAVVUF" OLDU
ŞAHSİYETİNİ OLUŞTURAN TEMEL UNSUR, TASAVVUF OLDU

Yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu'nun fikirlerini işlediği yazıları Serdengeçti, Yeşilada, Arapgir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göldağı gibi gazete ve dergilerde yayımlandı.

Yazılarında ele aldığı konuları hayatın içinden seçen usta yazar, makalelerinde, büyük şehirlere göçün gelecekte doğuracağı tehlikeleri, Macar hürriyet savaşçılarını, mazlum ve masum milletlerin bağımsızlığını, İslam ülkelerinin birbirine yakınlaşmasının önemini, Müslümanların birbirlerini tenkit etmesinin yanlışlığını incelikle işledi.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN