Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Tolstoy’un Peygamberimize hayranlığını anlattığı eserden alıntılar

Tolstoy’un Peygamberimize hayranlığını anlattığı eserden alıntılar

Edebiyat dünyasının büyük yazarlarından Tolstoy, yaşamının son yıllarında toplum, sanat ve din konularında eserler verdi. Onun en dikkat çeken eseri ise Hz. Muhammed'in (sav) hadislerini derlediği risalesi oldu. Tolstoy, 1908 yılında Abdullah el Sühreverdi'nin Hindistan'da basılmış olan "Hz. Muhammed'in Hadisleri" kitabını okudu. Okuduğu hadislerden bir risale oluşturdu. Tolstoy daha çok, Allah inancı, fakirlik, eşitlik, ölüm ve iyi insan olma gibi konuları içeren hadisleri topladı. Sizler için Tolstoy'un Hz. Muhammed risalesinde yer alan hadisleri derledik.

Allah'ım! Sana olan sevgimi, bana bağışla. Sevdiklerinin sevgisini de kalbime koy. Öyle yap ki, ben senin layık bildiğin, sevdiğin işlerin uygulayıcısı olayım. Öyle yap ki, senin sevgini benim için, bana, aileme ve servetime olan sevgimden üstün eyle."

"Allah'ım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli istiyorum. Allah'ım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan Daha sevgili kıl."

Tirmizi, Davut 74

Edebiyat dünyasının büyük yazarlarından Tolstoy, yaşamının son yıllarında toplum, sanat ve din konularında eserler verdi. Onun Müslümanlarla ilk karşılaşması ise Kazan'da okuduğu sırada olduğu düşünülür. Orada bulunduğu sırada Türkçe ve Arapça dillerini öğrenerek Müslüman kültürüyle ilişkiye girdi.

Tolstoy kimdir?

Hakikat insanlar için ne kadar acı olsa da, hakikati söyleyin!

Tirmizi, Fiten 26

Kafkasya ve Kırım gibi bölgelerde kendisi de orduda olan Tolstoy, İmam Şamil ve Hacı Murat gibi insanları tanıdı. Orduda olduğu zamanlarda belleğine kazıdığı hatıralar ve daha sonra yaptığı araştırmalarla "Kazaklar" ve "Hacı Murat" gibi Kafkasyalı Müslümanlarla da alakası olan romanlar yazdı.

"Din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et." Bir adam: "Ya Rasulallah! Kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse nasıl yardım edeyim, söyler misiniz?" dedi. Resul-i Ekrem: "Onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir" buyurdu.

Buhari, Mezalim 4

93 Harbi'nde (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda esir olan Osmanlı askerlerinin Tula'ya geldiğinden haberdar olduğunda yola çıktı. Tolstoy Osmanlı askerlerini gördüğünde onlara para ve sigara verip, hallerini hatırlarını sordu.

Tolstoy'un 'Türkçe'ye olan merakı nasıl başladı?

a

Hiçbir kul, Allah katında, O'nun rızasını gözeterek öfkesini yutmasından daha faziletli bir lokma yutmuş değildir.

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II/128)

Osmanlı askerlerinin her birinin çantasında Kur'an olduğunu gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi. Geri dönüş yolunda "Ne görkemli, hoş, yakışıklı yiğitler!" dedi.

Çok fazla yiyip içerek kendi kalbinize yüklenmeyin.

(Dârimî, Vesâyâ 1)

Birçok isimle mektuplaştığı gibi Mısır'ın tanınmış âlimi Muhammed Abduh'la da mektuplaştı. Abduh, Tolstoy'a yazdığı mektupta onun kabiliyeti ve zekasını övüp Mısır'daki etkisinin gittikçe arttığından bahsetti.

Tolstoy Turgenyev'i neden düelloya çağırdı?

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN