Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Üç aylarda yapılması gereken ibadetler nelerdir? Üç aylarda çekilecek tesbihler...

Üç aylarda yapılması gereken ibadetler nelerdir? Üç aylarda çekilecek tesbihler...

Recep, Şaban ve Ramazan ayını ihtiva eden mübarek üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlıyor. Tövbe kapılarının açıldığı bu mübarek günler, Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Üç ayları ibadet, dua ve zikirle geçirmek çok önemlidir. Peki, üç aylarda yapılması gerekenler nelerdir? Üç aylarda çekilecek tesbihler, zikirler ve dualar nelerdir? Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar namazı var mı?

 • 1
 • 17
Üç aylar başlarken ne yapmalı? Üç aylarda yapılacak dua ve ibadetler...
Üç aylar başlarken ne yapmalı? Üç aylarda yapılacak dua ve ibadetler...

Recep, Şaban ve Ramazan ayını ihtiva eden mübarek üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlıyor. Tövbe kapılarının açıldığı bu mübarek günler, Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Üç ayları ibadet, dua ve zikirle geçirmek çok önemlidir. Peki, üç aylarda yapılması gerekenler nelerdir? Üç aylarda yapılacak dua ve ibadetler... Üç aylarda çekilecek tesbihler, zikirler ve dualar... Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar namazı var mı?

Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan aylardır. Müslümanların manevi hayatında bu ayların seçkin bir yeri vardır. Çünkü bu aylar, mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib gecesi, 27'nci gecesi de Mirac gecesidir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan'ın 27'nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir.

📌Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimiz; "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (6 Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276.) buyurmuştur.

📌Kur'an-ı Kerim'in indiği ve oruç ibadetinin tahsis edildiği bir ay olan Ramazan ayının da bu aylar arasında olması, üç ayları diğer aylardan farklı kılmıştır. Bu aylarda Müslüman, kendisine çeki düzen vermeli, geçmişinin bir muhasebesini yaparak geleceğe daha gayretli olarak yönelmelidir. Kötülükleri ve kötü alışkanlıkları azaltarak iyilikleri çoğaltmalı, imkânları ölçüsünde yoksulları görüp gözetmelidir. Böyle yaptığı takdirde bu kutlu ayları değerlendirmiş ve bu ayların manevi feyzinden yararlanmış olur.

 • 2
 • 17
Üç aylarda yapılması gerekenler nelerdir?
Üç aylarda yapılması gerekenler nelerdir?

Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimiz "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (6 Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276.) buyurmuştur.

Üç aylar orucu

📌Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

📌Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi "üç aylar orucu" şeklinde adlandırılır.

✅Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Üç ayların tamamını oruçlu geçirmek, Hz.Peygamber'in (s.a.) uygulamaları arasında sayılmamıştır. Ramazan, zaten farz olan orucun tutulduğu aydır. Üç ayların Ramazan'dan önceki iki ayda tutulan oruçların bir amacı da Ramazan'a ve oruca ruhen hazırlıktır. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Üç aylar namazı

📌Bu mübarek aylarda bilhassa Kandil gecelerinde müminlerin nafile namazlar kılması çok faziletlidir.

Üç ayların İslam'daki yeri nedir?

 • 3
 • 17
Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler
Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler

➡ Üç aylar girdiği zaman Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:

📌"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

📌Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." diyerek bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

📌"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

📌Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

➡10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

➡10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

➡10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

📌"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

Anlamı: "Allah'ım! Bize Recep ve Şaban'ı Mübarek Eyle..Ramazana ulaştır." İman İle Son Nefesimizi Verdir Kur'anı Bize Kolay Kıl.

Kaynak: (Ahmed İbn-i Hanbel El Müsned 1/259)

📌Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm

Anlamı: Hay ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim.

Üç aylar tövbe kapılarının açıldığı müminlerin ümidinin daha fazla arttığı faziletli aylardır. Bu aylarda Recep, Şaban ve Ramazan ayında hangi ve bu aylarda yer alan kandillerde hangi ibadetleri yerine getirmemiz gerekir?

 • 4
 • 17
Recep ayında yapılacak ibadetler
Recep ayında yapılacak ibadetler

📌Üç aylar Recep ayı ile başlar. Recep ayı ise İslam gelmeden önce Araplar arasında haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir aydı. İslam diniyle beraber bu aya verilen hürmet devam etti. Yüce Allah, Recep ayını haram aylardan saymış, Sevgili Peygamberimiz de bu aya çok değer vermiştir.

Recep ayında iki kandil gecesi bulunur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili ve yirmi yedinci gecesi ise Mirac Kandili'dir. Miraç kandili, müminlere beş vakit namazın emredildiği bir gecedir.

Oruç

📌Peygamber Efendimiz, üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı. Peygamber Efendimiz, mübarek 3 aylara girince; "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua ederdi. Hz. Aişe validemiz de Rasulullah (s.a.s.)'ın bu aydaki orucu hakkında şöyle demiştir: "Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim." (Tecrid, VI, 295)

📌Ramazan'dan sonra en sevaplı nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.

Namaz

📌Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

📌Recep ayının ilk günü girince Allah rızasını kazanmak için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir.

Üç aylar orucu kaç gün tutulur 2021? Üç aylar orucu nasıl tutulur?

 • 5
 • 17
Recep ayında çekilecek zikirler nelerdir?
Recep ayında çekilecek zikirler nelerdir?

Recep ayının ilk on gününde okunacak dua:

"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm.

Recep ayının ikinci on gününde okunacak dua:

"Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-ehadis-samed.

Recep ayının üçüncü on gününde okunacak dua:

"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

Ardından yüz defa: Sübhânallâhi'l-Ğafûri'r-Rahîm.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN