Arama

Derin bir entelektüel: Hilmi Ziya Ülken

Osmanlı son döneminde yetişen talebeler Cumhuriyet dönemini adeta imar ederek, ilmi hamlelerde öncü oldular. Bu hakikatin en güzel yansımalarından birisi de şüphesiz ki Hilmi Ziya Ülken'dir. Anadoluculuk fikri etrafında bir düşünsel saha tesis eden Ülken; hayatı boyunca milleti için okudu, yazdı ve eser verdi. Kimi otoritelerce sosyolog kimi otoriterler tarafından da filozof olarak kabul edilen Hilmi Ziya, milletimizin yirminci yüzyılda yetiştirdiği en kıymetli münevverlerdendi.

🔹 1901 - 1974 yılları arasında yaşayan Hilmi Ziya Ülken, her alana hakim büyük bir fikir adamı ve ordinaryüslük almış yüksek dereceli bir akademisyen idi.

🔹 Babası vesilesi ile İstanbullu bir aileye dayanan Ülken'in çocukluk yılları babasının rehberliğinde geçti. Babası Kimyager Dr. Mehmet Ziya Efendi yurtdışı eğitimi almış, entelektüel bir kişiliktir.

Hilmi Ziya Ülken'in "Aşk Ahlakı" eserinden çarpıcı alıntılar

🔹 Ortaokul ve Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Ülken, Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadoluculuk fikrini benimser.

🔹 Hayatı boyunca yazdığı eserler ve konuşmaları ile Anadoluculuk fikrini büyüten Ülken, ortaya koyduğu eserlerle otoriteler tarafından büyük saygı gördü.

Hilmi Ziya Ülken'den 20 alıntı

🔹 Sosyal bilimlerin her alanında kendisini yetiştirme çabası içinde olan Ülken, kimilerince sosyolog kimilerince de filozof olarak görüldü. Ordinaryus olarak milletine hizmet ederken de liselerde öğretmenlik yaparken de tek arzusu temel meselelere eğilmekti.

🔹 Bu minvalde yaşamı boyunca okumaya, yazmaya ve ders vermeye devam eden Hilmi Ziya, esasında milletimizin modernliğe verdiği tepkileri de akademik olarak somutlaştırır.

Bir eğitim yuvasının tarihi: Darülfünun

Yazı yayınladığı dergiler

🔹 İlmi makalelerini ve eşsiz fikir yazılarını evvela dergilerde yayınlayan ve sonrasında ise parça parça kitaplaştıran Ülken, pek çok dergi çıkardı. Bunun yanında birçok mühim dergide göründü. Ülken'in yazı yayınladığı bazı dergiler:

▪ Mihrab

▪ Anadolu Mecmuası

▪ Dergâh

▪ Türk Yurdu

▪ Ülkü

▪ Hareket

▪ İstanbul, Kültür Haftası

▪ Millî Mecmua

▪ Şarkiyat Mecmuası

▪ Türk Düşüncesi

▪ Türk Folklor Araştırmaları

▪ Türkiyat Mecmuası

▪ Galatasaray

▪ Mülkiye

Hilmi Ziya Ülken'in eserleri

🔹 Çok velut bir kaleme sahip olan Hilmi Ziya Ülken bin üç yüzden fazla makale ve elliden fazla eser ile ülkemizdeki en çalışkan ilim adamlarından biri oldu.

🔹 Bilhassa ahlak meselesine eğildiği "Aşk Ahlakı" ile tanınan Ülken, yetiştirdiği talebelerin yanında eserleri ile de pek çok kuşağın yetişmesine hizmet eder. Hoca'nın eserlerinden bazıları:

Osmanlı'nın ilim yuvası Darülfünun'un iz bırakan hocaları

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN